|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล


นายอภัย ปริปุรณะ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุรทิน อุ่นเมือง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางปราณี เผ่าเพ็ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางปาลิดา คำพิชิต

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสุรีพร ที่ดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอนง เสียงเพราะ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวขวัญกมล นครชัย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวพรรมณี นาโสก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายณรงค์เดช แสนโสม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางทวินันท์ ไชยมาโย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางศศินิภา อำภาวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายราเชนทร์ มหานิล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ]
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org