|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 
ที่นี่คือบล็อกของ

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา 2561

[3 ก.ค. 2561]
....(อ่าน 684/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

EB01

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 188/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

EB02

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 176/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

EB03

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 173/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

EB04

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 169/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

EB05

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 129/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

EB06

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 138/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

EB07

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 133/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

EB08

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 141/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

EB09

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 189/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

EB10

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 146/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

EB11

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 150/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

EB12

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 138/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการปฏิบัติงาน นางทองพูล งามขำ (ศึกษานิเทศก์)

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 599/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 1010/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการปฏิบัติงาน นางชลนภา ประภาศรี (ศึกษานิเทศก์)

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 422/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 198/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

กลุ่มนโยบายและแผน

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 164/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

กลุ่มบริหารอำนวยการ

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 185/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 176/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

กลุ่มบริหารงานบุคคล

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 163/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 137/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 147/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

หน่วยตรวจสอบภายใน

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 159/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

นวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 445/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 33.33%-3 ผู้โหวต)

แผนปฏิบัติการประจำกลุ่มนิเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.มุกดาหาร

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 355/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 348/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 345/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 14.29%-7 ผู้โหวต)

คู่มือนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 249/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

[27 มิ.ย. 2561]
....(อ่าน 252/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

รวมภาพอบรมหลักสูตร เครือข่าย อ.ดอนตาล 17 พ.ค.2561

[17 พ.ค. 2561]
....(อ่าน 337/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

รวมภาพอบรมหลักสูตร เครือข่าย อ.ดงหลวง 15 พ.ค.2561

[15 พ.ค. 2561]
....(อ่าน 329/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

รวมภาพอบรมหลักสูตร เครือข่าย อ.หนองสูง 14 พ.ค.2561

[15 พ.ค. 2561]
....(อ่าน 272/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศรับสมัครครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

[13 พ.ย. 2560]
....(อ่าน 1036/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สรุปยอดบัญชีบริจาคโครงการ "รวมน้ำใจ สพป.มุกดาหาร"

[31 ก.ค. 2560]
....(อ่าน 775/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560

[11 ก.ค. 2560]
....(อ่าน 877/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ 13มิ.ย.60

[19 มิ.ย. 2560]
....(อ่าน 753/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปี 2560 ครั้งที่ 1

[8 มิ.ย. 2560]
....(อ่าน 54257/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 35.62%-73 ผู้โหวต)

รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2560

[8 พ.ค. 2560]
....(อ่าน 1156/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ดาวน์โหลด แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี2559

[9 ก.พ. 2560]
....(อ่าน 25710/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 32.67%-30 ผู้โหวต)

แบบติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่และกลุยุทธ์จุดเน้น ปี 2559

[23 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 2880/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 6.67%-42 ผู้โหวต)

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

[29 พ.ค. 2559]
....(อ่าน 1745/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ลงทะเบียนอบรม DMC ปีการศึกษา 2559

[25 พ.ค. 2559]
....(อ่าน 1638/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ขอเชิญ เข้าร่วมการประชุม รายการ นายกรัฐมนตรีพบครู วันที่ 13 พ.ค.2559

[4 พ.ค. 2559]
....(อ่าน 1331/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร วันที่ 7 มี.ค. 59

[8 มี.ค. 2559]
....(อ่าน 494/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร สัปดาห์ที่ 1 (5มี.ค.2559)

[7 มี.ค. 2559]
....(อ่าน 484/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

การกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียน ในงานประชุมชี้แจง รร.สุจริต สพป.มุกดาหาร

[23 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 921/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 30.00%-10 ผู้โหวต)

ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 1/2559

[9 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 916/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือสำหรับประชาชน สพป.มุกดาหาร

[27 ส.ค. 2558]
....(อ่าน 2392/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 1.94%-31 ผู้โหวต)

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ

[16 ก.ค. 2558]
....(อ่าน 1679/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org