สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


โพสต์โดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560

วันที่โพสต์ 14 พ.ย. 2560 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 543 ครั้ง

แจ้งอนุมติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่โพสต์ 14 พ.ย. 2560 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 565 ครั้ง

แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2561

วันที่โพสต์ 14 พ.ย. 2560 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 517 ครั้ง

แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่โพสต์ 7 พ.ย. 2560 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 628 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2560

วันที่โพสต์ 11 ต.ค. 2560 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 663 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560

วันที่โพสต์ 12 ก.ย. 2560 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 662 ครั้ง

แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด 4รร รายการขยายเขตฯไฟฟ้า

วันที่โพสต์ 29 ส.ค. 2560 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 819 ครั้ง

แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดรายการปรับปรุงซ่อมแซม 2 รร.

วันที่โพสต์ 18 ส.ค. 2560 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 808 ครั้ง

แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดรายการปรับปรุงซ่อมแซม 17 รร.

วันที่โพสต์ 11 ส.ค. 2560 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 1021 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2560

วันที่โพสต์ 9 ส.ค. 2560 โดย จิตราภรณ์ ทองศิริ อ่าน 661 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560

วันที่โพสต์ 11 ก.ค. 2560 โดย Administrator อ่าน 974 ครั้ง

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ 13มิ.ย.60

วันที่โพสต์ 19 มิ.ย. 2560 โดย Administrator อ่าน 821 ครั้ง

รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2560

วันที่โพสต์ 8 พ.ค. 2560 โดย Administrator อ่าน 1233 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 3 จาก 3 หน้า
บุคลากร
นายสายันต์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางสาวรินดา แสนเวียน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางทองม้วน สุทธิคุณ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางดวงฤดี เผ่าภูไทย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางพัชราลักษณ์ บางทราย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวบัวจัน ซาเสน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางดาวสวรรค์ สารีแผลง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุวรรณา สุขเสถียรโชค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายวัชรพล มิระสิงห์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวศิริพรรณ โพธิ์แฉล้ม
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวภัทฐราภรณ์ บุญสะอาด
ลูกจ้างชั่วคราว

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน