สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

แบบติดตามนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพฯ ปฐมวัย ปี 2560

วันที่โพสต์ 8 ส.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2029 ครั้ง

คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1466 ครั้ง

แบบรายงาน SAR 59

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3140 ครั้ง

แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปี 2560 ครั้งที่ 1

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2560 โดย Administrator อ่าน 59624 ครั้ง

เปรียบเทียบผลคะแนนNT 58-59 เรียงลำดับและบทสรุปผู้บริหาร

วันที่โพสต์ 19 พ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2476 ครั้ง

ผลการทดสอบ O-NET ป.6และม.3 แยกเครือข่ายและสรุปผลเครือข่าย

วันที่โพสต์ 16 พ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2105 ครั้ง

ผลสอบ NT ปี 2559 แยกเครือข่ายและปรับปรุงคะแนนเหล่าคราม,คำเม็ก

วันที่โพสต์ 9 พ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1821 ครั้ง

แจ้งผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 30 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2632 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ป.1-4 ระดับประเทศและรายโรง(ทุกสังกัด)

วันที่โพสต์ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1895 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-4 สังกัดท้องถิ่น

วันที่โพสต์ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 951 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-4 สังกัดเอกชน

วันที่โพสต์ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 839 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ป.1-4 สังกัด ตชด.

วันที่โพสต์ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 607 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-ป.4(สังกัด สพฐ.)

วันที่โพสต์ 27 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 5955 ครั้ง

แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปีงบประมาณ 60

วันที่โพสต์ 3 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 4931 ครั้ง

เรียงลำดับและเปรียบเทียบผลสอบ O-NET ชั้นป.6 และม.3 ปีกศ.59

วันที่โพสต์ 28 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2245 ครั้ง

ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 27 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1254 ครั้ง

ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 25 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3510 ครั้ง

ผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ป.1-4 รายโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1440 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 3 จาก 13 หน้า
บุคลากร
นางวิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง
ศึกษานิเทศก์
นายถาวร บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นางฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์
นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา
ศึกษานิเทศก์
นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล
ศึกษานิเทศก์
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษานิเทศก์
นายคมกริช ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์
นางเณริศรา ว่องไว
ศึกษานิเทศก์
นางชลนภา ประภาศรี
ศึกษานิเทศก์
นางรัตติยา ศรีนาม
ศึกษานิเทศก์
นายอดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์
นางทองพูล งามขำ
ศึกษานิเทศก์
นางปาริชาติ พันพั่ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 17 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน