|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  
 
 

วาระงานผอ.มารุต อุปนิสากร


วุฒิบัตร Active Learning

เช็คเมล์ OBEC Mail

ลงทะเบียนใช้งาน OBEC Mail

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

สนุก! ความรู้

เว็บบริการ

 

สมาชิกที่สมัครใหม่
ณัชชาภัทร ไวว่อง
(เมย์)
มุกดาหาร
บุญน้อม ขำคม
(น้อม)
มุกดาหาร
มณีรัตน์ สุพร
(มิ้น)
มุกดาหาร
นางสาวปัณฑิตา พลจร
(ก้อย)
น่าน

สมาชิกทั้งหมด
 

 

เว็บที่น่าสนใจ
ครูบ้านนอกดอทคอม  

 

 


♦ e-NEWS สพป.มุกดาหาร ♦

วันที่ ๑๓ ธันวาคม 2561 ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน ปรับปรุง จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อ....
วันที่ 13 ธ.ค. 2561 อ่าน 39 ครั้ง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “คำชะอีคำบก เกมส์ ครั้งที่ ๓”
(อ่าน 71 ครั้ง)

สพป.มุกดาหาร ประชุมร่วมกับตำรวจภูธรฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานยาเสพติด
(อ่าน 25 ครั้ง)

สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(อ่าน 249 ครั้ง)

สพป.มุกดาหาร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดมุกดาหาร
(อ่าน 102 ครั้ง)

พิธีรับมอบโครงการ “รวมน้ำใจเพื่อเด็กพิการ”
(อ่าน 57 ครั้ง)

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
(อ่าน 91 ครั้ง)
♦ หนังสือราชการล่าสุดจากระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ ♦

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ให้ท่านเข้าไปที่หน้า ระบบรับส่งหนังสือราชการ เพื่อดูทั้งหมด

♦ กลุ่มอำนวยการ ♦

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม - 29 ก.ย. 2561 (อ่าน 170 ครั้ง)
ประกาศ มาตรการการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 580 ครั้ง)
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารที่ ๑๖๗/๒๕๖๑ - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 520 ครั้ง)
บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 243 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของ สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 271 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 278 ครั้ง)
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(ธอส) - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 351 ครั้ง)

♦ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ♦

แบบนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561 - 30 ส.ค. 2561 (อ่าน 839 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงาน นางทองพูล งามขำ (ศึกษานิเทศก์) - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 594 ครั้ง)
แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 987 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงาน นางชลนภา ประภาศรี (ศึกษานิเทศก์) - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 416 ครั้ง)
นวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 435 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการประจำกลุ่มนิเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 348 ครั้ง)
คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 339 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 336 ครั้ง)

♦ กลุ่มนโยบายและแผน♦

การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2561 - 6 ธ.ค. 2561 (อ่าน 74 ครั้ง)
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปีพ.ศ. 2563 (สำหรับโรงเรียน) - 25 ต.ค. 2561 (อ่าน 563 ครั้ง)
การติดตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561 - 19 ก.ย. 2561 (อ่าน 295 ครั้ง)
ITA ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2561 (EB 2) (EB 4) - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 381 ครั้ง)
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 476 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สพป.มุกดาหาร - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 429 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 443 ครั้ง)
แบบติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 - 5 เม.ย. 2561 (อ่าน 2325 ครั้ง)

♦ กลุ่มบริหารงานบุคคล♦

แจ้งแนวปฏิบัติการขอยกเว้นทหารฯ - 15 ส.ค. 2561 (อ่าน 299 ครั้ง)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา 2561 - 3 ก.ค. 2561 (อ่าน 677 ครั้ง)
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 377 ครั้ง)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน - 29 พ.ค. 2561 (อ่าน 1096 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ - 15 พ.ค. 2561 (อ่าน 1241 ครั้ง)
มาตรการป้องกันการทุจริตฯในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ - 15 พ.ค. 2561 (อ่าน 460 ครั้ง)
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง สังกัด สพป.มุกดาหาร - 3 พ.ค. 2561 (อ่าน 852 ครั้ง)
คำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 2 ตุลาคม 2560 (19 ราย) - 30 ต.ค. 2560 (อ่าน 2549 ครั้ง)

♦ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ♦

รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 - 14 ธ.ค. 2561 (อ่าน 5 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 - 14 ธ.ค. 2561 (อ่าน 5 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 - 14 ธ.ค. 2561 (อ่าน 7 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 - 7 พ.ย. 2561 (อ่าน 149 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 25661 - 9 ต.ค. 2561 (อ่าน 203 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 26 ก.ย. 2561 (อ่าน 206 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 25 ก.ย. 2561 (อ่าน 197 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 13 ก.ย. 2561 (อ่าน 194 ครั้ง)

♦ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ♦

ประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาฯ - 11 ธ.ค. 2561 (อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 11 ธ.ค. 2561 (อ่าน 24 ครั้ง)
แนวทางการส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษานอกระบบ - 6 ธ.ค. 2561 (อ่าน 31 ครั้ง)
แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน - 23 พ.ย. 2561 (อ่าน 72 ครั้ง)
คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย - 22 พ.ย. 2561 (อ่าน 51 ครั้ง)
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ของ สพฐ. - 22 พ.ย. 2561 (อ่าน 120 ครั้ง)
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน - 22 พ.ย. 2561 (อ่าน 51 ครั้ง)
แบบฟอร์ม พฐ. 02 - 25 - 22 พ.ย. 2561 (อ่าน 128 ครั้ง)

♦ ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร ♦

อำเภอเมืองมุกดาหาร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์เมื่อ 1 ธ.ค. 2561
อ่าน 127 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนมุกดาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ
(อ่าน 97 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลุกจ้างชั่วคราว ครูภาษาอังกฤษ
(อ่าน 73 ครั้ง)

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารประกาศผลการคัดเลือกครู Co-teacher
(อ่าน 90 ครั้ง)

โรงเรียนมุกดาลัย รับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ รับ 21-27 พ.ย. 61
(อ่าน 135 ครั้ง)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียนบ้านไร่
(อ่าน 163 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโพนสวางเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ2562
(อ่าน 98 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๒ ประกาศผลการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 132 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 110 ครั้ง)
 
อำเภอคำชะอี

งานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2561
อ่าน 42 ครั้ง

โรงเรียนบ้านตูมหวาน ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2561
(อ่าน 25 ครั้ง)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านนาปุ่ง
(อ่าน 78 ครั้ง)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนบ้านบาก
(อ่าน 88 ครั้ง)

กอล์ฟการกุศลโรงเรียนบ้านตูมหวาน ครั้งที่ 1
(อ่าน 82 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(อ่าน 152 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโพนงาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 145 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ธุรการ)
(อ่าน 125 ครั้ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านกลาง
(อ่าน 98 ครั้ง)
 
อำเภอนิคมคำสร้อย

ประกาศโรงเรียนบ้านคำบง 1 เรื่องแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี2562

โพสต์เมื่อ 14 ธ.ค. 2561
อ่าน 7 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านคำบง 1 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล
(อ่าน 4 ครั้ง)

ขอเชิญผู้บริหารร่วมประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาร่วมกัน 14 ธค.61
(อ่าน 45 ครั้ง)

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพร
(อ่าน 27 ครั้ง)

การจัดทำสูจิบัตรกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายธารบังอี่
(อ่าน 56 ครั้ง)

รร.บ้านหนองสระพัง เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานครอบครัวแข็งแรง ของเนสเลล์
(อ่าน 42 ครั้ง)

การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายฯคำสร้อย-นาอุดม 27-28 พย. 61
(อ่าน 90 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านคำสร้อย จัดงาน"วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๑
(อ่าน 58 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านคำไหลจัดแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา2561
(อ่าน 64 ครั้ง)
 
อำเภอดอนตาล

ประกาศโรงเรียนบ้านบาก 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26

โพสต์เมื่อ 12 ธ.ค. 2561
อ่าน 27 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านโพนสว่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙
(อ่าน 64 ครั้ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙
(อ่าน 59 ครั้ง)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(อ่าน 52 ครั้ง)

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(อ่าน 63 ครั้ง)

ประชุมเชิงปฏิบัติการธุรการ
(อ่าน 53 ครั้ง)

ประชุมธุรการโรงเรียน
(อ่าน 55 ครั้ง)

การประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาครูธุรการ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1
(อ่าน 85 ครั้ง)

ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา โรงเรียนบ้านนายอ
(อ่าน 52 ครั้ง)
 
อำเภอหว้านใหญ่

หจก.สมบูรณ์ธารา มอบเก้าอี้พลาสติก

โพสต์เมื่อ 28 พ.ย. 2561
อ่าน 67 ครั้ง

ร.ร.บ้านหว้านใหญ่ เข้าร่วมถวายราชสดุดีฯวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(อ่าน 65 ครั้ง)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นธุรการโรงเรียนบ้านชะโนด 1
(อ่าน 120 ครั้ง)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการฯ
(อ่าน 114 ครั้ง)

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการฯ
(อ่าน 91 ครั้ง)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ปฎิบัติงานธุร)
(อ่าน 224 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
(อ่าน 119 ครั้ง)

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง๒
(อ่าน 106 ครั้ง)

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
(อ่าน 104 ครั้ง)
 
อำเภอดงหลวง

ประกาศโรงเรียนบ้านมะนาว

โพสต์เมื่อ 8 ธ.ค. 2561
อ่าน 31 ครั้ง

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(อ่าน 111 ครั้ง)

โรงเรียนห้วยตาเปอะ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
(อ่าน 130 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านชะโนด 2 ประกาศผลสอบคัดเลือกธุรการ
(อ่าน 95 ครั้ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านโสก เรื่อง ผลการคัดเลือกปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(อ่าน 144 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านมะนาว ประกาศผลการคัดเลือกธุรการ
(อ่าน 101 ครั้ง)

โรงเรียนสยามกลการ 5 ประกาศผลการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 112 ครั้ง)

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รร.บ้านผั่งแดง
(อ่าน 168 ครั้ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา
(อ่าน 121 ครั้ง)
 
อำเภอหนองสูง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า

โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 2561
อ่าน 29 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนยาง ประกาศรผลการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 120 ครั้ง)

ประกาศผลคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ รร.บ้านวังนอง
(อ่าน 112 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านคันแท ประกาศรผลการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 110 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโคกหินกอง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 104 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโคกกลาง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 117 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 129 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานธุรการ
(อ่าน 123 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโนนยาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกธุรการ
(อ่าน 154 ครั้ง)
 

ตารางการใช้รถ

ตารางการจองห้องประชุม

♦ เว็บบอร์ด ♦

เว็บบอร์ดทั่วไป สพป.มุกดาหาร
เอาใจสายบุญ เยือน 3 วัดพร้อม 3 โรงแรมราคาสบายๆ ในมุกดาหาร
โพสต์โดย DigitalKnowledge 28 พ.ย. 2561 เวลา 00:57 น. [46/0]
ภาษีของข้าราชการบำนาณ
โพสต์โดย สิงห์สองฝั่ง 24 พ.ย. 2561 เวลา 12:59 น. [53/0]
การแต่งกายในวันสอบ ครูผู้ช่วย
โพสต์โดย ชุมชนหนองบัว 8 ส.ค. 2561 เวลา 00:52 น. [338/0]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โพสต์โดย จุ๋ม 27 พ.ค. 2561 เวลา 03:02 น. [2118/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org