สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ปาริชาติ รอบคอบ


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โครงการเขตสุจริต

วันที่โพสต์ 20 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 661 ครั้ง

สพป.มุกดาหารเตรียมพร้อมประชุมการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 16 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 698 ครั้ง

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่โพสต์ 16 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 570 ครั้ง

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๕๙

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 637 ครั้ง

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบ

วันที่โพสต์ 13 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 777 ครั้ง

กลุ่มเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษาจัดอบรม PISA

วันที่โพสต์ 11 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 660 ครั้ง

“โครงการนครชัยทัวร์เพื่อสาธารณกุศล” ครั้งที่ ๖๓

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 654 ครั้ง

การประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 710 ครั้ง

การประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ฯ

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 497 ครั้ง

เครือข่ายหว้านใหญ่ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่โพสต์ 7 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 708 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

วันที่โพสต์ 3 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 735 ครั้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ(เขตสุจริต)

วันที่โพสต์ 1 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 718 ครั้ง

การอบรมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) จังหวัดมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 31 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 814 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 775 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมย่อยเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนภาคเรียนที่ ๑

วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 624 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โครงการเขตสุจริต

วันที่โพสต์ 26 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 728 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการปี ๒๕๕๙

วันที่โพสต์ 19 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1007 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โครงการเขตสุจริต

วันที่โพสต์ 18 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 765 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 24 จาก 42 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน