|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 

+ อำเภอคำชะอี

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ประกาศ จากโรงเรียนในสังกัดอำเภอคำชะอี

โรงเรียนบ้านตูมหวาน จัดงานร้อยรักรวมใจ ถักทอสายใย มุทิตาจิต


โพสต์เมื่อ 28 ก.ย. 2560 โดย บ้านโพนงาม คำชะอี
อ่าน 612 ครั้ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีศึกษาพัฒน์ จัดการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูได้แสดงศักยภาพและสุนทรียภาพจากการจัดการเรียนการสอนผ
โพสต์เมื่อ 20 ก.ย. 2560 โดย บ้านค้อ คำชะอี
อ่าน 581 ครั้ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ เครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ ดร. ประภาส ไชยมี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึ
โพสต์เมื่อ 20 ก.ย. 2560 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี
อ่าน 627 ครั้ง

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ครั้งที่ 2

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ณ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501
โพสต์เมื่อ 16 ก.ย. 2560 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี
อ่าน 550 ครั้ง

กิจกรรมค่ายลดเวลาเรียน..เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์


โพสต์เมื่อ 28 ส.ค. 2560 โดย บ้านโพนงาม คำชะอี
อ่าน 443 ครั้ง

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ร.ร.บ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ จึงจัดงานวันแม่แห่งชาติปร
โพสต์เมื่อ 14 ส.ค. 2560 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี
อ่าน 551 ครั้ง

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ รัก สนใจ และมีเจตคติที่ดีต่อวิ
โพสต์เมื่อ 1 ส.ค. 2560 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี
อ่าน 725 ครั้ง

วันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านตูมหวาน


โพสต์เมื่อ 31 ก.ค. 2560 โดย บ้านตูมหวาน คำชะอี
อ่าน 561 ครั้ง

กิจกรรมเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10 โรงเรียนบ้านตูมหวาน


โพสต์เมื่อ 31 ก.ค. 2560 โดย บ้านตูมหวาน คำชะอี
อ่าน 546 ครั้ง

แข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายพัฒนาการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า ดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง ว
โพสต์เมื่อ 25 ก.ค. 2560 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี
อ่าน 448 ครั้ง

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์


โพสต์เมื่อ 21 ก.ค. 2560 โดย บ้านตูมหวาน คำชะอี
อ่าน 438 ครั้ง

การขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คำชะอีก้าวหน้า

เครื่อข่ายพัฒนาการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning community) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง ว
โพสต์เมื่อ 20 ก.ค. 2560 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี
อ่าน 460 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เวปไซต์โรงเรียนบ้านตูมหวาน


โพสต์เมื่อ 20 ก.ค. 2560 โดย บ้านตูมหวาน คำชะอี
อ่าน 429 ครั้ง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษ เครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า

ด้วย เครือข่ายกลุ่มพัฒนาการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า จะจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื
โพสต์เมื่อ 19 ก.ค. 2560 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี
อ่าน 378 ครั้ง

แก้ไขคำสั่งการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คำชะอีก้าวหน้า

สืบเนื่องจากการประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาะฺการ และขอแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน และขอเช
โพสต์เมื่อ 18 ก.ค. 2560 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี
อ่าน 531 ครั้ง

โรงเรียนบ้านตูมหวาน..แห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2560

..วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ..คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านตูมหวาน..ร่วมขวนแห่เทียนพรรษาพระราชทานจากเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ..ให้กัยวัดภูธง บ้านตูมหวาน..และ..วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ..คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้
โพสต์เมื่อ 11 ก.ค. 2560 โดย บ้านตูมหวาน คำชะอี
อ่าน 507 ครั้ง

พิธีถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

ด้วยทางโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ที่วัดพุทธนคราภิบาล
โพสต์เมื่อ 7 ก.ค. 2560 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี
อ่าน 606 ครั้ง

เดินสวนสนามฯวันสถาปนากองล.ส.แห่งชาติ 2560 เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์


โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2560 โดย บ้านตูมหวาน คำชะอี
อ่าน 471 ครั้ง

ลูกเสือต้านยาเสพติด ปี 2560 รร.บ้านตูมหวาน-รร.บ้านหนองเอี่ยน


โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2560 โดย บ้านตูมหวาน คำชะอี
อ่าน 532 ครั้ง

รร.บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 มอบดอกไม้จันทน์ 1,000 ดอก

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นางรัตนภรณ์ คนหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 คณะครู และนักเรียน มอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,000 ดอก ให้กับนายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี เพื่อใช้สำหรับงานพระราชพิธ
โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2560 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี
อ่าน 440 ครั้ง

รร.บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายกิตติเมธินทร์ สุวรรณไตรย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชา
โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2560 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี
อ่าน 512 ครั้ง

กิจกรรมทักษะภาษาไทย ฯ ปี 2560 กลุ่มเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์

กิจกรรมทักษะภาษาไทย ฯ ปี 2560 กลุ่มเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์
โพสต์เมื่อ 13 มิ.ย. 2560 โดย บ้านตูมหวาน คำชะอี
อ่าน 474 ครั้ง

โรงเรียนบ้านตูมหวาน..จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560


โพสต์เมื่อ 1 มิ.ย. 2560 โดย บ้านตูมหวาน คำชะอี
อ่าน 792 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง จัดพิธีไหว้ครู

โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง จัดพิธีไหว้ครู 25 พฤษภาคม 2560
โพสต์เมื่อ 29 พ.ค. 2560 โดย บ้านหนองเอี่ยนดง-ราษฎร์สงเคราะห์ คำ
อ่าน 639 ครั้ง

โรงเรียนบ้านตูมหวาน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560

โรงเรียนบ้านตูมหวาน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560
โพสต์เมื่อ 26 พ.ค. 2560 โดย บ้านดอนป่าแคน คำชะอี
อ่าน 517 ครั้ง

เรียนรวม(ชุมชนบ้านคำชะอี+แก้งช้างเนียม)

ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไปเรา 2 โรง จะรวมเป็นหนึ่งมิอาจแบ่งแยก (ชุมชนบ้านคำชะอี+แก้งช้างเนียม)
โพสต์เมื่อ 15 พ.ค. 2560 โดย ชุมชนบ้านคำชะอี คำชะอี
อ่าน 629 ครั้ง

ผ้าป่าสามัคคี 78 ปีโรงเรียนบ้านซ่ง


โพสต์เมื่อ 16 เม.ย. 2560 โดย บ้านซ่ง คำชะอี
อ่าน 822 ครั้ง

กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ...ปัจฉิมนิเทศ นร.จบป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2559


โพสต์เมื่อ 27 มี.ค. 2560 โดย บ้านดอนป่าแคน คำชะอี
อ่าน 1153 ครั้ง

โรงเรียนในตำบลโพนงาม จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ปี ก.ศ.2559


โพสต์เมื่อ 23 มี.ค. 2560 โดย บ้านดอนป่าแคน คำชะอี
อ่าน 602 ครั้ง

คะแนนสอบ LAS ป.2,4,5 ม.1,2 ปีการศึกษา 2559 เครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า

คะแนนสอบ LAS ป.2,4,5 ม.1,2 ปีการศึกษา 2559 เครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า สอบในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2560
โพสต์เมื่อ 10 มี.ค. 2560 โดย บ้านเหล่า คำชะอี
อ่าน 3909 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองบงประกาศผู้ชนะประกวดราคาอีเลคทรอนิกส์หนังสือห้องสมุด


โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2560 โดย บ้านหนองบง คำชะอี
อ่าน 465 ครั้ง

เครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า จัดอบรมเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographics


โพสต์เมื่อ 25 ก.พ. 2560 โดย บ้านซ่ง คำชะอี
อ่าน 477 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองบงประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ สื่อห้องสมุด 2 รายการ


โพสต์เมื่อ 16 ก.พ. 2560 โดย บ้านหนองบง คำชะอี
อ่าน 400 ครั้ง

โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุห้องสมุด ICT

ประกาศโรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย “ราษฎร์ประสงค์” เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาวัสดุห้องสมุด ICT โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โพสต์เมื่อ 16 ก.พ. 2560 โดย บ้านห้วยทราย 1 คำชะอี
อ่าน 646 ครั้ง

โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 นำออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล

เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มต้นกิจกรรมออกกำลังกาย ภายในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดพร้อมกันทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
โพสต์เมื่อ 2 ก.พ. 2560 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี
อ่าน 634 ครั้ง

เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ประชุมอบรมกรรมการคุมสอบ ONET ป.6 และ ม.3

....เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ประชุมอบรมกรรมการคุมสอบ ONET ป.6 และ ม.3 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองบง ...โดยการนำของ..นายประยุทธ ศรีเสน ผอ.รร.บ้าน
โพสต์เมื่อ 2 ก.พ. 2560 โดย บ้านดอนป่าแคน คำชะอี
อ่าน 560 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองบงยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนาม


โพสต์เมื่อ 27 ม.ค. 2560 โดย บ้านหนองบง คำชะอี
อ่าน 553 ครั้ง

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์(ต.โพนงาม)


โพสต์เมื่อ 27 ม.ค. 2560 โดย บ้านดอนป่าแคน คำชะอี
อ่าน 482 ครั้ง

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์(ต.โพนงาม)


โพสต์เมื่อ 27 ม.ค. 2560 โดย บ้านดอนป่าแคน คำชะอี
อ่าน 394 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองบงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์


โพสต์เมื่อ 24 ม.ค. 2560 โดย บ้านหนองบง คำชะอี
อ่าน 444 ครั้ง

สืบสานพระราชปณิธาน และเดินรอยตามรอยประยุคลบาท รัชกาลที่ ๙

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ ๙ ที่เสด็จสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงความดีของพระองค์และน้อมนำแนวทางตามกระบรมราโขวาทและ พระราชดำรัส ของพระองค์มาเป็นแนวทางใน
โพสต์เมื่อ 18 ม.ค. 2560 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี
อ่าน 493 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองบงประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ 3 รายการ


โพสต์เมื่อ 14 ม.ค. 2560 โดย บ้านหนองบง คำชะอี
อ่าน 440 ครั้ง

ประชุมเตรียมงานวันครู 9 ม.ค.60 เวลา 09.00 น. ที่ ร.ร.คำชะอีพิทยาคม


โพสต์เมื่อ 5 ม.ค. 2560 โดย บ้านซ่ง คำชะอี
อ่าน 496 ครั้ง

โรงเรียนเครือข่ายวัดหลวงปู่จามฯอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด

๒๙ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์"จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านนาปุ่ง ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.ม
โพสต์เมื่อ 30 ธ.ค. 2559 โดย บ้านห้วยทราย 1 คำชะอี
อ่าน 570 ครั้ง

สอบชิงทุนการศึกษามูลนิธิการประถมศึกษาอำเภอคำชะอี วันที่ 10 ม.ค.60


โพสต์เมื่อ 28 ธ.ค. 2559 โดย บ้านซ่ง คำชะอี
อ่าน 537 ครั้ง

โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์ฯ

ประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์ พร้อมติดตั้งสนามเด็กเล่น โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 โดย บ้านห้วยทราย 1 คำชะอี
อ่าน 539 ครั้ง

โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯได้รับเสื้อสีดำจากท่านพระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ(แม่หเล็ก) ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสังฆวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนาราม ได้มอบเสื้อสี่ดำให้คณะครู นักเรียน นักการภารโรง และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
โพสต์เมื่อ 21 ธ.ค. 2559 โดย บ้านห้วยทราย 1 คำชะอี
อ่าน 562 ครั้ง

โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ประกาศโรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย “ราษฎร์ประสงค์” เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e
โพสต์เมื่อ 7 ธ.ค. 2559 โดย บ้านห้วยทราย 1 คำชะอี
อ่าน 482 ครั้ง

โรงเรียนบ้านตูมหวาน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2559

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านตูมหวานได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมแจกอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2559 และได้จัดพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
โพสต์เมื่อ 6 ธ.ค. 2559 โดย บ้านดอนป่าแคน คำชะอี
อ่าน 493 ครั้ง

โรงเรียนเครือข่ายวัดหลวงปู่จามฯ

วันที่ ๒๘- ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายแม่เหล็ก(ร.ร.วัดหลวงปู่จามฯ ร.ร.บ้านบาก1 และ ร.ร.บ้านนาปุ่ง)นำโดยท่าน ผอ.กิตติพล ห้วยทราย พร้อมคณะครูได้นำนักเรียนไปเข้
โพสต์เมื่อ 29 พ.ย. 2559 โดย บ้านห้วยทราย 1 คำชะอี
อ่าน 595 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 3 จากทั้งหมด 9 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org