|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 

+ อำเภอเมืองมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ประกาศ จากโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองมุกดาหาร

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2558 โดย บ้านสงเปือยเหนือ เมืองมุกดาหาร
อ่าน 546 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน


โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2558 โดย บ้านสงเปือยเหนือ เมืองมุกดาหาร
อ่าน 466 ครั้ง

โรงเรียนห้วยยางจอมมณีประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้าง


โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2558 โดย บ้านห้วยยาง เมืองมุกดาหาร
อ่าน 535 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน


โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2558 โดย บ้านห้วยยาง เมืองมุกดาหาร
อ่าน 466 ครั้ง

โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร


โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2558 โดย บ้านแก้งนาบอน เมืองมุกดาหาร
อ่าน 483 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา

เนื่องจาก คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาติดราชการคุมสอบ las ของสำนักงานเขตพื้นที่การกศึกษาประถมศึกษามุกดาหารวันที่ 5 มีนาคม 2558 จึงขอเลื่อนวันเปิดซองเป็นวันที่ 6 มีนาคม 2558 ตามเอกสารที่แนบ
โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2558 โดย บ้านนาคำน้อย 2 เมืองมุกดาหาร
อ่าน 446 ครั้ง

กลุ่มเครือข่ายฯเมืองปัจจิมขอเชิญคณะทำงาน LASปีการศึกษา 255ึ7ประชุม2มีค

กลุ่มเครือข่ายฯเมืองปัจจิมขอเชิญคณะทำงาน LAS ปีการศึกษา 255ึ7ประชุม 2 มี.ค 2558 เวลา 13.00 น ณ ร.ร.บ้านสงเปือย ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร
โพสต์เมื่อ 28 ก.พ. 2558 โดย บ้านจอมมณีใต้ เมืองมุกดาหาร
อ่าน 557 ครั้ง

ประกาศสอบราคาจ้างโรงเรียนบ้านโค้งสำราญ


โพสต์เมื่อ 27 ก.พ. 2558 โดย บ้านโค้งสำราญ เมืองมุกดาหาร
อ่าน 538 ครั้ง

ประกาศสอบราคาจ้างโรงเรียนบ้านดงมัน


โพสต์เมื่อ 27 ก.พ. 2558 โดย บ้านดงมัน เมืองมุกดาหาร
อ่าน 515 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ


โพสต์เมื่อ 26 ก.พ. 2558 โดย อนุบาลมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
อ่าน 524 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแอก เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแอก เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 อาคารเรียน ป.1ฉ สูง โรงอาหารแบบองค์การฯ 1 หลัง ราคา 1,423,500 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โพสต์เมื่อ 25 ก.พ. 2558 โดย บ้านหนองแอก เมืองมุกดาหาร
อ่าน 524 ครั้ง

ส่งประกาศเครือข่ายดงมอนพัฒนา

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอญู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2557
โพสต์เมื่อ 25 ก.พ. 2558 โดย บ้านห้วยยาง เมืองมุกดาหาร
อ่าน 520 ครั้ง

มุกดาลัยประการศรับสมัครนักเรียนนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558


โพสต์เมื่อ 25 ก.พ. 2558 โดย มุกดาลัย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 2304 ครั้ง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล

โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรืองมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับประถมศึกษา ตามรายการเอกสารแนบ
โพสต์เมื่อ 25 ก.พ. 2558 โดย บ้านศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร
อ่าน 458 ครั้ง

ส่งประกาศกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลบางทรายใหญ่ ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด


โพสต์เมื่อ 25 ก.พ. 2558 โดย บ้านหนองหอยป่าหวาย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 912 ครั้ง

ประกาศสอบราคาซื้อ

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (บ้านพังคอง)
โพสต์เมื่อ 25 ก.พ. 2558 โดย บ้านพังคอง เมืองมุกดาหาร
อ่าน 482 ครั้ง

กลุ่มเครือข่ายฯเมืองปัจจิมขอเชิญคณะทำงานสอบ NT ปีการศึกษา 2557 ประชุม

กลุ่มเครือข่ายฯเมืองปัจจิมขอเชิญคณะทำงานสอบ NT ปีการศึกษา 2557 ประชุมวันที่ 25 ก.พ. 57 เวลา 13.00 น ณ ร.ร.บ้านจอมมณีใต้ ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
โพสต์เมื่อ 24 ก.พ. 2558 โดย บ้านจอมมณีใต้ เมืองมุกดาหาร
อ่าน 527 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านกุดแข้ ผู้ชนะการสอบราคาจ้างสร้างส้วมนร.หญิง 4ที่ /49


โพสต์เมื่อ 24 ก.พ. 2558 โดย บ้านกุดแข้ เมืองมุกดาหาร
อ่าน 460 ครั้ง

ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโรงเรียนบ้านโค้งสำราญ


โพสต์เมื่อ 24 ก.พ. 2558 โดย บ้านโค้งสำราญ เมืองมุกดาหาร
อ่าน 390 ครั้ง

ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโรงเรียนบ้านดงมัน


โพสต์เมื่อ 24 ก.พ. 2558 โดย บ้านดงมัน เมืองมุกดาหาร
อ่าน 396 ครั้ง

รร.บ้านหนองแวง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนบ้านหนองแวง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นสอบราคา ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น.
โพสต์เมื่อ 23 ก.พ. 2558 โดย บ้านหนองแวง เมืองมุกดาหาร
อ่าน 498 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร (ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอำเภอเมืองหวัดมุกดาหาร) โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายสายันต์ บุญลี ได้จัดงานบัณฑิตน้อย มอบเกียรติบัตรนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา
โพสต์เมื่อ 23 ก.พ. 2558 โดย อนุบาลมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
อ่าน 1112 ครั้ง

มุกดาลัยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนคนเก่ง


โพสต์เมื่อ 23 ก.พ. 2558 โดย มุกดาลัย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 668 ครั้ง

โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558


โพสต์เมื่อ 23 ก.พ. 2558 โดย บ้านส้มป่อย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 794 ครั้ง

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา
โพสต์เมื่อ 23 ก.พ. 2558 โดย บ้านพังคอง เมืองมุกดาหาร
อ่าน 452 ครั้ง

ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลบางทรายใหญ่


โพสต์เมื่อ 23 ก.พ. 2558 โดย บ้านหนองหอยป่าหวาย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 387 ครั้ง

ประกาศ ขอยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ฯ

โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง ขอยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ สู่สากล ระดับประถมศึกษา ตามประกาศโรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏ
โพสต์เมื่อ 22 ก.พ. 2558 โดย บ้านศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร
อ่าน 350 ครั้ง

มุกดาลัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ)


โพสต์เมื่อ 21 ก.พ. 2558 โดย มุกดาลัย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 577 ครั้ง

โรงเรียนบ้านส้มป่อยฯ รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ

โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ อิมแพ็คอาริน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับชั้น ม.1
โพสต์เมื่อ 20 ก.พ. 2558 โดย บ้านส้มป่อย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 1018 ครั้ง

รร.บ้านนาตะแบง1จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนป.1ฉ/อาคารเรียนสปช.104/26


โพสต์เมื่อ 20 ก.พ. 2558 โดย บ้านนาตะแบง 1 เมืองมุกดาหาร
อ่าน 754 ครั้ง

โรงเรียนชุมชนนาโสก ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ

โรงเรียนชุมชนนาโสกประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ติดต่อรับเอกสาร ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ในวันเวลาราชการ
โพสต์เมื่อ 20 ก.พ. 2558 โดย ชุมชนนาโสก เมืองมุกดาหาร
อ่าน 578 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 ประกาศสอบราคาจ้าง

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ฉ และบ้านพักครู โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 ราคากลาง ของงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงิน 1,135,300.- บาท สนใจรายละเอียดเพิ
โพสต์เมื่อ 19 ก.พ. 2558 โดย บ้านนาคำน้อย 2 เมืองมุกดาหาร
อ่าน 454 ครั้ง

โรงเรียนบ้านคำป่าหลายประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านคำป่าหลายประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ผู้สนใจขอรายละเอียดและยื่นสอบราคา ณ โรงเรียนบ้านคำป่าหลายได้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.เ
โพสต์เมื่อ 19 ก.พ. 2558 โดย บ้านคำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 606 ครั้ง

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ , อาคาร ป.๑ ฉ

โรงเรียนบ้านศูนย์ไหมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ , อาคาร ป.๑ ฉ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
โพสต์เมื่อ 19 ก.พ. 2558 โดย บ้านศูนย์ไหม เมืองมุกดาหาร
อ่าน 647 ครั้ง

รร.บ้านคำผึ้ง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนบ้านคำผึ้ง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สนใจขอรับเอกสารสอบราคา ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านคำผึ้ง ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
โพสต์เมื่อ 18 ก.พ. 2558 โดย บ้านคำผึ้ง เมืองมุกดาหาร
อ่าน 483 ครั้ง

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนคำสายทองวิทยา


โพสต์เมื่อ 18 ก.พ. 2558 โดย คำสายทองวิทยา เมืองมุกดาหาร
อ่าน 482 ครั้ง

รร.แก้งนาบอน ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

ประกาศ โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยภิบัติ
โพสต์เมื่อ 18 ก.พ. 2558 โดย บ้านแก้งนาบอน เมืองมุกดาหาร
อ่าน 523 ครั้ง

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนห้วยยางจอมมณี


โพสต์เมื่อ 16 ก.พ. 2558 โดย บ้านห้วยยาง เมืองมุกดาหาร
อ่าน 741 ครั้ง

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ


โพสต์เมื่อ 16 ก.พ. 2558 โดย บ้านนาดี 2 เมืองมุกดาหาร
อ่าน 435 ครั้ง

โรงเรียนบ้านาโปน้อยประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน


โพสต์เมื่อ 16 ก.พ. 2558 โดย บ้านนาโปน้อย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 612 ครั้ง

ส่งประกาศกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลดงเย็น

ส่งประกาศกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลดงเย็น เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเ
โพสต์เมื่อ 16 ก.พ. 2558 โดย บ้านดงเย็น เมืองมุกดาหาร
อ่าน 567 ครั้ง

โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน


โพสต์เมื่อ 16 ก.พ. 2558 โดย บ้านส้มป่อย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 712 ครั้ง

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ


โพสต์เมื่อ 15 ก.พ. 2558 โดย บ้านโนนสะอาด 1 เมืองมุกดาหาร
อ่าน 447 ครั้ง

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ


โพสต์เมื่อ 13 ก.พ. 2558 โดย บ้านสงเปือยเหนือ เมืองมุกดาหาร
อ่าน 579 ครั้ง

กลุ่มเครือข่ายฯเมืองปัจจิม เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาไทย 13-14 ก.พ.57 ณร

กลุ่มเครือข่ายฯเมืองปัจจิมจะดำเนินการ เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.1-3 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ.57 ณ ร.ร.บ้านโนนตูม ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โพสต์เมื่อ 11 ก.พ. 2558 โดย บ้านจอมมณีใต้ เมืองมุกดาหาร
อ่าน 740 ครั้ง

โรงเรียนมุกดาลัยเป็นสถานที่จัดชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรฯ


โพสต์เมื่อ 11 ก.พ. 2558 โดย มุกดาลัย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 845 ครั้ง

ประกาศเพิ่มเติม การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ฯ

ด้วยโรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง ได้สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ สู่สากล ระดับประถมศึกษา แล้วนั้น โรงเรียนขอประกาศเพิ่มเติม รายละเอียดดังเอกสารแนบ
โพสต์เมื่อ 11 ก.พ. 2558 โดย บ้านศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร
อ่าน 486 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านกุดแข้ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน 4 ที่/49


โพสต์เมื่อ 10 ก.พ. 2558 โดย บ้านกุดแข้ เมืองมุกดาหาร
อ่าน 595 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
โพสต์เมื่อ 8 ก.พ. 2558 โดย บ้านหนองไผ่ เมืองมุกดาหาร
อ่าน 794 ครั้ง

เรียนเชิญประชุม กลุ่มเครือข่ายตำบลดงเย็น

เรียนเชิญประชุม ครูผู้รับผิดชอบลูกเสือเนตรนารี กลุ่มเครือข่ายตำบลดงเย็น ประชุมพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00น. ณ โรงเรียนบ้านดงเย็น
โพสต์เมื่อ 4 ก.พ. 2558 โดย บ้านดงเย็น เมืองมุกดาหาร
อ่าน 549 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 17 จากทั้งหมด 23 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org