|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 
ที่นี่คือบล็อกของ
ปาริชาติ นรจีน
ปาริชาติ นรจีน
-
มุกดาหาร

การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาชายขอบ
[23 ก.ค. 2558]
....(อ่าน 629/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การประชุม รอง ผอ.สพป.และ ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
[20 ก.ค. 2558]
....(อ่าน 488/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘
[16 ก.ค. 2558]
....(อ่าน 1844/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 16.67%-6 ผู้โหวต)
สพป.มุกดาหาร พัฒนาลูกจ้างประจำในสังกัด
[15 ก.ค. 2558]
....(อ่าน 599/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
[14 ก.ค. 2558]
....(อ่าน 802/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สพป.มุกดาหาร ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
[6 ก.ค. 2558]
....(อ่าน 549/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๕๘
[1 ก.ค. 2558]
....(อ่าน 790/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 33.33%-3 ผู้โหวต)
สพป.มุกดาหาร ประชุม รอง ผอ.สพป.และ ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
[24 มิ.ย. 2558]
....(อ่าน 914/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
[24 มิ.ย. 2558]
....(อ่าน 816/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 66.67%-3 ผู้โหวต)
สพป.มุกดาหาร ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
[22 มิ.ย. 2558]
วันนี้ (๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเสมาสัม....(อ่าน 636/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 50.00%-2 ผู้โหวต)
การประชุมองค์กรภาคี ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
[17 มิ.ย. 2558]
วันนี้ (๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุก....(อ่าน 553/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
[15 มิ.ย. 2558]
....(อ่าน 705/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหาร
[13 มิ.ย. 2558]
....(อ่าน 868/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
[10 มิ.ย. 2558]
....(อ่าน 549/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่าน
[6 มิ.ย. 2558]
....(อ่าน 588/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สพป.มุกดาหาร อบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๓
[5 มิ.ย. 2558]
....(อ่าน 739/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 16.67%-6 ผู้โหวต)
การประชุมเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA 2015)
[30 พ.ค. 2558]
....(อ่าน 965/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑
[28 พ.ค. 2558]
....(อ่าน 673/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจงผู้ผ่านการคัดเลือก ผอ.และ รอง ผอ.สถานศึกษา
[27 พ.ค. 2558]
....(อ่าน 858/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 33.33%-3 ผู้โหวต)
สพป.มุกดาหาร ประชุมระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา
[27 พ.ค. 2558]
....(อ่าน 491/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ผอ.สพป.มุกดาหาร นำคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด
[26 พ.ค. 2558]
....(อ่าน 721/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทาง BBL
[24 พ.ค. 2558]
....(อ่าน 1069/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สพป.มุกดาหาร ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านงบประมาณและการเงิน
[23 พ.ค. 2558]
....(อ่าน 608/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทาง BBL
[23 พ.ค. 2558]
....(อ่าน 1671/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๑
[22 พ.ค. 2558]
....(อ่าน 1633/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 50.00%-2 ผู้โหวต)
การพัฒนาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณฯ
[14 พ.ค. 2558]
....(อ่าน 816/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
[12 พ.ค. 2558]
....(อ่าน 714/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สพป.มุกดาหาร ประชุม กตปน. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
[11 พ.ค. 2558]
....(อ่าน 688/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล”
[5 พ.ค. 2558]
....(อ่าน 558/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ผอ.สพป.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าสร้างบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
[22 เม.ย. 2558]
....(อ่าน 945/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 16.67%-6 ผู้โหวต)
สพป.มุกดาหาร อบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
[22 เม.ย. 2558]
....(อ่าน 846/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี ๕๘
[21 เม.ย. 2558]
วันนี้ (๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.มุกด....(อ่าน 894/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สพป.มุกดาหาร ประชุมเร่งรัดสถานศึกษาที่ยังไม่ประเมินผล DLTV
[21 เม.ย. 2558]
วันนี้ (๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเสมาสัมพั....(อ่าน 621/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สพป.มุกดาหาร ประชุม รอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
[17 เม.ย. 2558]
วันนี้ (๑๗ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเสมาสัมพั....(อ่าน 647/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาศิษย์เก่าเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านโคกสว่
[17 เม.ย. 2558]
วันนี้ (๑๗ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านโคกสว่า....(อ่าน 639/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รุ่นที่ ๒
[9 เม.ย. 2558]
วันนี้ (๙ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ....(อ่าน 781/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 20.00%-4 ผู้โหวต)
กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
[8 เม.ย. 2558]
วันนี้ (๘ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่อาคารพจน์ สารสิน มหา....(อ่าน 613/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
พิธี"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
[6 เม.ย. 2558]
วันนี้ (๖ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากล....(อ่าน 431/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
[2 เม.ย. 2558]
วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากล....(อ่าน 597/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
[2 เม.ย. 2558]
วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเ....(อ่าน 581/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
พิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
[2 เม.ย. 2558]
วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมื....(อ่าน 547/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนสมเด็จพระบรมฯ
[1 เม.ย. 2558]
วันนี้ (๑ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเสมาสัมพัน....(อ่าน 654/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การประชุมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๕๘
[1 เม.ย. 2558]
วันนี้ (๑ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเสมาสัมพัน....(อ่าน 544/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
พิธีมอบทุนการศึกษาน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช
[27 มี.ค. 2558]
วันนี้ (๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา....(อ่าน 518/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การประชุมสัมมนาการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
[27 มี.ค. 2558]
วันนี้ (๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมมุกดาหาร แกรน....(อ่าน 527/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย สพป.มุกดาหาร
[24 มี.ค. 2558]
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ....(อ่าน 8894/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 62.11%-19 ผู้โหวต)
สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาความรู้ด้านวินัย
[23 มี.ค. 2558]
วันนี้ (๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมพลอยพาเลซ จัง....(อ่าน 750/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สพป.มุกดาหาร รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการฯ (นายเกษม สดงาม)
[20 มี.ค. 2558]
วันนี้ (๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา....(อ่าน 612/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การประชุมแผนการจัดการเรียนรวม “เครือข่ายผากูดโมเดล”
[20 มี.ค. 2558]
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมองค์การบริห....(อ่าน 643/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพป.มุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
[17 มี.ค. 2558]
วันนี้ (๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา....(อ่าน 634/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 10 จากทั้งหมด 13 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org