|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
 
 
 

วาระงานผอ.มารุต อุปนิสากร

เช็คเมล์ OBEC Mail

ลงทะเบียนใช้งาน OBEC Mail
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
โครงสร้างสพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

สนุก! ความรู้

เว็บบริการ

 

สมาชิกที่สมัครใหม่
๋Juthamus Dutjanutut
(jee)
สุรินทร์
นางเย็นจิต โสภา
(เย็น)
ขอนแก่น
นายอภิรัตน์ นาดี
(อภิรัตน์)
นครราชสีมา
สุพัฒน์ ป้องสีดา
(suttidajif)
ร้อยเอ็ด

สมาชิกทั้งหมด
 

 

เว็บที่น่าสนใจ
ครูบ้านนอกดอทคอม  

 

 

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560

♦ e-NEWS สพป.มุกดาหาร ♦

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้อง Grand Convention Hall โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล  จังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธี....
วันที่ 21 ส.ค. 2560 อ่าน 85 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
(อ่าน 110 ครั้ง)

ประชุมคณะกรรมการจัดประกวดพัฒนาเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่๒๑
(อ่าน 54 ครั้ง)

การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(อ่าน 85 ครั้ง)

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๐
(อ่าน 89 ครั้ง)

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
(อ่าน 70 ครั้ง)

ประชุม สพฐ.สัญจร จุดที่ ๖ อุดรธานี
(อ่าน 137 ครั้ง)
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 21 สิงหาคม 2560
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 19 สิงหาคม 2560
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 9 สิงหาคม 2560
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 5 สิงหาคม 2560
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 1 สิงหาคม 2560
♦ หนังสือราชการล่าสุดจากระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ ♦

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ให้ท่านเข้าไปที่หน้า ระบบรับส่งหนังสือราชการ เพื่อดูทั้งหมด

 

♦ ข่าวจากกลุ่มนิเทศ สพป.มุกดาหาร ♦

แบบติดตามนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพฯ ปฐมวัย ปี 2560 - 8 ส.ค. 2560 (อ่าน 385 ครั้ง)
คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ - 13 ก.ค. 2560 (อ่าน 525 ครั้ง)
แบบรายงาน SAR 59 - 14 มิ.ย. 2560 (อ่าน 1774 ครั้ง)
แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปี 2560 ครั้งที่ 1 - 8 มิ.ย. 2560 (อ่าน 16823 ครั้ง)
เปรียบเทียบผลคะแนนNT 58-59 เรียงลำดับและบทสรุปผู้บริหาร - 19 พ.ค. 2560 (อ่าน 1288 ครั้ง)
ผลการทดสอบ O-NET ป.6และม.3 แยกเครือข่ายและสรุปผลเครือข่าย - 16 พ.ค. 2560 (อ่าน 1107 ครั้ง)
ผลสอบ NT ปี 2559 แยกเครือข่ายและปรับปรุงคะแนนเหล่าคราม,คำเม็ก - 9 พ.ค. 2560 (อ่าน 892 ครั้ง)
แจ้งผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 - 30 เม.ย. 2560 (อ่าน 1608 ครั้ง)

♦ ข่าวจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ♦

แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดรายการปรับปรุงซ่อมแซม 2 รร. - 18 ส.ค. 2560 (อ่าน 80 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดรายการปรับปรุงซ่อมแซม 17 รร. - 11 ส.ค. 2560 (อ่าน 184 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2560 - 9 ส.ค. 2560 (อ่าน 84 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560 - 11 ก.ค. 2560 (อ่าน 269 ครั้ง)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ 13มิ.ย.60 - 19 มิ.ย. 2560 (อ่าน 275 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2560 - 8 พ.ค. 2560 (อ่าน 673 ครั้ง)

 

 

♦ ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร ♦

อำเภอเมืองมุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโพนสวางจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์เมื่อ 12 ส.ค. 2560
อ่าน 72 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองแวง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 (อ่าน 70 ครั้ง)
โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 57 ครั้ง)
วันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ ประจำปี 2560 (อ่าน 51 ครั้ง)
 
อำเภอคำชะอี
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ร.ร.บ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑

โพสต์เมื่อ 14 ส.ค. 2560
อ่าน 72 ครั้ง
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 (อ่าน 140 ครั้ง)
วันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านตูมหวาน (อ่าน 100 ครั้ง)
กิจกรรมเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10 โรงเรียนบ้านตูมหวาน (อ่าน 83 ครั้ง)
 
อำเภอนิคมคำสร้อย
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและอาเซียนศึกษา 2560 กลุ่มเครือข่ายธารบังอี่

โพสต์เมื่อ 10 ส.ค. 2560
อ่าน 80 ครั้ง
ประเมินติดตามโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 110 ครั้ง)
ตารางนิเทศการจัดการศึกษาปฐมวัย อำเภอนิคมคำสร้อย (อ่าน 75 ครั้ง)
ร.ร.บ้านคำนางโอก ชนะเลิศ"ครูคณิตศาสตร์ ผู้พัฒนาตนเอง"สวนสนุกดรีมเวิลด์ (อ่าน 124 ครั้ง)
 
อำเภอดอนตาล
รร.บ้านหนองบอนชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลศูนย์ฝึกโค้ชโหน่ง จูเนียร์คัพ 60

โพสต์เมื่อ 21 ส.ค. 2560
อ่าน 13 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบอน คว้ารองแชมป์ วอลเลย์บอล วิทยุการบิน ประจำปี 2560 (อ่าน 76 ครั้ง)
โรงเรียนบ้านหนองบอน เข้าร่วมการแข่งขัน Obec Young Sepak Takraw 2017 (อ่าน 84 ครั้ง)
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอนชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (อ่าน 133 ครั้ง)
 
อำเภอหว้านใหญ่
ร.ร.บ้านหว้านใหญ่ ร่วมงานการประกวดผลงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ

โพสต์เมื่อ 21 ส.ค. 2560
อ่าน 16 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เพชรบุรี เขต ๑ (อ่าน 13 ครั้ง)
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ (อ่าน 24 ครั้ง)
ตารางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 26 ครั้ง)
 
อำเภอดงหลวง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

โพสต์เมื่อ 11 ส.ค. 2560
อ่าน 63 ครั้ง
การอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การ์ดอวย O-net (อ่าน 111 ครั้ง)
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานฯ กลุ่มเครือข่ายดงหลวงตอนบน (อ่าน 106 ครั้ง)
อบรมลูกเสือต้านยาเสพติดที่ฝั่งแดง (อ่าน 117 ครั้ง)
 
อำเภอหนองสูง
เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์เมื่อ 17 ส.ค. 2560
อ่าน 47 ครั้ง
ตลาดนัดคุณธรรมโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง (อ่าน 80 ครั้ง)
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เครือข่ายคีรีวงศึกษา (อ่าน 88 ครั้ง)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 118 ครั้ง)
 
 

♦ ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร ♦

เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน ประเมินครั้งที่ 2
....
โพสต์เมื่อ 10 ส.ค. 2560
อ่าน 438 ครั้ง

 

 

 

♦ เว็บบอร์ด ♦

เว็บบอร์ดทั่วไป สพป.มุกดาหาร
ขอเบอร์โทรกลุ่มบุคล หน่อยครับ
โพสต์โดย Krumon 24 ก.ค. 2560 เวลา 14:51 น. [301/0]
ระบบรับส่งหนังสือราชการ
โพสต์โดย บ้านโสก 13 มิ.ย. 2560 เวลา 09:23 น. [348/0]
การเรียกบรรจุพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
โพสต์โดย ปนิดา 5 มิ.ย. 2560 เวลา 11:16 น. [477/0]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ
โพสต์โดย กุ้ง 22 เม.ย. 2560 เวลา 23:08 น. [490/0]
จะหักเงินประกันชีวิตไปถึงไหนครับ
โพสต์โดย เรือจ้าง 19 เม.ย. 2560 เวลา 15:41 น. [578/3]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ :รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
โพสต์โดย chompoo 3 มี.ค. 2560 เวลา 10:45 น. [670/1]
สอบถามเรื่องการขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย1/2559จากกศจ.อำนาจเจริญค่ะ
โพสต์โดย พร 27 ก.พ. 2560 เวลา 13:35 น. [722/0]
หาคำสั่ง สอบ NT ไม่เจอครับ
โพสต์โดย บ้านโนนสวาท 21 ก.พ. 2560 เวลา 20:25 น. [408/0]
ขอทราบรหัสใหม่ของระบบE money ของข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ด้วยครับ
โพสต์โดย ดิน 28 ธ.ค. 2559 เวลา 13:57 น. [824/1]
การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 โรงเรียนมุกดาหาร
โพสต์โดย ครูกุ้ง 9 ธ.ค. 2559 เวลา 15:38 น. [946/1]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042-611532 โทรสาร 042-612284