|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  
 
 

วาระงานผอ.มารุต อุปนิสากร


วุฒิบัตร Active Learning

เช็คเมล์ OBEC Mail

ลงทะเบียนใช้งาน OBEC Mail

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

สนุก! ความรู้

เว็บบริการ

 

สมาชิกที่สมัครใหม่
เทิดพงษ์ ธรรมนา
(แมนนี่)
นครพนม
วิไลวรรณ ปู่บุตรชา
(วิ)
มุกดาหาร
นางปิยะมาศ ขวานคร
(โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม)
มุกดาหาร
นายสิทธิเดช ประทุมโสม
(เอ๋)
นครพนม

สมาชิกทั้งหมด
 

 

เว็บที่น่าสนใจ
ครูบ้านนอกดอทคอม  

 

 


♦ e-NEWS สพป.มุกดาหาร ♦

วันนี้ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ นายชาติชาย  ก่อคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย และว่าที่ ร.ต.วินัย  วะหาโล รองผู้อำนว....
วันที่ 9 พ.ย. 2561 อ่าน 313 ครั้ง

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กลุ่มเครือข่ายตำบลดงเย็น
(อ่าน 82 ครั้ง)

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
(อ่าน 253 ครั้ง)

ประชุมชี้แจงนโยบายการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา
(อ่าน 110 ครั้ง)

คณะนักศึกษา ป.โท ม.ราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงาน สพป.มุกดาหาร
(อ่าน 109 ครั้ง)

กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(อ่าน 88 ครั้ง)

สพป.มุกดาหาร ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ขับเคลื่อนเขตสุจริต
(อ่าน 109 ครั้ง)
♦ หนังสือราชการล่าสุดจากระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ ♦

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ให้ท่านเข้าไปที่หน้า ระบบรับส่งหนังสือราชการ เพื่อดูทั้งหมด

♦ กลุ่มอำนวยการ ♦

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม - 29 ก.ย. 2561 (อ่าน 120 ครั้ง)
ประกาศ มาตรการการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 536 ครั้ง)
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารที่ ๑๖๗/๒๕๖๑ - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 467 ครั้ง)
บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 201 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของ สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 223 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 232 ครั้ง)
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(ธอส) - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 311 ครั้ง)

♦ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ♦

แบบนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561 - 30 ส.ค. 2561 (อ่าน 684 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงาน นางทองพูล งามขำ (ศึกษานิเทศก์) - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 519 ครั้ง)
แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 800 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงาน นางชลนภา ประภาศรี (ศึกษานิเทศก์) - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 360 ครั้ง)
นวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 362 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการประจำกลุ่มนิเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 297 ครั้ง)
คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 290 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 291 ครั้ง)

♦ กลุ่มนโยบายและแผน♦

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปีพ.ศ. 2563 (สำหรับโรงเรียน) - 25 ต.ค. 2561 (อ่าน 457 ครั้ง)
การติดตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561 - 19 ก.ย. 2561 (อ่าน 230 ครั้ง)
ITA ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2561 (EB 2) (EB 4) - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 341 ครั้ง)
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 424 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สพป.มุกดาหาร - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 367 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 387 ครั้ง)
แบบติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 - 5 เม.ย. 2561 (อ่าน 2152 ครั้ง)
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559ของ สพฐ. - 12 ต.ค. 2560 (อ่าน 616 ครั้ง)

♦ กลุ่มบริหารงานบุคคล♦

แจ้งแนวปฏิบัติการขอยกเว้นทหารฯ - 15 ส.ค. 2561 (อ่าน 230 ครั้ง)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา 2561 - 3 ก.ค. 2561 (อ่าน 631 ครั้ง)
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 332 ครั้ง)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน - 29 พ.ค. 2561 (อ่าน 1031 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ - 15 พ.ค. 2561 (อ่าน 1191 ครั้ง)
มาตรการป้องกันการทุจริตฯในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ - 15 พ.ค. 2561 (อ่าน 421 ครั้ง)
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง สังกัด สพป.มุกดาหาร - 3 พ.ค. 2561 (อ่าน 807 ครั้ง)
คำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 2 ตุลาคม 2560 (19 ราย) - 30 ต.ค. 2560 (อ่าน 2496 ครั้ง)

♦ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ♦

รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 - 7 พ.ย. 2561 (อ่าน 68 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 25661 - 9 ต.ค. 2561 (อ่าน 158 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 26 ก.ย. 2561 (อ่าน 153 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 25 ก.ย. 2561 (อ่าน 147 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 13 ก.ย. 2561 (อ่าน 152 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 - 12 ก.ย. 2561 (อ่าน 144 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 6 ก.ย. 2561 (อ่าน 150 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 6 ก.ย. 2561 (อ่าน 125 ครั้ง)

♦ ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร ♦

อำเภอเมืองมุกดาหาร

ประกาศผลการสรรหาเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนม่วย

โพสต์เมื่อ 19 พ.ย. 2561
อ่าน 7 ครั้ง

โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ ประกาศผลการสอบคัดเลือกธุรการในโรงเรียน
(อ่าน 12 ครั้ง)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน
(อ่าน 36 ครั้ง)

โรงเรียนชุมชนโพนทราย ประกาศผลการสอบคัดเลือกธุรการ
(อ่าน 22 ครั้ง)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูธุรการโรงเรียนบ้านคำเขือง
(อ่าน 66 ครั้ง)

ผลการคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์
(อ่าน 51 ครั้ง)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน
(อ่าน 101 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านสามขัว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ
(อ่าน 132 ครั้ง)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน
(อ่าน 170 ครั้ง)
 
อำเภอคำชะอี

ประกาศผลสอบธุรการบ้านกลาง

โพสต์เมื่อ 19 พ.ย. 2561
อ่าน 13 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ รร.บ้านดอนป่าแคน
(อ่าน 40 ครั้ง)

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ รร.บ้านหนองบง
(อ่าน 43 ครั้ง)

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ รร.บ้านนาหลวง ๑
(อ่าน 28 ครั้ง)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นธุรการโรงเรียน
(อ่าน 51 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง ตำบลคำบก ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
(อ่าน 88 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านเหล่า ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ธุรการโรงเรียน
(อ่าน 114 ครั้ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูล
(อ่าน 76 ครั้ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูล
(อ่าน 57 ครั้ง)
 
อำเภอนิคมคำสร้อย

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน

โพสต์เมื่อ 18 พ.ย. 2561
อ่าน 34 ครั้ง

ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(อ่าน 14 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านคำไหล ประกาศผลการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 40 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 90 ครั้ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านนาหลวง 2
(อ่าน 74 ครั้ง)

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียนบ้านด่านมน
(อ่าน 69 ครั้ง)

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่
(อ่าน 48 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโนนเกษม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียน
(อ่าน 51 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านหนองสระพัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียน
(อ่าน 49 ครั้ง)
 
อำเภอดอนตาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

โพสต์เมื่อ 18 พ.ย. 2561
อ่าน 51 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนามน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
(อ่าน 53 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านภูล้อม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
(อ่าน 54 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประกาศผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ
(อ่าน 67 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านห้วยกอก ๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
(อ่าน 53 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านนายอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรง
(อ่าน 72 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบธุรการโรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง
(อ่าน 49 ครั้ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านดง
(อ่าน 61 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร
(อ่าน 73 ครั้ง)
 
อำเภอหว้านใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

โพสต์เมื่อ 19 พ.ย. 2561
อ่าน 25 ครั้ง

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(อ่าน 52 ครั้ง)

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
(อ่าน 107 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(อ่าน 108 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว บ้านชะโนด 1
(อ่าน 66 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกธุรการ
(อ่าน 67 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(อ่าน 67 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเร
(อ่าน 114 ครั้ง)

รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธุรการ
(อ่าน 66 ครั้ง)
 
อำเภอดงหลวง

ประกาศโรงเรียนบ้านโสก เรื่อง ผลการคัดเลือกปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์เมื่อ 19 พ.ย. 2561
อ่าน 23 ครั้ง

โรงเรียนบ้านมะนาว ประกาศผลการคัดเลือกธุรการ
(อ่าน 18 ครั้ง)

โรงเรียนสยามกลการ 5 ประกาศผลการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 44 ครั้ง)

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รร.บ้านผั่งแดง
(อ่าน 78 ครั้ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา
(อ่าน 62 ครั้ง)

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ
(อ่าน 148 ครั้ง)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อฯ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(อ่าน 190 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียนบ้านเปียด
(อ่าน 104 ครั้ง)

รร.บ้านฝั่งแดง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
(อ่าน 109 ครั้ง)
 
อำเภอหนองสูง

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานธุรการ

โพสต์เมื่อ 19 พ.ย. 2561
อ่าน 2 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนยาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกธุรการ
(อ่าน 53 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการ
(อ่าน 63 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านคันแทประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ
(อ่าน 45 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านวังนองประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ
(อ่าน 60 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโคกกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 45 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ธุรการ
(อ่าน 57 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ รับสมัครธุรการโรงเรียน
(อ่าน 49 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านบุ่งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
(อ่าน 61 ครั้ง)
 

ตารางการใช้รถ

ตารางการจองห้องประชุม

♦ เว็บบอร์ด ♦

เว็บบอร์ดทั่วไป สพป.มุกดาหาร
การแต่งกายในวันสอบ ครูผู้ช่วย
โพสต์โดย ชุมชนหนองบัว 8 ส.ค. 2561 เวลา 00:52 น. [293/0]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โพสต์โดย จุ๋ม 27 พ.ค. 2561 เวลา 03:02 น. [2074/0]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ :รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
โพสต์โดย pim 9 พ.ค. 2561 เวลา 22:43 น. [644/0]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โพสต์โดย pim 9 พ.ค. 2561 เวลา 22:40 น. [460/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org