|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 

+ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

งานวันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 16 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 629 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุม รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร และ ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 15 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 492 ครั้ง

ประชุมขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 15 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 572 ครั้ง

การอบรมโครงการกระตุ้นยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


โพสต์เมื่อ 14 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 775 ครั้ง

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน


โพสต์เมื่อ 14 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 601 ครั้ง

สพฐ. ติดตาม ตรวจสอบ การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายปี ๖๐


โพสต์เมื่อ 13 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 492 ครั้ง

การประชุมตรวจติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


โพสต์เมื่อ 12 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 517 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 12 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 574 ครั้ง

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”


โพสต์เมื่อ 9 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 500 ครั้ง

พิธีเปิดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 8 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 659 ครั้ง

พิธีมอบ “ตู้เปิดจินตนาการ”


โพสต์เมื่อ 8 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 569 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายตำบลดงเย็น


โพสต์เมื่อ 8 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 554 ครั้ง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทศมิตรเกมส์และงานวันเด็ก ปี ๕๙


โพสต์เมื่อ 8 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 471 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการฯ เอกชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 7 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 552 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ


โพสต์เมื่อ 6 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 676 ครั้ง

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขอรับโอนสถานศึกษาไปจัดการศึกษา


โพสต์เมื่อ 5 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 620 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร รับพรปีใหม่จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 4 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 551 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการในสังกัด


โพสต์เมื่อ 30 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 460 ครั้ง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนมุกดาลัย


โพสต์เมื่อ 30 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1075 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ ๕/๕๘


โพสต์เมื่อ 29 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 516 ครั้ง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน อำเภอดอนตาล


โพสต์เมื่อ 29 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 587 ครั้ง

ประชุมสรุปผลการสัมมนาศึกษาดูงาน โครงการเขตสุจริตต้นแบบ


โพสต์เมื่อ 28 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 542 ครั้ง

การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘


โพสต์เมื่อ 26 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 635 ครั้ง

สพป.มุกดาหารศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ


โพสต์เมื่อ 25 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 660 ครั้ง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายแก้วมุกดา


โพสต์เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 817 ครั้ง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอหว้านใหญ่


โพสต์เมื่อ 23 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 564 ครั้ง

การประชุมครู ผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอดงหลวง


โพสต์เมื่อ 22 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 768 ครั้ง

สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘


โพสต์เมื่อ 22 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 456 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม


โพสต์เมื่อ 21 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 767 ครั้ง

พิธีเปิดอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านบุ่ง


โพสต์เมื่อ 21 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 566 ครั้ง

สพป.มุกดาหารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

วันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๔ ๐๐ น ที่โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จ.ร้อยเอ็ด นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบ
โพสต์เมื่อ 18 ธ.ค. 2558 โดย สุพัตรา พรมรักษา
อ่าน 539 ครั้ง

การประชุมองค์กรภาคีและลงนาม MOU ตามโครงการ CCF จังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 17 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 559 ครั้ง

พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

วันนี้ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๔ ๐๐ น ที่วัดป่าศิลาวิเวก อ.เมือง จ.มุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีบำเพ็ญกุ
โพสต์เมื่อ 16 ธ.ค. 2558 โดย สุพัตรา พรมรักษา
อ่าน 517 ครั้ง

กิจกรรม Big D-Day โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง


โพสต์เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 783 ครั้ง

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน

วันนี้(๑๑ ธ.ค.๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่โรงแรมพลอยพาเลช จมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ในพื
โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2558 โดย สุพัตรา พรมรักษา
อ่าน 506 ครั้ง

งาน “มุกดาหารรวมใจ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการจัดงาน “มุกดาหารรวมใจ ถวายพระพรชัยมงคล
โพสต์เมื่อ 9 ธ.ค. 2558 โดย สุพัตรา พรมรักษา
อ่าน 551 ครั้ง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ตรวจติดตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"


โพสต์เมื่อ 9 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 601 ครั้ง

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕


โพสต์เมื่อ 7 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 781 ครั้ง

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘


โพสต์เมื่อ 5 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 605 ครั้ง

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘


โพสต์เมื่อ 5 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 430 ครั้ง

พิธีลงนามถวายพระพรและถวายราชสดุดี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘


โพสต์เมื่อ 5 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 540 ครั้ง

การประชุม รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ ประธานและเลขานุการเครือข่าย


โพสต์เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 535 ครั้ง

พิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปี ๕๘


โพสต์เมื่อ 3 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 508 ครั้ง

กิจกรรม BIG CLEANING DAY จังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 3 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 550 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร มอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนอำเภอดอนตาล


โพสต์เมื่อ 30 พ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 648 ครั้ง

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ปีการศึกษา ๒๕๕๘


โพสต์เมื่อ 28 พ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 554 ครั้ง

การพัฒนา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”” กิจกรรม PBL,PLC,Share & Learn


โพสต์เมื่อ 28 พ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 752 ครั้ง

การประชุมสัมมนาและพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 28 พ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 623 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ให้โอวาทคณะลูกเสือชาวบ้าน


โพสต์เมื่อ 28 พ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 536 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร มอบนโยบายเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์


โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 614 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 11 จากทั้งหมด 16 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org