|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  
 
 
 

วาระงานผอ.มารุต อุปนิสากร


วุฒิบัตร Active Learning

เช็คเมล์ OBEC Mail

ลงทะเบียนใช้งาน OBEC Mail

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

สนุก! ความรู้

เว็บบริการ

 

สมาชิกที่สมัครใหม่
ทองพูล งามขำ
(ศน.บ้านไพร)
มุกดาหาร
นางสาวรัศมี พรมษา
(Krurat)
ร้อยเอ็ด
ไสว แก้วหาญ
(sawai)
ยโสธร
น.ส.จุรีรัตน์ คนซื่อ
(Jookjik)
มุกดาหาร

สมาชิกทั้งหมด
 

 

เว็บที่น่าสนใจ
ครูบ้านนอกดอทคอม  

 

 ♦ e-NEWS สพป.มุกดาหาร ♦

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมระเมียรดาวรีสอร์ท จังหวัดอำนาจเจริญ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ก....
วันที่ 14 ส.ค. 2561 อ่าน 19 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร พัฒนายกระดับการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
(อ่าน 108 ครั้ง)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ขับเคลื่อน “เขตสุจริต”
(อ่าน 46 ครั้ง)

กลุ่มเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็น พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
(อ่าน 79 ครั้ง)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(อ่าน 157 ครั้ง)

สพป.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วม รร.บ้านนาหลัก
(อ่าน 205 ครั้ง)

งานมหกรรมตลาดนัดผลงานนักเรียน ครู และสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๑๑
(อ่าน 120 ครั้ง)
♦ หนังสือราชการล่าสุดจากระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ ♦

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ให้ท่านเข้าไปที่หน้า ระบบรับส่งหนังสือราชการ เพื่อดูทั้งหมด

♦ กลุ่มอำนวยการ ♦

ประกาศ มาตรการการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 218 ครั้ง)
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารที่ ๑๖๗/๒๕๖๑ - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 175 ครั้ง)
บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 77 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของ สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 80 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 96 ครั้ง)
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(ธอส) - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 113 ครั้ง)

♦ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ♦

คู่มือการปฏิบัติงาน นางทองพูล งามขำ (ศึกษานิเทศก์) - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 188 ครั้ง)
แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 155 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงาน นางชลนภา ประภาศรี (ศึกษานิเทศก์) - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 116 ครั้ง)
นวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 111 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการประจำกลุ่มนิเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 115 ครั้ง)
คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 94 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 100 ครั้ง)
คู่มือนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 94 ครั้ง)

♦ กลุ่มนโยบายและแผน♦

ITA ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2561 (EB 2) (EB 4) - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 171 ครั้ง)
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 141 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สพป.มุกดาหาร - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 145 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 131 ครั้ง)
แบบติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 - 5 เม.ย. 2561 (อ่าน 1234 ครั้ง)
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559ของ สพฐ. - 12 ต.ค. 2560 (อ่าน 477 ครั้ง)
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี - 29 ก.ย. 2560 (อ่าน 435 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน - 10 ส.ค. 2560 (อ่าน 1392 ครั้ง)

♦ กลุ่มบริหารงานบุคคล♦

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา 2561 - 3 ก.ค. 2561 (อ่าน 428 ครั้ง)
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 124 ครั้ง)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน - 29 พ.ค. 2561 (อ่าน 638 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ - 15 พ.ค. 2561 (อ่าน 901 ครั้ง)
มาตรการป้องกันการทุจริตฯในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ - 15 พ.ค. 2561 (อ่าน 262 ครั้ง)
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง สังกัด สพป.มุกดาหาร - 3 พ.ค. 2561 (อ่าน 503 ครั้ง)
คำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 2 ตุลาคม 2560 (19 ราย) - 30 ต.ค. 2560 (อ่าน 2146 ครั้ง)

♦ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ♦

รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 - 14 ส.ค. 2561 (อ่าน 4 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 9 ส.ค. 2561 (อ่าน 51 ครั้ง)
แบบฟอร์ม ต่างๆ - 5 ก.ค. 2561 (อ่าน 341 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561 - 4 ก.ค. 2561 (อ่าน 136 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 126 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 21 มิ.ย. 2561 (อ่าน 186 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 - 12 มิ.ย. 2561 (อ่าน 134 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 6 มิ.ย. 2561 (อ่าน 197 ครั้ง)

♦ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ♦

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 99 ครั้ง)

♦ ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร ♦

อำเภอเมืองมุกดาหาร

กิจกรรมวันแม่ ปี 2561 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ

โพสต์เมื่อ 10 ส.ค. 2561
อ่าน 19 ครั้ง

กิจกรรมอบรมธรรมจากพระธรรมฑูตโรงเรียนบ้านกุดแข้
(อ่าน 70 ครั้ง)

กลุ่มเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ จัดเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
(อ่าน 132 ครั้ง)

งานวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านโพนสวาง
(อ่าน 150 ครั้ง)

ขอเชิญประชุมกลุ่มเครือข่าย
(อ่าน 212 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
(อ่าน 216 ครั้ง)

โรงเรียนมุกดาลัย ขยายเวลารับสมัครนักการภารโรง 3 อัตรา 9-15 เม.ยด่วน!!!
(อ่าน 539 ครั้ง)

รร.บ้านสงเปือย จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(อ่าน 373 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ
(อ่าน 480 ครั้ง)
 
อำเภอคำชะอี

โรงเรียนบ้านโพนงามจัดกิจกรรมงานวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์เมื่อ 11 ส.ค. 2561
อ่าน 26 ครั้ง

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ฯ
(อ่าน 29 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโพนงาม ทำกิจกรรมกิจกรรมรู้รักษ์พืชผักสวนครัว
(อ่าน 35 ครั้ง)

วันภาษาไทยแห่งชาติ รร.บ้านตูมหวาน ปี 2561
(อ่าน 30 ครั้ง)

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา รร.บ้านตูมหวาน
(อ่าน 27 ครั้ง)

กิจกรรมเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10 โรงเรียนบ้านตูมหวาน
(อ่าน 95 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโพนงาม จัดกิจกรรมแจกเสื้อกีฬา ปีการศึกษา 2561
(อ่าน 67 ครั้ง)

พิธีรับมอบห้องน้ำเพื่อน้อง..ปตท...โรงเรียนบ้านตูมหวาน
(อ่าน 65 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโพนงาม ทำกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฉีดวัคซีน
(อ่าน 82 ครั้ง)
 
อำเภอนิคมคำสร้อย

หนองสระพัง ชนะเลิศฟุตบอลโค้ชโหน่งจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 3

โพสต์เมื่อ 14 ส.ค. 2561
อ่าน 13 ครั้ง

ร.ร.บ้านนิคมร่มเกล้า จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑
(อ่าน 47 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านคำนางโอก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561
(อ่าน 44 ครั้ง)

การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และโรงเรียนประชารัฐ
(อ่าน 34 ครั้ง)

รร.บ้านหนองสระพัง ร่วมกิจกรรม วิ่ง แล่น@2018 และ วิ่ง หนองพอกวิทย์
(อ่าน 37 ครั้ง)

รร.บ้านหนองสระพัง ชนะเลิศอันดับ 1-5 วาดภาพระบายสี ณ โรบินสัน มุกดาหาร
(อ่าน 51 ครั้ง)

ด่วนที่สุด !! ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายธารบังอี่
(อ่าน 35 ครั้ง)

ร.ร.บ้านนิคมร่มเกล้าลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐,ถวายเทียนฯ
(อ่าน 65 ครั้ง)

รร.บ้านหนองสระพัง ร่วมวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ ณ อ.ปลาปาก นครพนม
(อ่าน 60 ครั้ง)
 
อำเภอดอนตาล

ร.ร.บ้านหนองบอนร่วมกับ สธ.อ.ดอนตาลจัดอบรมนักเรียนเรื่องพยาธิใบไม้ในตับ

โพสต์เมื่อ 10 ส.ค. 2561
อ่าน 20 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองบอน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(อ่าน 17 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านหนองบอนเดินรณรงค์ป้องกันการระบาดโรคจากยุงลาย ประจำปี 2561
(อ่าน 30 ครั้ง)

ร.ร.บ้านหนองบอนถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561
(อ่าน 37 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านหนองบอน จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ 2561
(อ่าน 59 ครั้ง)

ร.ร.บ้านหนองบอนเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ประจำปี 2561
(อ่าน 115 ครั้ง)

ร.ร.บ้านหนองบอนเข้าร่วมวันต่อต้านยาเสพติดโลกกับครูแดร์ที่โรบินสันมุกฯ
(อ่าน 88 ครั้ง)

รร.บ้านหนองบอนคว้าแชมป์ฟุตบอล7คน ศธจ.มุกดาหาร คัพ ครั้งที่ 2
(อ่าน 103 ครั้ง)

ร.ร.หนองบอนคว้าแชมป์ ฟุตบอลรายการบุญมียูไนเตดคัพครั้งที่1
(อ่าน 118 ครั้ง)
 
อำเภอหว้านใหญ่

ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)

โพสต์เมื่อ 6 ส.ค. 2561
อ่าน 68 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมเข้าพรรษา 2561
(อ่าน 36 ครั้ง)

วันภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
(อ่าน 42 ครั้ง)

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
(อ่าน 36 ครั้ง)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
(อ่าน 61 ครั้ง)

โครงการ “ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” จังหวัดมุกดาหาร
(อ่าน 74 ครั้ง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 67ปีการศึกษา2560รางวัลชนะเลิศ
(อ่าน 701 ครั้ง)

บรรยากาศการสอบ O-NET ณ สนามสอบ ร.ร.บ้านหว้านใหญ่
(อ่าน 438 ครั้ง)

ร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เครือข่ายหว้านใหญ่
(อ่าน 443 ครั้ง)
 
อำเภอดงหลวง

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัว

โพสต์เมื่อ 17 พ.ค. 2561
อ่าน 198 ครั้ง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(อ่าน 288 ครั้ง)

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้น ป.1(แก้ไข)
(อ่าน 633 ครั้ง)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
(อ่าน 487 ครั้ง)

การประเมินนักเรียนพระราชทาน ณ รร.บ้านชะโนด ๒
(อ่าน 424 ครั้ง)

ค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) ป.6, ม.3
(อ่าน 485 ครั้ง)

Dongluang Games 2017
(อ่าน 350 ครั้ง)

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายดงหลวง (เพิ่มเติม)
(อ่าน 276 ครั้ง)

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายดงหลวง
(อ่าน 301 ครั้ง)
 
อำเภอหนองสูง

ประกาศโครงการอบรมพัฒนาครูมืออาชีพ ActiveLearning สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2561
อ่าน 36 ครั้ง

ท่านผู้ว่าพร้อมคณะออกสำรวจฝายน้ำล้นห้วยบังอี่
(อ่าน 35 ครั้ง)

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2561
(อ่าน 192 ครั้ง)

ประกาศสวัสดีตุณครู 2561
(อ่าน 198 ครั้ง)

ร.ร.บ้านงิ้ว ต้อนรับศึกษานิเทศก์ สปพ.มุกดาหาร ในวันเปิดภาคเรียน 1/2561
(อ่าน 232 ครั้ง)

เชิญประชุมคณะกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติคีรีวงศึกษา
(อ่าน 367 ครั้ง)

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
(อ่าน 610 ครั้ง)

คำสั่งคณะกรรมการประเมินด้านการอ่าน ป1 การสอบ LAS เครือข่ายคีรีวง แก้ไข
(อ่าน 435 ครั้ง)

ปฏิทินการนิเทศติดตาม เครือข่ายคีรีวงศึกษา
(อ่าน 367 ครั้ง)
 

ตารางการใช้รถ

ตารางการจองห้องประชุม

♦ เว็บบอร์ด ♦

เว็บบอร์ดทั่วไป สพป.มุกดาหาร
การแต่งกายในวันสอบ ครูผู้ช่วย
โพสต์โดย ชุมชนหนองบัว 8 ส.ค. 2561 เวลา 00:52 น. [41/0]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โพสต์โดย จุ๋ม 27 พ.ค. 2561 เวลา 03:02 น. [1776/0]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ :รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
โพสต์โดย pim 9 พ.ค. 2561 เวลา 22:43 น. [404/0]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โพสต์โดย pim 9 พ.ค. 2561 เวลา 22:40 น. [350/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org