สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ปาริชาติ รอบคอบ


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร อบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๓

วันที่โพสต์ 5 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1007 ครั้ง

การประชุมเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA 2015)

วันที่โพสต์ 30 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1200 ครั้ง

การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 826 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจงผู้ผ่านการคัดเลือก ผอ.และ รอง ผอ.สถานศึกษา

วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1020 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา

วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 648 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร นำคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

วันที่โพสต์ 26 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 892 ครั้ง

โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทาง BBL

วันที่โพสต์ 24 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1287 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านงบประมาณและการเงิน

วันที่โพสต์ 23 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 793 ครั้ง

โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทาง BBL

วันที่โพสต์ 23 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1830 ครั้ง

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๑

วันที่โพสต์ 22 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 2093 ครั้ง

การพัฒนาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณฯ

วันที่โพสต์ 14 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1012 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 12 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 880 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุม กตปน. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 11 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 872 ครั้ง

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล”

วันที่โพสต์ 5 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 780 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าสร้างบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

วันที่โพสต์ 22 เม.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1143 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

วันที่โพสต์ 22 เม.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1021 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี ๕๘

วันที่โพสต์ 21 เม.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1043 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมเร่งรัดสถานศึกษาที่ยังไม่ประเมินผล DLTV

วันที่โพสต์ 21 เม.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 812 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 34 จาก 42 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน