สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


โพสต์โดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่โพสต์ 9 ส.ค. 2561 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 284 ครั้ง

แบบฟอร์ม ต่างๆ

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2561 โดย นายสายันต์ ผาดโผน อ่าน 725 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่โพสต์ 4 ก.ค. 2561 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 426 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2561 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 329 ครั้ง

แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2561 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 349 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561

วันที่โพสต์ 12 มิ.ย. 2561 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 331 ครั้ง

แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่โพสต์ 6 มิ.ย. 2561 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 388 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2561

วันที่โพสต์ 10 พ.ค. 2561 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 410 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม2561

วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2561 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 473 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2561 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 567 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2561

วันที่โพสต์ 14 ก.พ. 2561 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 685 ครั้ง

แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2561

วันที่โพสต์ 8 ม.ค. 2561 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 865 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560

วันที่โพสต์ 5 ม.ค. 2561 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 609 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วันที่โพสต์ 8 ธ.ค. 2560 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 786 ครั้ง

แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่โพสต์ 4 ธ.ค. 2560 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 744 ครั้ง

แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2561

วันที่โพสต์ 4 ธ.ค. 2560 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 677 ครั้ง

แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่โพสต์ 23 พ.ย. 2560 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 809 ครั้ง

แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่โพสต์ 17 พ.ย. 2560 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 654 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 2 จาก 3 หน้า
บุคลากร
นายสายันต์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางสาวรินดา แสนเวียน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางทองม้วน สุทธิคุณ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางดวงฤดี เผ่าภูไทย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางพัชราลักษณ์ บางทราย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวบัวจัน ซาเสน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางดาวสวรรค์ สารีแผลง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุวรรณา สุขเสถียรโชค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายวัชรพล มิระสิงห์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวศิริพรรณ โพธิ์แฉล้ม
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวภัทฐราภรณ์ บุญสะอาด
ลูกจ้างชั่วคราว

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน