สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

เอกสารประกอบการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่โพสต์ 1 ก.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1196 ครั้ง

ผลการสอบ o net ป.6 ม 3 ปีการศึกษา 2556

วันที่โพสต์ 28 ส.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2142 ครั้ง

เชิญรับเกียรติบัตรตัวแทนระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63

วันที่โพสต์ 15 ส.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1514 ครั้ง

รายงานการประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนมิถุนายน 2557

วันที่โพสต์ 1 ส.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 982 ครั้ง

สรุปผลการรายงานความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

วันที่โพสต์ 28 ก.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1265 ครั้ง

ส่งปฏิทินการนิเทศเครือข่ายคำสร้อยพัฒนศึกษาและคำสร้อยคุณภาพ

วันที่โพสต์ 16 ก.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1144 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Tell Me More

วันที่โพสต์ 7 ก.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1283 ครั้ง

ตารางนิเทศเครือข่ายดอนตาล

วันที่โพสต์ 7 ก.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 968 ครั้ง

ส่งต้นฉบับคำรับรองปฏิบัติราชการ (MOU)

วันที่โพสต์ 7 ก.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1273 ครั้ง

ส่งคู่มือจตุรวิถียกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์ 1 ก.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2069 ครั้ง

ส่งเครื่องมือนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์

วันที่โพสต์ 29 มิ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1445 ครั้ง

ส่งเครื่องมือนิเทศปฐมวัย (สำหรับผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศทุกเครือข่าย)

วันที่โพสต์ 29 มิ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1210 ครั้ง

การคำนวณ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ สมศ

วันที่โพสต์ 25 มิ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1201 ครั้ง

โปรแกรมช่วยคำนวณ มาตรฐานและตัวบ่งชี้

วันที่โพสต์ 25 มิ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2459 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลกลวิธีการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

วันที่โพสต์ 24 มิ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 852 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 13 จาก 13 หน้า
บุคลากร
นางวิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง
ศึกษานิเทศก์
นายถาวร บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นางฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์
นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา
ศึกษานิเทศก์
นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล
ศึกษานิเทศก์
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษานิเทศก์
นายคมกริช ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์
นางเณริศรา ว่องไว
ศึกษานิเทศก์
นางชลนภา ประภาศรี
ศึกษานิเทศก์
นางรัตติยา ศรีนาม
ศึกษานิเทศก์
นายอดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์
นางทองพูล งามขำ
ศึกษานิเทศก์
นางปาริชาติ พันพั่ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน