|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 
ที่นี่คือบล็อกของ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
-
มุกดาหาร


แบบนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561

[30 ส.ค. 2561]
....(อ่าน 685/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 33.33%-3 ผู้โหวต)

ผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560 แยกเครือข่าย

[12 พ.ค. 2561]
....(อ่าน 1195/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 100.00%-1 ผู้โหวต)

เอกสารเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง 2560)

[7 พ.ค. 2561]
....(อ่าน 841/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 20.00%-5 ผู้โหวต)

ผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

[2 พ.ค. 2561]
....(อ่าน 1516/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ผลการสอบอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ แยกตามขนาดโรงเรียนและตามเครือข่าย

[9 เม.ย. 2561]
....(อ่าน 1118/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

แจ้งผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560

[25 มี.ค. 2561]
....(อ่าน 1168/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

แจ้งผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560

[25 มี.ค. 2561]
....(อ่าน 1735/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ส่งข้อมูลสนามสอบและจำนวนนักเรียน สอบ NT และสอบอ่านชั้น ป.1

[13 ก.พ. 2561]
....(อ่าน 2039/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ส่งระเบียบวาระการประชุมกรรมการสอบ O-NET และpower piont การประชุมชี้แจง

[25 ม.ค. 2561]
....(อ่าน 823/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ส่งแนบท้ายคำสั่งกรรมการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ฉบับปรับปรุง

[25 ม.ค. 2561]
....(อ่าน 853/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

แบบกรอกรายขื่อกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติNTป.3

[24 ม.ค. 2561]
ขอความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย ส่งราย....(อ่าน 913/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สนามสอบ O-NET ชั้นป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560

[8 ม.ค. 2561]
....(อ่าน 1245/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

เกณฑ์การพิจาณาเด็กดีศรีมุกดาหาร ตามปณิธานข้อ 3

[22 ธ.ค. 2560]
....(อ่าน 930/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ส่งแบบกรอกคะแนน Pre O-NET ชั้น ป.6 ,ม.3 ปีการศึกษา 2560

[11 ธ.ค. 2560]
....(อ่าน 5405/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 3.70%-27 ผู้โหวต)

ส่งคู่มือการประเมิน Pre-O-NET ชั้นป.6 และชั้นม.3 ปีการศึกษา 2560

[11 ธ.ค. 2560]
....(อ่าน 2017/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือและเอกสารการจัดสอบ pre-O-NET ป.6 ม.3

[27 พ.ย. 2560]
สพป.มุกดาหาร กำหนดสอบ pre - O-NET พร้อมกันทั้งจังหวัด ป.6 ส....(อ่าน 3036/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 5.56%-18 ผู้โหวต)

คู่มือและเอกสารการจัดสอบการอ่าน ป.1 ปี 60

[27 พ.ย. 2560]
สพป.มุกดาหาร กำหนดสอบการอ่านป.1 ปี 2560(ฉบับร่าง) โดยสอบอ่าน....(อ่าน 1678/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 7.14%-14 ผู้โหวต)

คู่มือและเอกสารการจัดสอบ NT ป.3 ปี 2560

[27 พ.ย. 2560]
สพฐ. กำหนดสอบ NT 60 พร้อมกันทั่วประเทศ 7 มีนาคม 2561 ดังนั้น....(อ่าน 6076/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 26.32%-19 ผู้โหวต)

แบบกรอกรายชื่อกรรมการแข่งขันทักษะศิลปะ กลุ่มการศึกษาพิเศษ

[27 ก.ย. 2560]
เรียน ประธานและเลขานุการเครือข่ายทุกเครือข่าย ขอความอนุเคราะ....(อ่าน 753/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

แบบติดตามนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพฯ ปฐมวัย ปี 2560

[8 ส.ค. 2560]
....(อ่าน 1880/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

[13 ก.ค. 2560]
....(อ่าน 1377/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

แบบรายงาน SAR 59

[14 มิ.ย. 2560]
แบบรายงาน SAR 59 ขอให้โหลดเอกสารของ สพป นครราชสีมา เขต ๕ ขอใ....(อ่าน 3039/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 6.67%-24 ผู้โหวต)

เปรียบเทียบผลคะแนนNT 58-59 เรียงลำดับและบทสรุปผู้บริหาร

[19 พ.ค. 2560]
เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรง....(อ่าน 2366/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ผลการทดสอบ O-NET ป.6และม.3 แยกเครือข่ายและสรุปผลเครือข่าย

[16 พ.ค. 2560]
....(อ่าน 1999/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 7.69%-13 ผู้โหวต)

ผลสอบ NT ปี 2559 แยกเครือข่ายและปรับปรุงคะแนนเหล่าคราม,คำเม็ก

[9 พ.ค. 2560]
คะแนนNT ปี 2559 แยกรายเครือข่าย และได้แก้ไขคะแนนโรงเร....(อ่าน 1689/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

แจ้งผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

[30 เม.ย. 2560]
....(อ่าน 2492/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 2.86%-21 ผู้โหวต)

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ป.1-4 ระดับประเทศและรายโรง(ทุกสังกัด)

[28 เม.ย. 2560]
....(อ่าน 1820/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 0.80%-25 ผู้โหวต)

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-4 สังกัดท้องถิ่น

[28 เม.ย. 2560]
....(อ่าน 820/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-4 สังกัดเอกชน

[28 เม.ย. 2560]
....(อ่าน 757/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ป.1-4 สังกัด ตชด.

[28 เม.ย. 2560]
....(อ่าน 547/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-ป.4(สังกัด สพฐ.)

[27 เม.ย. 2560]
....(อ่าน 5478/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 5.56%-18 ผู้โหวต)

แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปีงบประมาณ 60

[3 เม.ย. 2560]
แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภา....(อ่าน 4707/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 4.76%-21 ผู้โหวต)

เรียงลำดับและเปรียบเทียบผลสอบ O-NET ชั้นป.6 และม.3 ปีกศ.59

[28 มี.ค. 2560]
....(อ่าน 2150/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559

[27 มี.ค. 2560]
....(อ่าน 1162/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559

[25 มี.ค. 2560]
....(อ่าน 3383/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 8.33%-24 ผู้โหวต)

ผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ป.1-4 รายโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

[21 มี.ค. 2560]
....(อ่าน 1342/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 2.63%-38 ผู้โหวต)

ส่่งผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ.2559

[12 มี.ค. 2560]
....(อ่าน 1615/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 16.36%-11 ผู้โหวต)

ส่่งผลกาารประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(LAS) ชั้นป.2,4,5 และม.1,2

[12 มี.ค. 2560]
....(อ่าน 2467/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 14.29%-7 ผู้โหวต)

เอกสารที่สนามสอบNT จะต้องส่งคืนศูนย์สอบ สพป.มุกดาหาร

[6 มี.ค. 2560]
เรียน หัวหน้าสนามสอบ....(อ่าน 1383/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฟอร์มกรอกคะแนนการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง (LAS) และจำนวนข้อมูลนักเรียน

[28 ก.พ. 2560]
เรียน ประธานเครือข่าย และผู้บริหารทุกโรงเรียน สพป.มุกดาหาร ไ....(อ่าน 11634/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 9.09%-22 ผู้โหวต)

ส่งแก้ไขคำชี้แจงแบบทดสอบ LAS ชั้น ป,4,5 ม.1,2

[27 ก.พ. 2560]
เรียน ประธาน/เลขานุการเครือข่าย ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน ส....(อ่าน 1799/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 5.56%-18 ผู้โหวต)

powerpoint การประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐาน (NT) ชั้น ป.3

[23 ก.พ. 2560]
....(อ่าน 1542/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

แนบท้ายคำสั่งการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NTแก้ไข)

[21 ก.พ. 2560]
แก้ไขฉพาะตัวหนังสือสีแดง นอกนั้นเหมือนเดิม กรณีกรรมการไม่ครบ....(อ่าน 2152/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ส่งตารางสอบการอ่านออกเขียนได้, NT .LAS ไฟล์ pdf

[21 ก.พ. 2560]
....(อ่าน 2035/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

แบบกรอกคะแนนสอบป.1-4

[20 ก.พ. 2560]
เรียนประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน....(อ่าน 4207/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ระเบียบวาระการประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษา NT,LAS การอ่าน

[18 ก.พ. 2560]
....(อ่าน 1122/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยข้อสอบกลาง ป.2,4,5 ม.1,2

[18 ก.พ. 2560]
....(อ่าน 1460/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1-4

[18 ก.พ. 2560]
....(อ่าน 1270/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง LAS

[17 ก.พ. 2560]
....(อ่าน 2501/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 5.88%-17 ผู้โหวต)

คู่มือสอบป.1-4 ฉบับปรุงปรุง

[17 ก.พ. 2560]
เรียน ประธานเครือข่ายและผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง....(อ่าน 1219/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 5 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org