สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ผลประเมินพัฒนาการนักเรียนอนุบาล 2

วันที่โพสต์ 14 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1173 ครั้ง

แจ้งโรงเรียนที่จะร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการอ่านฯ

วันที่โพสต์ 28 เม.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1373 ครั้ง

แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์ 20 เม.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3109 ครั้ง

ส่งผลการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระฯและเปรียบเทียบ 2ปี

วันที่โพสต์ 4 เม.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2434 ครั้ง

ประกาศผลการสอบ LAS ป.2 ป.4 ป.5 ม.1และ ม.2

วันที่โพสต์ 20 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 8648 ครั้ง

แจ้งผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม.3 ปีกศ.2557

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2257 ครั้ง

แจ้งผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์ 14 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3984 ครั้ง

เชิญวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษประชุม

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1488 ครั้ง

รหัสโรงเรียนในการสอบ LAS

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1714 ครั้ง

ส่งแบบกรอกคำตอบการสอบ LAS

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3385 ครั้ง

ศูนย์ประสานเครือข่ายการสอบ LAS

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1144 ครั้ง

แบบฟอร์มลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ LAS

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 5214 ครั้ง

คู่มือการจัดสอบ LAS และการกรอกรหัสชั้น ในคอลัมภ์ 12 -13 ในกระดาษคำตอบ

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2134 ครั้ง

ตารางสอบ LASสอบ 5 มีนาคม 2558

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 10971 ครั้ง

รายละเอียดค่าแบบทดสอบ LAS

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1077 ครั้ง

ส่งคำสั่งคณะกรรมการสอบ LAS

วันที่โพสต์ 1 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1699 ครั้ง

การประชุมสมาชิกชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 26 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 862 ครั้ง

ระเบียบวาระการประชุม

วันที่โพสต์ 24 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1022 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 10 จาก 13 หน้า
บุคลากร
นางวิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง
ศึกษานิเทศก์
นายถาวร บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นางฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์
นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา
ศึกษานิเทศก์
นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล
ศึกษานิเทศก์
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษานิเทศก์
นายคมกริช ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์
นางเณริศรา ว่องไว
ศึกษานิเทศก์
นางชลนภา ประภาศรี
ศึกษานิเทศก์
นางรัตติยา ศรีนาม
ศึกษานิเทศก์
นายอดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์
นางทองพูล งามขำ
ศึกษานิเทศก์
นางปาริชาติ พันพั่ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน