สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

อำเภอนิคมคำสร้อย


โพสต์โดยอำเภอนิคมคำสร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ LAS ปีการศึกษา2559 กลุ่มเครือข่ายธารบังอี่

วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2560 โดย บ้านน้ำเที่ยง 2 นิคมคำสร้อย อ่าน 1290 ครั้ง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุมสอบ LAS และ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่โพสต์ 27 ก.พ. 2560 โดย บ้านหนองสระพัง นิคมคำสร้อย อ่าน 595 ครั้ง

เครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถการอ่า

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2560 โดย บ้านหนองสระพัง นิคมคำสร้อย อ่าน 537 ครั้ง

คำสั่งการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ป. 1- 4

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2560 โดย บ้านน้ำเที่ยง 2 นิคมคำสร้อย อ่าน 562 ครั้ง

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ LASและคณะกรรมการการอ่านการเขียน ป.1-4

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2560 โดย บ้านด่านมน นิคมคำสร้อย อ่าน 846 ครั้ง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ LAS และ NT เครือข่ายคำสร้อยนาอุดม

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2560 โดย บ้านด่านมน นิคมคำสร้อย อ่าน 564 ครั้ง

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครื่อข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2560 โดย บ้านหนองสระพัง นิคมคำสร้อย อ่าน 500 ครั้ง

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายฯ ธารบังอี่

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2560 โดย บ้านน้ำเที่ยง 2 นิคมคำสร้อย อ่าน 470 ครั้ง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่โพสต์ 30 ม.ค. 2560 โดย บ้านหนองสระพัง นิคมคำสร้อย อ่าน 610 ครั้ง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่โพสต์ 30 ม.ค. 2560 โดย บ้านน้ำเที่ยง 2 นิคมคำสร้อย อ่าน 769 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาอุดม รับการประเมิน "เครือข่ายเด็กไทยฟันดี"

วันที่โพสต์ 20 ม.ค. 2560 โดย บ้านนาอุดม นิคมคำสร้อย อ่าน 681 ครั้ง

ขอเชิญประชุมผู้บริหารเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2560 โดย บ้านอุ่มไผ่ นิคมคำสร้อย อ่าน 580 ครั้ง

ขอเชิญประชุมสรุปผลการจัดงานวันครูอำเภอนิคมคำสร้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่โพสต์ 17 ม.ค. 2560 โดย บ้านบะ นิคมคำสร้อย อ่าน 976 ครั้ง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่โพสต์ 16 ม.ค. 2560 โดย บ้านน้ำเที่ยง 2 นิคมคำสร้อย อ่าน 687 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงานวันครูอำเภอนิคมคำสร้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่โพสต์ 11 ม.ค. 2560 โดย บ้านบะ นิคมคำสร้อย อ่าน 447 ครั้ง

ประกาศเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนาการแข่งขันกีฬา’ร่มกกชัยเกมส์’

วันที่โพสต์ 11 ม.ค. 2560 โดย บ้านหนองสระพัง นิคมคำสร้อย อ่าน 516 ครั้ง

การส่งเงินสนับสนุนการจัดงานวันครูอำเภอนิคมคำสร้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่โพสต์ 6 ม.ค. 2560 โดย บ้านบะ นิคมคำสร้อย อ่าน 561 ครั้ง

โครงการติวสอบ O-Net ปีการศึกษา 2559 กลุ่มเครือข่ายธารบังอี่

วันที่โพสต์ 6 ม.ค. 2560 โดย บ้านน้ำเที่ยง 2 นิคมคำสร้อย อ่าน 774 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 15 จาก 46 หน้า

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน