|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
 
 
 

วาระงานผอ.มารุต อุปนิสากร

เช็คเมล์ OBEC Mail

ลงทะเบียนใช้งาน OBEC Mail
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

สนุก! ความรู้

เว็บบริการ

 

สมาชิกที่สมัครใหม่
ภรัญพ์ชร รัชตจิรพิสิฐ
(ครูบีม)
มุกดาหาร
กาญจนา สุขรี่
(เหมย)
มุกดาหาร
ปิยะ นามน้าวแสง
(ปิยะ)
มุกดาหาร
ปิยะ นามน้าวแสง
(ปิยะ)
มุกดาหาร

สมาชิกทั้งหมด
 

 

เว็บที่น่าสนใจ
ครูบ้านนอกดอทคอม  

 

 

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรประกาศรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560 เนื่องในงานวันครู พ.ศ.2561

♦ e-NEWS สพป.มุกดาหาร ♦

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร.มารุต อุปนิสากร ผอ.สพป.มุกดาหาร พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และครูผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร จำนวน ๒๔๓ คน ร่วมรับชม-รับฟ....
วันที่ 19 ม.ค. 2561 อ่าน 32 ครั้ง

พิธีเปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายดอนตาล
(อ่าน 12 ครั้ง)

ผอ.สพป.มุกดาหาร นิเทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET อำเภอคำชะอี
(อ่าน 27 ครั้ง)

งานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑
(อ่าน 125 ครั้ง)

ผอ.สพป.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET
(อ่าน 108 ครั้ง)

พิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาส ปี ๒๕๖๐
(อ่าน 104 ครั้ง)

พิธีเปิดถวายสักการะพระพุทธรูปทองคำประดิษฐาน ณ วัดศรีมงคลเหนือ
(อ่าน 75 ครั้ง)
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 8 ตุลาคม 2560
สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อความเข้มแข็งในการ
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 9 กันยายน 2560
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 21 สิงหาคม 2560
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 19 สิงหาคม 2560
♦ หนังสือราชการล่าสุดจากระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ ♦

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ให้ท่านเข้าไปที่หน้า ระบบรับส่งหนังสือราชการ เพื่อดูทั้งหมด

 

♦ ข่าวจากกลุ่มนิเทศ สพป.มุกดาหาร ♦

สนามสอบ O-NET ชั้นป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 - 8 ม.ค. 2561 (อ่าน 331 ครั้ง)
เกณฑ์การพิจาณาเด็กดีศรีมุกดาหาร ตามปณิธานข้อ 3 - 22 ธ.ค. 2560 (อ่าน 397 ครั้ง)
ส่งแบบกรอกคะแนน Pre O-NET ชั้น ป.6 ,ม.3 ปีการศึกษา 2560 - 11 ธ.ค. 2560 (อ่าน 3076 ครั้ง)
ส่งคู่มือการประเมิน Pre-O-NET ชั้นป.6 และชั้นม.3 ปีการศึกษา 2560 - 11 ธ.ค. 2560 (อ่าน 1359 ครั้ง)
คู่มือและเอกสารการจัดสอบ pre-O-NET ป.6 ม.3 - 27 พ.ย. 2560 (อ่าน 2147 ครั้ง)
คู่มือและเอกสารการจัดสอบการอ่าน ป.1 ปี 60 - 27 พ.ย. 2560 (อ่าน 1150 ครั้ง)
คู่มือและเอกสารการจัดสอบ NT ป.3 ปี 2560 - 27 พ.ย. 2560 (อ่าน 993 ครั้ง)
แบบกรอกรายชื่อกรรมการแข่งขันทักษะศิลปะ กลุ่มการศึกษาพิเศษ - 27 ก.ย. 2560 (อ่าน 474 ครั้ง)

♦ ข่าวจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ♦

แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2561 - 8 ม.ค. 2561 (อ่าน 99 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 - 5 ม.ค. 2561 (อ่าน 46 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 - 8 ธ.ค. 2560 (อ่าน 175 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 4 ธ.ค. 2560 (อ่าน 153 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2561 - 4 ธ.ค. 2560 (อ่าน 121 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 23 พ.ย. 2560 (อ่าน 264 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 17 พ.ย. 2560 (อ่าน 198 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560 - 14 พ.ย. 2560 (อ่าน 182 ครั้ง)

♦ ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล♦

คำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 2 ตุลาคม 2560 (19 ราย) - 30 ต.ค. 2560 (อ่าน 1118 ครั้ง)

 

 

♦ ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร ♦

อำเภอเมืองมุกดาหาร
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์

โพสต์เมื่อ 9 ม.ค. 2561
อ่าน 57 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัย พยูงจูเนียร์เกมส์ (อ่าน 84 ครั้ง)
พิธีรับมอบพัดลมและอุปกรณ์กีฬา (อ่าน 63 ครั้ง)
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลุกเสือเนตรนารี (อ่าน 98 ครั้ง)
 
อำเภอคำชะอี
วันเด็กแห่งชาติ 2561 โรงเรียนบ้านตูมหวาน

โพสต์เมื่อ 12 ม.ค. 2561
อ่าน 37 ครั้ง
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ (อ่าน 39 ครั้ง)
ผู้ใหญ่ใจดีมอบของขวัญปีใหม่แก่นักเรียน (อ่าน 85 ครั้ง)
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ 2560 (อ่าน 140 ครั้ง)
 
อำเภอนิคมคำสร้อย
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 ได้รับเกียรติบัตรประกวดฟันดี ปีการศึกษา 2560

โพสต์เมื่อ 17 ม.ค. 2561
อ่าน 22 ครั้ง
เชิญร่วมงานวันครูอำเภอนิคมคำสร้อย ประจำปี พ.ศ. 2561 (อ่าน 54 ครั้ง)
การอบรมโครงการสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม (อ่าน 55 ครั้ง)
ขอเชิญประชุม (อ่าน 62 ครั้ง)
 
อำเภอดอนตาล
โรงเรียนบ้านหนองบอน ชนะเลิศฟุตบอล 10ปี และรองชนะเลิศฟุตบอล 12ปี 2561

โพสต์เมื่อ 19 ม.ค. 2561
อ่าน 10 ครั้ง
สรุปผลการแข่งขันกรีฑา จังหวัดมุกดาหาร ปี 2560 ของรร.บ้านหนองบอน (อ่าน 26 ครั้ง)
โรงเรียนบ้านหนองบอนเข้าค่ายกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี 2560 (อ่าน 115 ครั้ง)
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเครือข่ายภูสระดอกบัว ประจำปี 2560ของรร.บ้านหนองบอน (อ่าน 70 ครั้ง)
 
อำเภอหว้านใหญ่
คืนสู่เหย้า ชาวเชียว-แดง มอบงบประมาณเพื่อการศึกษา

โพสต์เมื่อ 3 ม.ค. 2561
อ่าน 56 ครั้ง
ผู้ปกครองนร.รร.บ้านหว้านใหญ่ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็ก (อ่าน 53 ครั้ง)
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ จัดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" (อ่าน 104 ครั้ง)
ร.ร.บ้านหว้านใหญ่ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 103 ครั้ง)
 
อำเภอดงหลวง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว

โพสต์เมื่อ 12 ม.ค. 2561
อ่าน 48 ครั้ง
การประเมินนักเรียนพระราชทาน ณ รร.บ้านชะโนด ๒ (อ่าน 56 ครั้ง)
ค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) ป.6, ม.3 (อ่าน 106 ครั้ง)
Dongluang Games 2017 (อ่าน 99 ครั้ง)
 
อำเภอหนองสูง
งานวันครู อำเภอหนองสูง ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561

โพสต์เมื่อ 17 ม.ค. 2561
อ่าน 40 ครั้ง
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 (อ่าน 32 ครั้ง)
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด กลุ่มคีรีวงศึกษา (อ่าน 117 ครั้ง)
เชิญประชุมผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายคีรีวงศึกษา (อ่าน 91 ครั้ง)
 
 

♦ ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร ♦

เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2
....
โพสต์เมื่อ 8 ม.ค. 2561
อ่าน 637 ครั้ง

 

 

 

♦ เว็บบอร์ด ♦

เว็บบอร์ดทั่วไป สพป.มุกดาหาร
Mukdahan Math Test 2017
โพสต์โดย ครูกุ้ง 22 ธ.ค. 2560 เวลา 02:02 น. [166/0]
ขอเบอร์โทรกลุ่มบุคล หน่อยครับ
โพสต์โดย Krumon 24 ก.ค. 2560 เวลา 14:51 น. [724/0]
ระบบรับส่งหนังสือราชการ
โพสต์โดย บ้านโสก 13 มิ.ย. 2560 เวลา 09:23 น. [737/0]
การเรียกบรรจุพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
โพสต์โดย ปนิดา 5 มิ.ย. 2560 เวลา 11:16 น. [931/0]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ
โพสต์โดย กุ้ง 22 เม.ย. 2560 เวลา 23:08 น. [815/0]
จะหักเงินประกันชีวิตไปถึงไหนครับ
โพสต์โดย เรือจ้าง 19 เม.ย. 2560 เวลา 15:41 น. [939/3]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ :รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
โพสต์โดย chompoo 3 มี.ค. 2560 เวลา 10:45 น. [984/1]
สอบถามเรื่องการขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย1/2559จากกศจ.อำนาจเจริญค่ะ
โพสต์โดย พร 27 ก.พ. 2560 เวลา 13:35 น. [1013/0]
หาคำสั่ง สอบ NT ไม่เจอครับ
โพสต์โดย บ้านโนนสวาท 21 ก.พ. 2560 เวลา 20:25 น. [652/0]
ขอทราบรหัสใหม่ของระบบE money ของข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ด้วยครับ
โพสต์โดย ดิน 28 ธ.ค. 2559 เวลา 13:57 น. [1187/1]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org