สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ปาริชาติ รอบคอบ


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

งานวันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่โพสต์ 16 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 683 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุม รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร และ ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันที่โพสต์ 15 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 530 ครั้ง

ประชุมขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต

วันที่โพสต์ 15 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 618 ครั้ง

การอบรมโครงการกระตุ้นยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่โพสต์ 14 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 826 ครั้ง

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่โพสต์ 14 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 658 ครั้ง

สพฐ. ติดตาม ตรวจสอบ การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายปี ๖๐

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 542 ครั้ง

การประชุมตรวจติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 553 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 614 ครั้ง

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

วันที่โพสต์ 9 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 534 ครั้ง

พิธีเปิดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่โพสต์ 8 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 724 ครั้ง

พิธีมอบ “ตู้เปิดจินตนาการ”

วันที่โพสต์ 8 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 621 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายตำบลดงเย็น

วันที่โพสต์ 8 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 593 ครั้ง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทศมิตรเกมส์และงานวันเด็ก ปี ๕๙

วันที่โพสต์ 8 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 512 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการฯ เอกชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันที่โพสต์ 7 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 594 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ

วันที่โพสต์ 6 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 729 ครั้ง

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขอรับโอนสถานศึกษาไปจัดการศึกษา

วันที่โพสต์ 5 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 667 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร รับพรปีใหม่จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 4 ม.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 609 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการในสังกัด

วันที่โพสต์ 30 ธ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 496 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 28 จาก 41 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 17 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน