สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 
 

บุคลากร กลุ่มอำนวยการ

นางสุพัตรา พรมรักษา

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางปาลิดา คำพิชิต

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางปาริชาติ รอบคอบ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายโกมินทร์ อุระ

ช่างไฟฟ้า ช4

นายวรจิต อินปาว

ช่างฝีมือโลหะ ช3

นางสาวฐิตารีย์ รัชอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายประเดิม เมืองโคตร

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายประจวบ สบู่ทอง

พนักงานอาคารสถานที่

นางสมปอง จงราช

พนักงานทำความสะอาด

นายสุวิทย์ จักสุมาศ

ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ]
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน