สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ปาริชาติ รอบคอบ


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 735 ครั้ง

รมช.ศธ.ติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 29 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 750 ครั้ง

การประชุม อกศจ.มุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1076 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 22 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 810 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมครูปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่โพสต์ 22 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1291 ครั้ง

โครงการ “รวมใจจังหวัดมุกดาหาร สานสายธารแห่งพระบารมี”

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 679 ครั้ง

การอบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค)

วันที่โพสต์ 20 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 637 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร มอบนโยบายเครือข่ายแก้วมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 20 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 569 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โครงการเขตสุจริต

วันที่โพสต์ 20 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 615 ครั้ง

สพป.มุกดาหารเตรียมพร้อมประชุมการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 16 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 659 ครั้ง

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่โพสต์ 16 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 538 ครั้ง

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๕๙

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 605 ครั้ง

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบ

วันที่โพสต์ 13 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 732 ครั้ง

กลุ่มเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษาจัดอบรม PISA

วันที่โพสต์ 11 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 627 ครั้ง

“โครงการนครชัยทัวร์เพื่อสาธารณกุศล” ครั้งที่ ๖๓

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 613 ครั้ง

การประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 674 ครั้ง

การประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ฯ

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 468 ครั้ง

เครือข่ายหว้านใหญ่ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่โพสต์ 7 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 666 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 23 จาก 41 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 17 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน