สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ปาริชาติ รอบคอบ


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่โพสต์ 28 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 749 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 777 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้มี/เลื่อนวิทยฐานะฯ

วันที่โพสต์ 26 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 955 ครั้ง

การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาชายขอบ

วันที่โพสต์ 23 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 768 ครั้ง

การประชุม รอง ผอ.สพป.และ ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 20 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 651 ครั้ง

การประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 16 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 2266 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร พัฒนาลูกจ้างประจำในสังกัด

วันที่โพสต์ 15 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 774 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

วันที่โพสต์ 14 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 985 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 6 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 717 ครั้ง

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 1 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 982 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุม รอง ผอ.สพป.และ ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 24 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1082 ครั้ง

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 24 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1056 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 22 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 806 ครั้ง

การประชุมองค์กรภาคี ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 717 ครั้ง

การประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 15 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 937 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหาร

วันที่โพสต์ 13 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1073 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 752 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่าน

วันที่โพสต์ 6 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 757 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 33 จาก 42 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน