สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่เข้าไปกรอกข้อมูลสมัครสอบ O-NET ปีการศึกษา

วันที่โพสต์ 13 ส.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1229 ครั้ง

ส่งผลการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 จัดกลุ่มสี

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2125 ครั้ง

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมูลนิธิกรุงเทพฯ

วันที่โพสต์ 22 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1156 ครั้ง

ผลจำนวนนักเรียน O net 2556 - 2557 คำนวนตัวบ่งชี้ที่ 5

วันที่โพสต์ 19 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1793 ครั้ง

การขอค่าพาหนะ รับ ส่งนักเรียน

วันที่โพสต์ 18 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1090 ครั้ง

ผลประเมินพัฒนาการนักเรียนอนุบาล 2

วันที่โพสต์ 14 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1210 ครั้ง

แจ้งโรงเรียนที่จะร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการอ่านฯ

วันที่โพสต์ 28 เม.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1405 ครั้ง

แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์ 20 เม.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3141 ครั้ง

ส่งผลการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระฯและเปรียบเทียบ 2ปี

วันที่โพสต์ 4 เม.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2465 ครั้ง

ประกาศผลการสอบ LAS ป.2 ป.4 ป.5 ม.1และ ม.2

วันที่โพสต์ 20 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 9513 ครั้ง

แจ้งผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม.3 ปีกศ.2557

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2291 ครั้ง

แจ้งผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์ 14 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 4017 ครั้ง

เชิญวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษประชุม

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1527 ครั้ง

รหัสโรงเรียนในการสอบ LAS

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1744 ครั้ง

ส่งแบบกรอกคำตอบการสอบ LAS

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3480 ครั้ง

ศูนย์ประสานเครือข่ายการสอบ LAS

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1175 ครั้ง

แบบฟอร์มลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ LAS

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 5432 ครั้ง

คู่มือการจัดสอบ LAS และการกรอกรหัสชั้น ในคอลัมภ์ 12 -13 ในกระดาษคำตอบ

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2188 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 10 จาก 13 หน้า
บุคลากร
นางวิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง
ศึกษานิเทศก์
นายถาวร บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นางฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์
นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา
ศึกษานิเทศก์
นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล
ศึกษานิเทศก์
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษานิเทศก์
นายคมกริช ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์
นางเณริศรา ว่องไว
ศึกษานิเทศก์
นางชลนภา ประภาศรี
ศึกษานิเทศก์
นางรัตติยา ศรีนาม
ศึกษานิเทศก์
นายอดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์
นางทองพูล งามขำ
ศึกษานิเทศก์
นางปาริชาติ พันพั่ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน