สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

สนามสอบ LAS ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2107 ครั้ง

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ NT ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3886 ครั้ง

แผนปฏิทินการนิเทศ โครงการจตุรวิถีฯ เครือข่ายเมืองปัจจิม

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 843 ครั้ง

ข้อสอบ Pre-NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

วันที่โพสต์ 16 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 50851 ครั้ง

คู่มือสอบ NT ฉบับใหม่

วันที่โพสต์ 12 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3036 ครั้ง

แจ้งสนามสอบการสอบ NT ปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์ 10 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1493 ครั้ง

หลักเกณฑ์การประเมินคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับประจำเขตพื้นที่ฯ

วันที่โพสต์ 5 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 833 ครั้ง

เลขที่นั่งสอบการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ของแต่ละสนามสอบ

วันที่โพสต์ 30 ม.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 831 ครั้ง

เลขที่นั่งสอบการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ของแต่ละสนามสอบ

วันที่โพสต์ 30 ม.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1011 ครั้ง

ส่งระเบียบวาระการประชุมการจัดสอบ O-NET

วันที่โพสต์ 22 ม.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1214 ครั้ง

ส่ง power piont การประชุม O-NET

วันที่โพสต์ 20 ม.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1235 ครั้ง

ส่งแบบทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 และม.3 ครั้งที่ 2

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 62217 ครั้ง

การกรอกข้อมูลในระบบการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)

วันที่โพสต์ 14 ม.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1213 ครั้ง

คำสั่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายเมืองปัจจิม

วันที่โพสต์ 17 ธ.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1214 ครั้ง

ปฏิทิน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม กลุ่มที่ ๑, ๒ และ ๓

วันที่โพสต์ 4 ธ.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1525 ครั้ง

ส่งแบบกรอกคะแนน Pre O-NET ป.6 และ ม.3 ฉบับแก้ไข

วันที่โพสต์ 3 ธ.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1529 ครั้ง

การกรอกข้อมูลผลการสอบPre-O-NET

วันที่โพสต์ 2 ธ.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1060 ครั้ง

แบบรายงานโครงการ

วันที่โพสต์ 25 พ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1556 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 11 จาก 13 หน้า
บุคลากร
นางวิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง
ศึกษานิเทศก์
นายถาวร บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นางฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์
นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา
ศึกษานิเทศก์
นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล
ศึกษานิเทศก์
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษานิเทศก์
นายคมกริช ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์
นางเณริศรา ว่องไว
ศึกษานิเทศก์
นางชลนภา ประภาศรี
ศึกษานิเทศก์
นางรัตติยา ศรีนาม
ศึกษานิเทศก์
นายอดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์
นางทองพูล งามขำ
ศึกษานิเทศก์
นางปาริชาติ พันพั่ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน