สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ปาริชาติ รอบคอบ


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร อบรมขยายผลพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT รุ่นที่ ๑

วันที่โพสต์ 4 ก.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 972 ครั้ง

โครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตยและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ๖/๕๘

วันที่โพสต์ 19 ส.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 939 ครั้ง

จังหวัดมุกดาหารจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

วันที่โพสต์ 12 ส.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 902 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 909 ครั้ง

สพฐ.ขยายผลและลงพื้นที่ติดตามการวิจัยและพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผล

วันที่โพสต์ 2 ส.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 950 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 29 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 819 ครั้ง

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

วันที่โพสต์ 28 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 845 ครั้ง

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่โพสต์ 28 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 756 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่โพสต์ 28 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 712 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 737 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้มี/เลื่อนวิทยฐานะฯ

วันที่โพสต์ 26 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 917 ครั้ง

การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาชายขอบ

วันที่โพสต์ 23 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 742 ครั้ง

การประชุม รอง ผอ.สพป.และ ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 20 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 615 ครั้ง

การประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 16 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 2142 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร พัฒนาลูกจ้างประจำในสังกัด

วันที่โพสต์ 15 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 743 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

วันที่โพสต์ 14 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 953 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 6 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 683 ครั้ง

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 1 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 941 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 32 จาก 41 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 17 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน