สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ส่งคู่มือการประเมิน Pre-O-NET ชั้นป.6 และชั้นม.3 ปีการศึกษา 2560

วันที่โพสต์ 11 ธ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2267 ครั้ง

คู่มือและเอกสารการจัดสอบ pre-O-NET ป.6 ม.3

วันที่โพสต์ 27 พ.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3551 ครั้ง

คู่มือและเอกสารการจัดสอบการอ่าน ป.1 ปี 60

วันที่โพสต์ 27 พ.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1897 ครั้ง

คู่มือและเอกสารการจัดสอบ NT ป.3 ปี 2560

วันที่โพสต์ 27 พ.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 8387 ครั้ง

แบบกรอกรายชื่อกรรมการแข่งขันทักษะศิลปะ กลุ่มการศึกษาพิเศษ

วันที่โพสต์ 27 ก.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 849 ครั้ง

แบบติดตามนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพฯ ปฐมวัย ปี 2560

วันที่โพสต์ 8 ส.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2083 ครั้ง

คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1503 ครั้ง

แบบรายงาน SAR 59

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3208 ครั้ง

แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปี 2560 ครั้งที่ 1

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2560 โดย Administrator อ่าน 60599 ครั้ง

เปรียบเทียบผลคะแนนNT 58-59 เรียงลำดับและบทสรุปผู้บริหาร

วันที่โพสต์ 19 พ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2557 ครั้ง

ผลการทดสอบ O-NET ป.6และม.3 แยกเครือข่ายและสรุปผลเครือข่าย

วันที่โพสต์ 16 พ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2175 ครั้ง

ผลสอบ NT ปี 2559 แยกเครือข่ายและปรับปรุงคะแนนเหล่าคราม,คำเม็ก

วันที่โพสต์ 9 พ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2011 ครั้ง

แจ้งผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 30 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2794 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ป.1-4 ระดับประเทศและรายโรง(ทุกสังกัด)

วันที่โพสต์ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1946 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-4 สังกัดท้องถิ่น

วันที่โพสต์ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1095 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-4 สังกัดเอกชน

วันที่โพสต์ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 878 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ป.1-4 สังกัด ตชด.

วันที่โพสต์ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 634 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-ป.4(สังกัด สพฐ.)

วันที่โพสต์ 27 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 8456 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 3 จาก 13 หน้า
บุคลากร
นางวิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง
ศึกษานิเทศก์
นายถาวร บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นางฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์
นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา
ศึกษานิเทศก์
นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล
ศึกษานิเทศก์
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษานิเทศก์
นายคมกริช ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์
นางเณริศรา ว่องไว
ศึกษานิเทศก์
นางชลนภา ประภาศรี
ศึกษานิเทศก์
นางรัตติยา ศรีนาม
ศึกษานิเทศก์
นายอดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์
นางทองพูล งามขำ
ศึกษานิเทศก์
นางปาริชาติ พันพั่ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน