สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 
 

บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางนวลออง ประยงค์หอม

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายวงศ์คำ ถิ่นวัน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายคะเณ อาจวิชัย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาววิไลพร ยืนยั่ง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางพรวีนัส ทองสิน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางยุพา ทิพย์นาคคำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ]
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน