สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

อำเภอคำชะอี


โพสต์โดยอำเภอคำชะอี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์ เนื่องในวันแม่ ร.ร.บ้านโพนงาม

วันที่โพสต์ 5 ส.ค. 2557 โดย บ้านโพนงาม คำชะอี อ่าน 932 ครั้ง

คำสั่ง 03 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแข่งขันกีฬาเครือข่ายฯ ผาซาน

วันที่โพสต์ 5 ส.ค. 2557 โดย บ้านโพนงาม คำชะอี อ่าน 710 ครั้ง

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลโพนงาม ปี 2557

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2557 โดย บ้านโพนงาม คำชะอี อ่าน 573 ครั้ง

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (กีฬาตำบลโพนงาม)

วันที่โพสต์ 3 ส.ค. 2557 โดย บ้านโพนงาม คำชะอี อ่าน 571 ครั้ง

การแบ่งสายการแข่งขันกีฬา"โพนงามเกมส์" ปี พ.ศ.2557

วันที่โพสต์ 3 ส.ค. 2557 โดย บ้านโพนงาม คำชะอี อ่าน 614 ครั้ง

สรุปรายการกีฬาเครือข่ายตำบลโพนงาม (รายการที่ส่งเข้าแข่งขัน )

วันที่โพสต์ 2 ส.ค. 2557 โดย บ้านโพนงาม คำชะอี อ่าน 572 ครั้ง

ส่งร่างคำสั่ง....กีฬาเครือข่ายฯผาซาน (กีฬา 29-30 ส.ค. 2557)

วันที่โพสต์ 1 ส.ค. 2557 โดย บ้านโพนงาม คำชะอี อ่าน 666 ครั้ง

พีธีมอบประกาศนียบัตร

วันที่โพสต์ 31 ก.ค. 2557 โดย บ้านหนองเอี่ยน คำชะอี อ่าน 863 ครั้ง

แบบสังเกตการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เครือข่ายผาซานศึกษาพัฒน์

วันที่โพสต์ 31 ก.ค. 2557 โดย บ้านหนองเอี่ยน คำชะอี อ่าน 1242 ครั้ง

กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรยน

วันที่โพสต์ 31 ก.ค. 2557 โดย บ้านนาหลวง 1 คำชะอี อ่าน 648 ครั้ง

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย งานกีฬาเครือข่ายผาซานฯ

วันที่โพสต์ 30 ก.ค. 2557 โดย บ้านโพนงาม คำชะอี อ่าน 550 ครั้ง

รายงานการประชุมกีฬาเครือข่ายผาซานฯ

วันที่โพสต์ 30 ก.ค. 2557 โดย บ้านโพนงาม คำชะอี อ่าน 533 ครั้ง

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 30 ก.ค. 2557 โดย บ้านห้วยทราย 1 คำชะอี อ่าน 739 ครั้ง

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน (ยกระดับผลสัมทธิ์)

วันที่โพสต์ 30 ก.ค. 2557 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 620 ครั้ง

คำสั่งและปฏิทินการนิเทศโรงเรียน เครือข่ายผาซานศึกษาพัฒน์ (แก้ไขใหม่)

วันที่โพสต์ 29 ก.ค. 2557 โดย บ้านหนองเอี่ยน คำชะอี อ่าน 579 ครั้ง

คณะครูโรงเรียนบ้านตูมหวาน ทำ MOU การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปี 2557

วันที่โพสต์ 29 ก.ค. 2557 โดย บ้านดอนป่าแคน คำชะอี อ่าน 1016 ครั้ง

ผลการแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาผาซานศึกษาพัฒน์

วันที่โพสต์ 29 ก.ค. 2557 โดย บ้านโพนงาม คำชะอี อ่าน 550 ครั้ง

การนิเทศโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายผาซานฯ

วันที่โพสต์ 28 ก.ค. 2557 โดย บ้านหนองเอี่ยน คำชะอี อ่าน 642 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 26 จาก 27 หน้า

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน