|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
 
 
 

วาระงานผอ.มารุต อุปนิสากร

เช็คเมล์ OBEC Mail

ลงทะเบียนใช้งาน OBEC Mail


ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

Telephone number
Update January 2016

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
โครงสร้างสพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

สนุก! ความรู้

เว็บบริการ

 

สมาชิกที่สมัครใหม่
วรรณสร สุริยะศรี
(กุ้ง)
กรุงเทพมหานคร
วิสุภา แก้วรักษา
(รักษ์)
ศีรสะเกษ
ดารณี เจียมอนิวรรต
(ดา)
เพชรบุรี
ธนพร สมใจอ้าย
(พร)
เชียงใหม่

สมาชิกทั้งหมด
 

 

เว็บที่น่าสนใจ
ครูบ้านนอกดอทคอม  

 

 


การประชุมนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษา
เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online
จำนวน 4 รุ่น วันที่ 9,10 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
สำหรับสถานศึกษา สามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกการนำส่งข้อมูล ได้ดังนี้
1. ระดับการศึกษาปฐมวัย (ดาวน์โหลด...คลิกที่นี่)
2. ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (ดาวน์โหลด...คลิกที่นี่)
[ คำชี้แจงในการกรอกข้อมูล ]
[ คู่มือการใช้งานสำหรับสถานศึกษา ]
[ วีดิทัศน์เเนะนำการใช้งานระบบนำส่งข้อมูลฯ สำหรับสถานศึกษา ]


♦ e-NEWS สพป.มุกดาหาร ♦

....
วันที่ 18 ม.ค. 2560 อ่าน 2 ครั้ง

ร.ร.ร่มเกล้า รับการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
(อ่าน 44 ครั้ง)

งานวันครู ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐
(อ่าน 92 ครั้ง)

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”
(อ่าน 56 ครั้ง)

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
(อ่าน 71 ครั้ง)

ผอ.สพป.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(อ่าน 62 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
(อ่าน 96 ครั้ง)
สถานีข่าว สพป มุกดาหาร 16 มกราคม 2560
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร 14 มกราคม 2560
สถานีข่าว สพป มุกดาหาร 22 ธันวาคม 2559
สถานีข่าว สพป มุกดาหาร 9 ธันวาคม 2559
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร 3 ธันวาคม 2559

♦ หนังสือราชการล่าสุดจากระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ ♦

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ให้ท่านเข้าไปที่หน้า ระบบรับส่งหนังสือราชการ เพื่อดูทั้งหมด

 

♦ ข่าวจากกลุ่มนิเทศ สพป.มุกดาหาร ♦

บัญชีรายชื่อสถานศึกษา ผู้บริหารและครูดีเด่น "วัครู 60" - 13 ม.ค. 2560 (อ่าน 276 ครั้ง)
ศธ.ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ - 27 ธ.ค. 2559 (อ่าน 240 ครั้ง)
เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีกศ.2558 - 23 ธ.ค. 2559 (อ่าน 367 ครั้ง)
แบบกรอกคะแนนผลการสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2559 - 21 ธ.ค. 2559 (อ่าน 1225 ครั้ง)
ส่งแบบพอร์มเสนอชื่อโรงเรียนและครูเพื่อรับรางวัลดีเด่นวันครู - 21 ธ.ค. 2559 (อ่าน 343 ครั้ง)
คู่มือการสอบ Pre O-NET และแบบกรอกคะแนน ปีการศึกษา 2559 - 21 ธ.ค. 2559 (อ่าน 925 ครั้ง)
แบบฟอร์มเสนรายชื่อกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้น ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2559 - 20 ธ.ค. 2559 (อ่าน 321 ครั้ง)
ส่งแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม 5M Model - 20 ธ.ค. 2559 (อ่าน 160 ครั้ง)

 

♦ ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร ♦

อำเภอเมืองมุกดาหาร
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โพสต์เมื่อ 11 ม.ค. 2560
อ่าน 107 ครั้ง
ผ้าป่าการศึกษา(ศิษย์เก่า) โรงเรียนบ้านโพนสวาง (อ่าน 96 ครั้ง)
เชิญประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ (อ่าน 83 ครั้ง)
โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ส้มป่อยเกมส์ 2016 (อ่าน 177 ครั้ง)
 
อำเภอคำชะอี
โรงเรียนบ้านหนองบงประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ 3 รายการ

โพสต์เมื่อ 14 ม.ค. 2560
อ่าน 19 ครั้ง
ประชุมเตรียมงานวันครู 9 ม.ค.60 เวลา 09.00 น. ที่ ร.ร.คำชะอีพิทยาคม (อ่าน 84 ครั้ง)
โรงเรียนเครือข่ายวัดหลวงปู่จามฯอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด (อ่าน 99 ครั้ง)
สอบชิงทุนการศึกษามูลนิธิการประถมศึกษาอำเภอคำชะอี วันที่ 10 ม.ค.60 (อ่าน 95 ครั้ง)
 
อำเภอนิคมคำสร้อย
ขอเชิญประชุมสรุปผลการจัดงานวันครูอำเภอนิคมคำสร้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

โพสต์เมื่อ 17 ม.ค. 2560
อ่าน 11 ครั้ง
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 38 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมงานวันครูอำเภอนิคมคำสร้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 56 ครั้ง)
ประกาศเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนาการแข่งขันกีฬา’ร่มกกชัยเกมส์’ (อ่าน 38 ครั้ง)
 
อำเภอดอนตาล
โรงเรียนบ้านหนองบอน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560

โพสต์เมื่อ 17 ม.ค. 2560
อ่าน 10 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบอน ต้อนรับคณะผ้าป่าการศึกษา จากคณะศิษย์เก่า (อ่าน 59 ครั้ง)
สรุปผลงานการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายภูสระดอกบัวของโรงเรียนบ้านหนองบอน (อ่าน 73 ครั้ง)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - (อ่าน 122 ครั้ง)
 
อำเภอหว้านใหญ่
เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานวันครูของอำเภอหว้านใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์เมื่อ 15 ม.ค. 2560
อ่าน 17 ครั้ง
เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานวันครูของอำเภอหว้านใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 50 ครั้ง)
ประกาศฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 28 ครั้ง)
จัดนิทรรศการงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 37 ครั้ง)
 
อำเภอดงหลวง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-Net

โพสต์เมื่อ 30 ธ.ค. 2559
อ่าน 158 ครั้ง
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเครือข่ายพัฒนาฯดงหลวง และภาพการแข่งขัน (อ่าน 110 ครั้ง)
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายดงหลวงตอนบน ๒๕๕๙ (อ่าน 110 ครั้ง)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการพัฒนานวัตกรรมการอ่านระดับ ป.1-3 (อ่าน 110 ครั้ง)
 
อำเภอหนองสูง
ขอเชิญร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 อำเภอหนองสูง

โพสต์เมื่อ 12 ม.ค. 2560
อ่าน 53 ครั้ง
ร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 อำเภอหนองสูง (อ่าน 69 ครั้ง)
แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดอำเภอหนองสูงร่วมปฏิบัติงาน (อ่าน 49 ครั้ง)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด กลุ่มเครือข่ายคีรีวงศึกษา (อ่าน 105 ครั้ง)
 
 

♦ ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร ♦

แบบติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่และกลุยุทธ์จุดเน้น ปี 2559
ดาวน์โหลดแบบติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่และกลุยุทธ์ จุดเน้น  ปี 2559

....

โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2559
อ่าน 1137 ครั้ง

 

 

 

♦ เว็บบอร์ด ♦

เว็บบอร์ดทั่วไป สพป.มุกดาหาร
ขอทราบรหัสใหม่ของระบบE money ของข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ด้วยครับ
โพสต์โดย ดิน 28 ธ.ค. 2559 เวลา 13:57 น. [132/1]
การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 โรงเรียนมุกดาหาร
โพสต์โดย ครูกุ้ง 9 ธ.ค. 2559 เวลา 15:38 น. [244/1]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โพสต์โดย ครูพิ 23 พ.ย. 2559 เวลา 05:52 น. [235/0]
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
โพสต์โดย ดม 17 พ.ย. 2559 เวลา 20:27 น. [400/0]
กศจ.มุกดาหารจะมีการเรียกบรรจุผู้ที่สอบขึ้นบัญชี๑/๒๕๕๘ที่เหลือไหมครับ
โพสต์โดย ดิน 17 พ.ย. 2559 เวลา 20:00 น. [291/0]
เรียนถามเรื่องการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
โพสต์โดย เบลล่า 14 พ.ย. 2559 เวลา 11:21 น. [359/1]
เมื่อไรกศจ.มุกดาหารจะเรียกบรรจุแทนอัตราเกษียณ ที่กศจ.นครพนมเรียกบรรจุวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน นี้ กว
โพสต์โดย ดิน 9 พ.ย. 2559 เวลา 08:12 น. [348/1]
รบกวนขอเบอร์โทรติดต่อ ครูโรงเรียนบ้านสองคอน ค่ะ
โพสต์โดย หน่อย 8 พ.ย. 2559 เวลา 11:00 น. [212/0]
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โพสต์โดย ครูพิชิตพล 6 พ.ย. 2559 เวลา 17:08 น. [226/0]
เมื่อไรสพป.มุกดาหารจะเรียกบรรจุแทนอัตราเกษียณ
โพสต์โดย ดิน 2 พ.ย. 2559 เวลา 10:40 น. [294/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042-611532 โทรสาร 042-612284

Webmaster : นายอดิศร ก้อนคำ E-mail : kornkham@hotmail.com
ครู โรงเรียนดงมอนวิทยาคม • www.kroobannok.com
kornkham@hotmail.com เว็บไซต์นี้พัฒนาจาก Kroobannok CMS ©Copyright 2011 @kroobannok.com