|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
 
 
 

วาระงานผอ.มารุต อุปนิสากร

เช็คเมล์ OBEC Mail

ลงทะเบียนใช้งาน OBEC Mail
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

สนุก! ความรู้

เว็บบริการ

 

สมาชิกที่สมัครใหม่
สนิท สงคุ้ม
(สนิท)
ลำพูน
ประภาภรณ์ ชมภูวงศ์
(prapaporn)
ลำพูน
นางสาววันเพ็ญ วรรณขาว
(ปูแป้ง)
กาฬสินธุ์
อภิชาติ เสียงล้ำ
(อาร์ม)
อำนาจเจริญ

สมาชิกทั้งหมด
 

 

เว็บที่น่าสนใจ
ครูบ้านนอกดอทคอม  

 

 


♦ e-NEWS สพป.มุกดาหาร ♦

ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย โครงการ “พัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา....
วันที่ 15 พ.ย. 2560 อ่าน 243 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานรัฐ
(อ่าน 78 ครั้ง)

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
(อ่าน 105 ครั้ง)

สพป.มุกดาหาร ชม"พุธเช้า..ข่าว สพฐ."ครั้งที่ ๔
(อ่าน 61 ครั้ง)

การอบรมหลักสูตร Collective Trainer
(อ่าน 214 ครั้ง)

ประชุมเตรียมงานสภากาแฟจังหวัด
(อ่าน 96 ครั้ง)

สภากาแฟ สพป.มุกดาหาร "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."ครั้งที่ ๓
(อ่าน 151 ครั้ง)
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 8 ตุลาคม 2560
สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อความเข้มแข็งในการ
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 9 กันยายน 2560
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 21 สิงหาคม 2560
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 19 สิงหาคม 2560
♦ หนังสือราชการล่าสุดจากระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ ♦

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ให้ท่านเข้าไปที่หน้า ระบบรับส่งหนังสือราชการ เพื่อดูทั้งหมด

 

♦ ข่าวจากกลุ่มนิเทศ สพป.มุกดาหาร ♦

แบบกรอกรายชื่อกรรมการแข่งขันทักษะศิลปะ กลุ่มการศึกษาพิเศษ - 27 ก.ย. 2560 (อ่าน 327 ครั้ง)
แบบติดตามนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพฯ ปฐมวัย ปี 2560 - 8 ส.ค. 2560 (อ่าน 1230 ครั้ง)
คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ - 13 ก.ค. 2560 (อ่าน 944 ครั้ง)
แบบรายงาน SAR 59 - 14 มิ.ย. 2560 (อ่าน 2381 ครั้ง)
แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปี 2560 ครั้งที่ 1 - 8 มิ.ย. 2560 (อ่าน 26650 ครั้ง)
เปรียบเทียบผลคะแนนNT 58-59 เรียงลำดับและบทสรุปผู้บริหาร - 19 พ.ค. 2560 (อ่าน 1692 ครั้ง)
ผลการทดสอบ O-NET ป.6และม.3 แยกเครือข่ายและสรุปผลเครือข่าย - 16 พ.ค. 2560 (อ่าน 1480 ครั้ง)
ผลสอบ NT ปี 2559 แยกเครือข่ายและปรับปรุงคะแนนเหล่าคราม,คำเม็ก - 9 พ.ค. 2560 (อ่าน 1142 ครั้ง)

♦ ข่าวจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ♦

แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 17 พ.ย. 2560 (อ่าน 7 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560 - 14 พ.ย. 2560 (อ่าน 35 ครั้ง)
แจ้งอนุมติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 14 พ.ย. 2560 (อ่าน 48 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2561 - 14 พ.ย. 2560 (อ่าน 39 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 7 พ.ย. 2560 (อ่าน 177 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2560 - 11 ต.ค. 2560 (อ่าน 231 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560 - 12 ก.ย. 2560 (อ่าน 246 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด 4รร รายการขยายเขตฯไฟฟ้า - 29 ส.ค. 2560 (อ่าน 384 ครั้ง)

♦ ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล♦

คำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 2 ตุลาคม 2560 (19 ราย) - 30 ต.ค. 2560 (อ่าน 552 ครั้ง)

 

 

♦ ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร ♦

อำเภอเมืองมุกดาหาร
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวเดือนเพ็ญ รุ่งโรจน์

โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2560
อ่าน 37 ครั้ง
โรงเรียนมุกดาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ 21 กิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 208 ครั้ง)
งานมุทิตาจิต ท่าน ผอ.วีระพงษ์ ทองผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตะแบง1 (อ่าน 331 ครั้ง)
โรงเรียนบ้านป่งโพน จัดกิจกรรม กตเวทิตาจิต ศิษย์คารวะครู (อ่าน 223 ครั้ง)
 
อำเภอคำชะอี
โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล

โพสต์เมื่อ 17 พ.ย. 2560
อ่าน 9 ครั้ง
โรงเรียนบ้านตูมหวาน สนามสอบนักธรรมตำบลโพนงาม (อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศโรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 69 ครั้ง)
โรงเรียนบ้านตูมหวาน จัดงานร้อยรักรวมใจ ถักทอสายใย มุทิตาจิต (อ่าน 230 ครั้ง)
 
อำเภอนิคมคำสร้อย
ด่วนที่สุด !! ขอเชิญประชุมครูในกลุ่มเครือข่ายธารบังอี่ ตามรายชื่อแนบ

โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2560
อ่าน 35 ครั้ง
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 36 ครั้ง)
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนประชุม30ตุลาคม2560 (อ่าน 68 ครั้ง)
ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (คำสร้อยนาอุดม) (อ่าน 276 ครั้ง)
 
อำเภอดอนตาล
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 7 คน หนองบอนคัพ ครั้งที่ 3ปีการศึกษา 2560

โพสต์เมื่อ 14 พ.ย. 2560
อ่าน 45 ครั้ง
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ของ สสวท. (อ่าน 30 ครั้ง)
รร.บ้านแก้ง2 ให้การต้อนรับแชมป์เอเชีย เครื่องบินกระดาษพับจากญี่ปุ่น (อ่าน 145 ครั้ง)
โรงเรียนบ้านหนองบอนคว้าแชมป์ นาหว้าคัพ ครั้งที่ 5 ปี 2560 (อ่าน 175 ครั้ง)
 
อำเภอหว้านใหญ่
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2560
อ่าน 23 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2560 (อ่าน 45 ครั้ง)
ร.ร.บ้านหว้านใหญ่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (อ่าน 151 ครั้ง)
ขอเรียนเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมและเตรียมความพร้อมฯ (อ่าน 156 ครั้ง)
 
อำเภอดงหลวง
พระครูโอภาสวีรคุณ พร้อมคณะ มอบขนมและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

โพสต์เมื่อ 13 พ.ย. 2560
อ่าน 41 ครั้ง
โคงการอบรมพัฒนาครูมืออาชีพ Active Learning เครือข่ายดงหลวงตอนบน (อ่าน 60 ครั้ง)
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการบริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน (อ่าน 78 ครั้ง)
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 67 เครือข่ายฯดงหลวง (อ่าน 366 ครั้ง)
 
อำเภอหนองสูง
ประกาศแต่งตั้งกรรมการสอนวิชาการแบบเข้ม ป.3,ป.6 เครือข่ายเมืองหนองสูง

โพสต์เมื่อ 8 พ.ย. 2560
อ่าน 55 ครั้ง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มเครือข่ายเมืองหนองสูง (อ่าน 193 ครั้ง)
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 กลุ่มเครื่อข่ายคีรีวงศึกษา (อ่าน 229 ครั้ง)
มุทิตาจิต สู่เส้นทางชีวิตสายใหม่ อำเภอหนองสูง (อ่าน 244 ครั้ง)
 
 

♦ ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร ♦

เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1
....
โพสต์เมื่อ 6 พ.ย. 2560
อ่าน 407 ครั้ง

 

 

 

♦ เว็บบอร์ด ♦

เว็บบอร์ดทั่วไป สพป.มุกดาหาร
ขอเบอร์โทรกลุ่มบุคล หน่อยครับ
โพสต์โดย Krumon 24 ก.ค. 2560 เวลา 14:51 น. [542/0]
ระบบรับส่งหนังสือราชการ
โพสต์โดย บ้านโสก 13 มิ.ย. 2560 เวลา 09:23 น. [599/0]
การเรียกบรรจุพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
โพสต์โดย ปนิดา 5 มิ.ย. 2560 เวลา 11:16 น. [754/0]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ
โพสต์โดย กุ้ง 22 เม.ย. 2560 เวลา 23:08 น. [698/0]
จะหักเงินประกันชีวิตไปถึงไหนครับ
โพสต์โดย เรือจ้าง 19 เม.ย. 2560 เวลา 15:41 น. [805/3]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ :รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
โพสต์โดย chompoo 3 มี.ค. 2560 เวลา 10:45 น. [862/1]
สอบถามเรื่องการขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย1/2559จากกศจ.อำนาจเจริญค่ะ
โพสต์โดย พร 27 ก.พ. 2560 เวลา 13:35 น. [915/0]
หาคำสั่ง สอบ NT ไม่เจอครับ
โพสต์โดย บ้านโนนสวาท 21 ก.พ. 2560 เวลา 20:25 น. [561/0]
ขอทราบรหัสใหม่ของระบบE money ของข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ด้วยครับ
โพสต์โดย ดิน 28 ธ.ค. 2559 เวลา 13:57 น. [1019/1]
การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 โรงเรียนมุกดาหาร
โพสต์โดย ครูกุ้ง 9 ธ.ค. 2559 เวลา 15:38 น. [1085/1]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org