สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ปาริชาติ รอบคอบ


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร ประชุม รอง ผอ.สพป.และ ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 24 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1043 ครั้ง

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 24 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1012 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 22 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 775 ครั้ง

การประชุมองค์กรภาคี ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 684 ครั้ง

การประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 15 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 899 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหาร

วันที่โพสต์ 13 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1036 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 709 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่าน

วันที่โพสต์ 6 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 721 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๓

วันที่โพสต์ 5 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 960 ครั้ง

การประชุมเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA 2015)

วันที่โพสต์ 30 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1161 ครั้ง

การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 793 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจงผู้ผ่านการคัดเลือก ผอ.และ รอง ผอ.สถานศึกษา

วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 985 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา

วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 616 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร นำคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

วันที่โพสต์ 26 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 862 ครั้ง

โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทาง BBL

วันที่โพสต์ 24 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1247 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านงบประมาณและการเงิน

วันที่โพสต์ 23 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 760 ครั้ง

โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทาง BBL

วันที่โพสต์ 23 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1798 ครั้ง

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๑

วันที่โพสต์ 22 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 2031 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 33 จาก 41 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 17 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน