|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 


ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

Telephone number
Update January 2016

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
โครงสร้างสพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 

+ ข่าวจากกลุ่มนิเทศ

ข่าวจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
บัญชีรายชื่อสถานศึกษา ผู้บริหารและครูดีเด่น "วัครู 60"
เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย สพป.มุกดาหารได้จัดส่งบัญชีรายชื่อสถานศึกษา ผู้บริหาร และครูีดเด่น เพื่อรับเกียรติบัตรในวันครู 16 มกราคม 2560 มาให้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการ ส่วนประกาศผลจะส่งในระบบรับส
โพสต์เมื่อ 13 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 276/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ศธ.ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสต์เมื่อ 27 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 240/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีกศ.2558

โพสต์เมื่อ 23 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 367/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบกรอกคะแนนผลการสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2559

โพสต์เมื่อ 21 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1225/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 25.00%-4 ผู้โหวต)
ส่งแบบพอร์มเสนอชื่อโรงเรียนและครูเพื่อรับรางวัลดีเด่นวันครู
เรียน ประธานเครือข่าย ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานเครือข่ายพิจารณาเสนอรายชื่อโรงเรียนและครูเพื่อรับรางวัลดีเด่นวันครู ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ ส่งภายใน
โพสต์เมื่อ 21 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 343/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
คู่มือการสอบ Pre O-NET และแบบกรอกคะแนน ปีการศึกษา 2559
เรียน ประธานเครือข่าย ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูทุกท่าน สพฐ.ให้ดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.ุ6 ม.3 ปีการศึกษา 2559 ช่วงเดือนธันวาคม 2559 สพป.มุกดาหาร จึงใคร่ขอให้เครือข่ายและโรงเรียนดำเนินการจัดส
โพสต์เมื่อ 21 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 925/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบฟอร์มเสนรายชื่อกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้น ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2559
เรียน ประธานและเลขานุการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ท่านคัดเลือกและเสนอรายชื่อกรรมการคุมสอบและกรรมการกลาง ชั้น ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เพื่อศูนย์สอบแต่
โพสต์เมื่อ 20 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 321/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม 5M Model

โพสต์เมื่อ 20 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 160/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งแผ่นพับ 5M model

โพสต์เมื่อ 6 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 333/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 20.00%-1 ผู้โหวต)
ผลการสอบอ่านออกเขียนได้นักเรียนป.1 รายรวมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี 2559

โพสต์เมื่อ 25 พ.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 405/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2559

โพสต์เมื่อ 16 พ.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 4183/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 62.50%-8 ผู้โหวต)
ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1 รายโรง ภาคเรียนที่ 1/2559

โพสต์เมื่อ 7 พ.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 818/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งรูปแบบและโครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6.ม.3 ปีการศึกษา 2559
เรียนผู้บริหารโรงเรียน คุณครูทุกท่าน สทศ.ได้แจ้งรูปแบบและโครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6.ม.3 ปีการศึกษา 2559 พร้อมร่างโครงสร้างข้อสอบ ตัวอย่างและเกณฑ์ข้อสอบอัตนัยภาษาไทย จึงใคร่ขอให้ทุกท่านได้ศึกษาและน
โพสต์เมื่อ 16 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1425/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 50.00%-2 ผู้โหวต)
รายละเอียดค่าอาหารกรรมการตัดสิน ค่าน้ำผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน

โพสต์เมื่อ 6 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 653/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์

โพสต์เมื่อ 6 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 291/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สูจิบัตร ปรับปรุง 5 ตุลาคม 2559
ปรับสถานที่แข่งขัน ร้องเพลงสากล และร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพิ่มสถานที่แข่งขัน ห้องประชุม 2 (เสมามัมพันธ์) ครับ
โพสต์เมื่อ 5 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 752/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 100.00%-1 ผู้โหวต)
สูจิบัตร 2559 นักเรียนปกติ (ปรับปรุง 4 ตุลาคม 2559)
ปรับปรุงใหม่ เล็กน้อย วันแข่งปฐมวัย และ การแข่งวงดนตรีเครืองเป่าลม
โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1518/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สูจิบัตรการแข่งขัน 25559 นักเรียนเรียนร่วม

โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 570/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สูจิบัตรเครื่องร่อน 2559

โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 445/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบกรอกคะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(ฉบับแก้ไขและชี้แจงเพิ่มเติม)
เรียน ประธานเครือข่ายและผู้บริหารโรงเรียน
โพสต์เมื่อ 25 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 731/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
รหัสโรงเรียนใช้ในการNT ,LAS และสอบป.1 - ป.4

โพสต์เมื่อ 21 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 435/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ปะหน้าคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1

โพสต์เมื่อ 21 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 355/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
คู่มือทดสอบการอ่านออกเขียนได้ นักเรียน ชั้น ป .1-4 ปีการศึกษา 2559

โพสต์เมื่อ 16 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1894/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลนักเรียนป.1-4
เรียน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน
โพสต์เมื่อ 15 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 367/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การรับซีดีข้อสอบอัตนัย
เรียน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย
โพสต์เมื่อ 2 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 520/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบกรอกข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลนักเรียน ป.1-ป.4 สอบอ่านออกเขียนได้
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัดเทศบาลทุกแห่งในจังหวัดมุกดาหาร
โพสต์เมื่อ 10 ส.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 680/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การคัดเลือกการปฏิบัติที่ดี โรงเรียนดีประจำตำบล
แนวทาง เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล
โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 689/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก Best Practices

โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 569/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
โปรแกรมคำนวณผล O NET ตัวบ่งชี่ที่ 5 สมศ

โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2114/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 66.67%-3 ผู้โหวต)
แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3

โพสต์เมื่อ 1 พ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 3040/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 50.00%-4 ผู้โหวต)
บทสรุปสำหรับผู้บริหารการประเมินคุณภาพฯระดับเขตพื้นที่ LAS ปีกศ.58

โพสต์เมื่อ 11 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1093/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แจ้งรายชื่อโรงเรียน ผู้บริหาร ครูแะลนักเรียนรับโล่ เกียรติบัตร O-NET
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน ในวันการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล นั้น จะมีการมอบโล่แล
โพสต์เมื่อ 8 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1168/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 100.00%-1 ผู้โหวต)
ผลประเมินการอ่านออกเขียนได้นักเรียนป.1 รายบุคคล

โพสต์เมื่อ 7 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1077/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ผลการประะมินLAS 58

โพสต์เมื่อ 7 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1425/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
บทสรุปผู้บริหารประเมินการอ่านออกเขียนได้ป.1
ษา
โพสต์เมื่อ 7 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 664/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
บทสรุปสำหรับผู้บริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

โพสต์เมื่อ 7 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 668/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการสอบ O-NET ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2557,2558

โพสต์เมื่อ 7 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1155/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2558

โพสต์เมื่อ 29 มี.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2811/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งผลการทดสอบ O-NET ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2558

โพสต์เมื่อ 29 มี.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 643/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2558

โพสต์เมื่อ 27 มี.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1746/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 100.00%-2 ผู้โหวต)
แบบกรอกคะแนนวิทยาศาสตร์ ฉบับแก้ไขทุกระดับชั้น
เรียน ประธานเครือข่าย หัวหน้าสนามสอบและกรรมการกรอกคะแนน ขอให้แก้ไขคะแนนเต็มในหัวตารางในแบบกรอกคะแนนวิทยศาสตร์ป.4, ป.5, ม.1, ม.2
โพสต์เมื่อ 15 มี.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 787/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ตารางสอบและแบบกรอกคะแนนการสอบ ชั้น ป.2,4,5 ม.1,2

โพสต์เมื่อ 12 มี.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1567/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 33.33%-6 ผู้โหวต)
กระดาษคำตอบLAS
กระดาษคำตอบLAS ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2
โพสต์เมื่อ 11 มี.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1060/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 80.00%-1 ผู้โหวต)
รายละเอียดการสอบ NT เพิ่มติมและแก้ไข
เรียน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
โพสต์เมื่อ 3 มี.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1369/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ตารางสอบและแนวปฏิบัติสอบNT

โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1205/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งตัวอย่างกระดาษคำตอบ ์NT

โพสต์เมื่อ 24 ก.พ. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1897/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 50.00%-2 ผู้โหวต)
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT

โพสต์เมื่อ 23 ก.พ. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 3150/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 73.33%-6 ผู้โหวต)
คู่มือการใช้ข้อสอบกลาง LAS
เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
โพสต์เมื่อ 18 ก.พ. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2443/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 100.00%-1 ผู้โหวต)
คู่มือสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1
เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรง
โพสต์เมื่อ 18 ก.พ. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1735/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 100.00%-1 ผู้โหวต)
สนามสอบ NT และรายชื่อกรรมการ
เรียน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
โพสต์เมื่อ 17 ก.พ. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1116/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 100.00%-1 ผู้โหวต)
กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 3 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042-611532 โทรสาร 042-612284

Webmaster : นายอดิศร ก้อนคำ E-mail : kornkham@hotmail.com
ครู โรงเรียนดงมอนวิทยาคม • www.kroobannok.com
kornkham@hotmail.com เว็บไซต์นี้พัฒนาจาก Kroobannok CMS ©Copyright 2011 @kroobannok.com