|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 




Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 

+ ข่าวจากกลุ่มนิเทศ

ข่าวจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1-4

โพสต์เมื่อ 18 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1150/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
คู่มือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง LAS

โพสต์เมื่อ 17 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2189/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 14.29%-7 ผู้โหวต)
คู่มือสอบป.1-4 ฉบับปรุงปรุง
เรียน ประธานเครือข่ายและผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง
โพสต์เมื่อ 17 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1095/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
คูมือสอบNTฉบับปรับปรุง 16 ก.พ.60
เรียน ประธานเครือข่าย และผู้บิรหารโรงเรียนทุกโรง
โพสต์เมื่อ 17 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 807/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ดาวน์โหลด แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี2559

โพสต์เมื่อ 9 ก.พ. 2560 โดย Administrator
อ่าน 20280/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 37.78%-18 ผู้โหวต)
แจ้งรายชื่อหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ การจัดสอบ O-NET ปี กศ.59
เรียน หัวหน้าสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบทุกท่าน ขอให้มารับข้อสอบในวันเสาร์ที่ 4 กุมภพาพันธ์ 2560 เวลา 05.30-07.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร และนำส่งกล่องกระดาษคำตอบส่งหลังสอบเสร็จ และรั
โพสต์เมื่อ 2 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 719/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งแนบท้ายคำสั่งกรรมการคุมสอบ O-NET ป.6 ,ม.3 ฉบับแก้ไขล่าสุด
เรียน ประธานเครือข่าย ผู้บริหาร คุณครูทุกท่าน ตามที่ สพป.มุกดาหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ไปแล้วนั้น มีราชการบางรายติดราชการในวันดังกล่าว จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแน
โพสต์เมื่อ 2 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 692/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งระเบียบวาระการประชุมกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET

โพสต์เมื่อ 20 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 878/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งคำสั่งกรรมการคุมสอบO-NET ป.6,ม.3 และคณะกรรมการระดับเครือข่าย

โพสต์เมื่อ 20 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1676/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 8.33%-12 ผู้โหวต)
การกรอกข้อมูลใช้ในการสอบ NT ในระบบ NT Access กรณีเด็กพิเศษ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
โพสต์เมื่อ 20 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1662/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ส่งปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสต์เมื่อ 18 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1190/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 7.69%-13 ผู้โหวต)
ข้อสอบ Pre -NT ปีการศึกษา 2559
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
โพสต์เมื่อ 18 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 7782/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 41.82%-44 ผู้โหวต)
การกรอกข้อมูลใช้ในการสอบ NT ในระบบ NT Access
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
โพสต์เมื่อ 18 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2016/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 14.29%-7 ผู้โหวต)
ขอความร่วมมือส่งรายชื่อกรรมการสอบ NT
ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย
โพสต์เมื่อ 18 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 504/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
บัญชีรายชื่อสถานศึกษา ผู้บริหารและครูดีเด่น "วัครู 60"
เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย สพป.มุกดาหารได้จัดส่งบัญชีรายชื่อสถานศึกษา ผู้บริหาร และครูีดเด่น เพื่อรับเกียรติบัตรในวันครู 16 มกราคม 2560 มาให้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการ ส่วนประกาศผลจะส่งในระบบรับส
โพสต์เมื่อ 13 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 679/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ศธ.ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสต์เมื่อ 27 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 880/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีกศ.2558

โพสต์เมื่อ 23 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 823/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบกรอกคะแนนผลการสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2559

โพสต์เมื่อ 21 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 4444/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 8.33%-12 ผู้โหวต)
ส่งแบบพอร์มเสนอชื่อโรงเรียนและครูเพื่อรับรางวัลดีเด่นวันครู
เรียน ประธานเครือข่าย ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานเครือข่ายพิจารณาเสนอรายชื่อโรงเรียนและครูเพื่อรับรางวัลดีเด่นวันครู ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ ส่งภายใน
โพสต์เมื่อ 21 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 676/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
คู่มือการสอบ Pre O-NET และแบบกรอกคะแนน ปีการศึกษา 2559
เรียน ประธานเครือข่าย ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูทุกท่าน สพฐ.ให้ดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.ุ6 ม.3 ปีการศึกษา 2559 ช่วงเดือนธันวาคม 2559 สพป.มุกดาหาร จึงใคร่ขอให้เครือข่ายและโรงเรียนดำเนินการจัดส
โพสต์เมื่อ 21 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2913/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 7.14%-14 ผู้โหวต)
แบบฟอร์มเสนรายชื่อกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้น ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2559
เรียน ประธานและเลขานุการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ท่านคัดเลือกและเสนอรายชื่อกรรมการคุมสอบและกรรมการกลาง ชั้น ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เพื่อศูนย์สอบแต่
โพสต์เมื่อ 20 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 873/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม 5M Model

โพสต์เมื่อ 20 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 507/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งแผ่นพับ 5M model

โพสต์เมื่อ 6 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 781/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 2.86%-7 ผู้โหวต)
ผลการสอบอ่านออกเขียนได้นักเรียนป.1 รายรวมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี 2559

โพสต์เมื่อ 25 พ.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 882/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2559

โพสต์เมื่อ 16 พ.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 11274/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 47.37%-19 ผู้โหวต)
ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1 รายโรง ภาคเรียนที่ 1/2559

โพสต์เมื่อ 7 พ.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1916/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งรูปแบบและโครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6.ม.3 ปีการศึกษา 2559
เรียนผู้บริหารโรงเรียน คุณครูทุกท่าน สทศ.ได้แจ้งรูปแบบและโครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6.ม.3 ปีการศึกษา 2559 พร้อมร่างโครงสร้างข้อสอบ ตัวอย่างและเกณฑ์ข้อสอบอัตนัยภาษาไทย จึงใคร่ขอให้ทุกท่านได้ศึกษาและน
โพสต์เมื่อ 16 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1905/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 7.14%-14 ผู้โหวต)
รายละเอียดค่าอาหารกรรมการตัดสิน ค่าน้ำผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน

โพสต์เมื่อ 6 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 915/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์

โพสต์เมื่อ 6 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 582/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สูจิบัตร ปรับปรุง 5 ตุลาคม 2559
ปรับสถานที่แข่งขัน ร้องเพลงสากล และร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพิ่มสถานที่แข่งขัน ห้องประชุม 2 (เสมามัมพันธ์) ครับ
โพสต์เมื่อ 5 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 977/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 25.00%-4 ผู้โหวต)
สูจิบัตร 2559 นักเรียนปกติ (ปรับปรุง 4 ตุลาคม 2559)
ปรับปรุงใหม่ เล็กน้อย วันแข่งปฐมวัย และ การแข่งวงดนตรีเครืองเป่าลม
โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1794/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สูจิบัตรการแข่งขัน 25559 นักเรียนเรียนร่วม

โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 838/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สูจิบัตรเครื่องร่อน 2559

โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 753/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบกรอกคะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(ฉบับแก้ไขและชี้แจงเพิ่มเติม)
เรียน ประธานเครือข่ายและผู้บริหารโรงเรียน
โพสต์เมื่อ 25 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2906/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
รหัสโรงเรียนใช้ในการNT ,LAS และสอบป.1 - ป.4

โพสต์เมื่อ 21 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1080/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ปะหน้าคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1

โพสต์เมื่อ 21 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 715/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
คู่มือทดสอบการอ่านออกเขียนได้ นักเรียน ชั้น ป .1-4 ปีการศึกษา 2559

โพสต์เมื่อ 16 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 8718/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 12.50%-8 ผู้โหวต)
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลนักเรียนป.1-4
เรียน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน
โพสต์เมื่อ 15 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 619/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การรับซีดีข้อสอบอัตนัย
เรียน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย
โพสต์เมื่อ 2 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 744/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบกรอกข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลนักเรียน ป.1-ป.4 สอบอ่านออกเขียนได้
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัดเทศบาลทุกแห่งในจังหวัดมุกดาหาร
โพสต์เมื่อ 10 ส.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1172/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การคัดเลือกการปฏิบัติที่ดี โรงเรียนดีประจำตำบล
แนวทาง เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล
โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 876/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก Best Practices

โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 742/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
โปรแกรมคำนวณผล O NET ตัวบ่งชี่ที่ 5 สมศ

โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 5806/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 44.44%-9 ผู้โหวต)
แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3

โพสต์เมื่อ 1 พ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 3569/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 33.33%-6 ผู้โหวต)
บทสรุปสำหรับผู้บริหารการประเมินคุณภาพฯระดับเขตพื้นที่ LAS ปีกศ.58

โพสต์เมื่อ 11 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1336/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แจ้งรายชื่อโรงเรียน ผู้บริหาร ครูแะลนักเรียนรับโล่ เกียรติบัตร O-NET
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน ในวันการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล นั้น จะมีการมอบโล่แล
โพสต์เมื่อ 8 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1392/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 16.67%-6 ผู้โหวต)
ผลประเมินการอ่านออกเขียนได้นักเรียนป.1 รายบุคคล

โพสต์เมื่อ 7 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1544/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ผลการประะมินLAS 58

โพสต์เมื่อ 7 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1827/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
บทสรุปผู้บริหารประเมินการอ่านออกเขียนได้ป.1
ษา
โพสต์เมื่อ 7 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 989/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
บทสรุปสำหรับผู้บริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

โพสต์เมื่อ 7 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1016/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 2 จากทั้งหมด 5 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org