|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
 
 
 

วาระงานผอ.มารุต อุปนิสากร

เช็คเมล์ OBEC Mail

ลงทะเบียนใช้งาน OBEC Mail


ดาวน์โหลดเพลง 7 สิงหา ลงประชามติ
- 7 สิงหา ลงประชามติ (ชาย) .mp3
- 7 สิงหา ลงประชามติ (หญิง) .mp3
- 7 สิงหา ลงประชามติ (บรรเลง จังหวะผู้ชายร้อง) .mp3
- 7 สิงหา ลงประชามติ (บรรเลง จังหวะผู้หญิงร้อง) .mp3


[Zip file 444.2Mb]
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

Telephone number
Update January 2016

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
โครงสร้างสพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

สนุก! ความรู้

เว็บบริการ

 

สมาชิกที่สมัครใหม่
วิลาวัลย์ ชินวรรณะ
(Aple)
อำนาจเจริญ
ประหยัด ชมกลาง
(หยัด)
เพชรบูรณ์
มานพ อินธิแสง
(Nop)
กระบี่
นายดวงจนทร์ อัคติ
(นายดอน)
นครพนม

สมาชิกทั้งหมด
 

 

เว็บที่น่าสนใจ
ครูบ้านนอกดอทคอม  

 

 
♦ e-NEWS สพป.มุกดาหาร ♦

สพป.มุกดาหาร โดย ดร.มารุต อุปนิสากร ผอ.สพป.มุกดาหาร ปฏิบัติิหน้าที่ศึกษาธิการ จ.มุกดาหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดทำข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย ผศ.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอ....
วันที่ 30 ส.ค. 2559 อ่าน 52 ครั้ง

เปิดบ้านนวัตกรรมโรงเรียนในฝันและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ASEAN
(อ่าน 117 ครั้ง)

สพป.มุกดาหาร รับการประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(อ่าน 102 ครั้ง)

การประชุมวางแผนบริหารอัตรากำลังเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา
(อ่าน 146 ครั้ง)

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ราษฎรจังหวัดมุกดาหาร
(อ่าน 142 ครั้ง)

การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชนรวมใจเทิดไท้องค์ราชินี ปี ๕๙
(อ่าน 172 ครั้ง)

พิธีลงนาม MOU โครงการ“ฉลาดรู้เรื่องเพศ” และโครงการ“อาหารเช้าเพื่อน้อง
(อ่าน 178 ครั้ง)
สถานีข่าว สพป มุกดาหาร 30 สิงหาคม 2559
สถานีข่าว สพป มุกดาหาร 27 สิงหาคม 2559
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร 19 สิงหาคม 2559 (ปปช.น้อย)
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร 19 สิงหาคม 2559 (ค่ายภูมิคุ้มกันทางสังคม)
สพป.มุกดาหาร เปิดค่าย คนดีของแผ่นดิน

♦ หนังสือราชการล่าสุดจากระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ ♦

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ให้ท่านเข้าไปที่หน้า ระบบรับส่งหนังสือราชการ เพื่อดูทั้งหมด

 

♦ ข่าวจากกลุ่มนิเทศ สพป.มุกดาหาร ♦

แบบกรอกข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลนักเรียน ป.1-ป.4 สอบอ่านออกเขียนได้ - 10 ส.ค. 2559 (อ่าน 318 ครั้ง)
การคัดเลือกการปฏิบัติที่ดี โรงเรียนดีประจำตำบล - 21 มิ.ย. 2559 (อ่าน 492 ครั้ง)
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก Best Practices - 20 มิ.ย. 2559 (อ่าน 399 ครั้ง)
โปรแกรมคำนวณผล O NET ตัวบ่งชี่ที่ 5 สมศ - 27 พ.ค. 2559 (อ่าน 1322 ครั้ง)
แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 - 1 พ.ค. 2559 (อ่าน 2615 ครั้ง)
บทสรุปสำหรับผู้บริหารการประเมินคุณภาพฯระดับเขตพื้นที่ LAS ปีกศ.58 - 11 เม.ย. 2559 (อ่าน 902 ครั้ง)
แจ้งรายชื่อโรงเรียน ผู้บริหาร ครูแะลนักเรียนรับโล่ เกียรติบัตร O-NET - 8 เม.ย. 2559 (อ่าน 1015 ครั้ง)
ผลประเมินการอ่านออกเขียนได้นักเรียนป.1 รายบุคคล - 7 เม.ย. 2559 (อ่าน 922 ครั้ง)

 

♦ ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร ♦

อำเภอเมืองมุกดาหาร
อบรมความรู้ด้านกฏจราจรและโทษพิษภัยของยาเสพติด

โพสต์เมื่อ 30 ส.ค. 2559
อ่าน 27 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านพังคอง (อ่าน 52 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านพังคอง (อ่าน 103 ครั้ง)
โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ รับการนิเทศ ติดตามและประมินผลการจัดการศึกษา (อ่าน 36 ครั้ง)
 
อำเภอคำชะอี
กิจกรรมแก้ปัญหาด้านการอ่านทั้งระบบ ระยะที่ 1 รร.บ้านโพนงาม

โพสต์เมื่อ 22 ส.ค. 2559
อ่าน 77 ครั้ง
"Mother 's day" ร.ร.โพนงาม (อ่าน 97 ครั้ง)
โรงเรียนบ้านเหล่าจัดงานวันอาเซียน (อ่าน 125 ครั้ง)
โรงเรียนบ้านซ่งจัดกิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ (อ่าน 74 ครั้ง)
 
อำเภอนิคมคำสร้อย
การอบรมพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่นฯ รร.บ้านนาอุดมร่วมกับวัฒนธรรมจ.มุกดาหาร

โพสต์เมื่อ 31 ส.ค. 2559
อ่าน 10 ครั้ง
ขอเชิญประชุมผู้บริหาร กลุ่มเครือข่ายฯธารบังอี่ ทุกโรง (อ่าน 16 ครั้ง)
ประเมินเพื่อรับรองโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559 (อ่าน 65 ครั้ง)
ร.ร.บ้านขอนแก่น ต้อนรับคณะผู้บริหารจากเครือข่ายดงหลวง และดงหลวงตอนบน (อ่าน 59 ครั้ง)
 
อำเภอดอนตาล
โรงเรียนบ้านหนองบอนเข้าร่วม การแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลฯ

โพสต์เมื่อ 22 ส.ค. 2559
อ่าน 71 ครั้ง
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบอน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 59 (อ่าน 43 ครั้ง)
โรงเรียนบ้านหนองบอน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 (อ่าน 91 ครั้ง)
โรงเรียนบ้านบาก 2 จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 62 ครั้ง)
 
อำเภอหว้านใหญ่
ร.ร.บ้านหว้านใหญ่ เข้าร่วมโครงการธรรมะสำหรับเยาวชนก้าวพ้นยาเสพติดฯ

โพสต์เมื่อ 29 ส.ค. 2559
อ่าน 16 ครั้ง
การคัดเลือกตัวแทน ผลงานนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน (อ่าน 45 ครั้ง)
ร.ร.บ้านหว้านใหญ่ ร่วมกิจกรรมศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน ฯ (อ่าน 27 ครั้ง)
การจัดประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (อ่าน 69 ครั้ง)
 
อำเภอดงหลวง
ขอเชิญประชุมผู้บริหารเครือข่ายพัฒนาคุณภาพศึกษาดงหลวงตอนบน

โพสต์เมื่อ 31 ส.ค. 2559
อ่าน 11 ครั้ง
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯดงหลวง (อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติดี Best practices ระดับปฐมวัยปี 2559 (อ่าน 62 ครั้ง)
ผลการคัดเลือกผลงาน(Best Practices) ระดับปฐมวัย ปี 2559 (อ่าน 112 ครั้ง)
 
อำเภอหนองสูง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โพสต์เมื่อ 29 ส.ค. 2559
อ่าน 28 ครั้ง
ประกาศผลคัด Best Practices ปฐมวัย ปี 59 (อ่าน 100 ครั้ง)
การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับปฐมวัย ปี 2559 (อ่าน 95 ครั้ง)
การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับปฐมวัย ปี 2559 (อ่าน 112 ครั้ง)
 
 

♦ ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร ♦

แบบติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่และกลุยุทธ์จุดเน้น ปี 2559
ดาวน์โหลดแบบติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่และกลุยุทธ์ จุดเน้น  ปี 2559

....

โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2559
อ่าน 395 ครั้ง

 

 

 

♦ เว็บบอร์ด ♦

เว็บบอร์ดทั่วไป สพป.มุกดาหาร
ฝากด้วยนะครับ โหลดแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสต์โดย สุดหล่อครับ 6 ส.ค. 2559 เวลา 13:26 น. [297/0]
เรียกบรรจุ 1/2558
โพสต์โดย พุธ 22 ก.ค. 2559 เวลา 16:30 น. [602/2]
เมื่อไหร่จะประกาศผลคะแนนการคัดเลือกการปฏิบัติที่ดี โรงเรียนดีประจำตำบลสักทีค่ะ
โพสต์โดย เบลล่า 13 ก.ค. 2559 เวลา 09:34 น. [140/0]
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2559
โพสต์โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 30 มิ.ย. 2559 เวลา 16:56 น. [874/0]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำอำเภอคำชะอี
โพสต์โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 30 มิ.ย. 2559 เวลา 16:41 น. [274/0]
วันนี้ 24 มิย.2559 วันสุดท้ายการรับสมัครครูธุรการ
โพสต์โดย ครูเก่า 24 มิ.ย. 2559 เวลา 20:41 น. [415/2]
เอกสารแจ้งจากศจ.มุกดาหาร
โพสต์โดย ดิน 20 มิ.ย. 2559 เวลา 12:00 น. [554/1]
ข้อสอบการอ่านออกเขียนได้ ป1-ป6 ครั้งที่ 1/2559 เขตออกข้อสอบหรือให้โรงเรียนออกเองครับ
โพสต์โดย บ้านเปียด 20 มิ.ย. 2559 เวลา 08:57 น. [352/0]
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการค่ะ
โพสต์โดย eng 14 มิ.ย. 2559 เวลา 20:59 น. [238/1]
แบบสำรวจความต้องการครู หน้าเวบไซต์ตรงไหนน้อ
โพสต์โดย บ้านกุดแข้ 8 มิ.ย. 2559 เวลา 08:21 น. [380/4]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042-611532 โทรสาร 042-612284

Webmaster : นายอดิศร ก้อนคำ E-mail : kornkham@hotmail.com
ครู โรงเรียนดงมอนวิทยาคม • www.kroobannok.com
kornkham@hotmail.com เว็บไซต์นี้พัฒนาจาก Kroobannok CMS ©Copyright 2011 @kroobannok.com