สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 950 ครั้ง

สพฐ.ขยายผลและลงพื้นที่ติดตามการวิจัยและพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผล

วันที่โพสต์ 2 ส.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 995 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 29 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 856 ครั้ง

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

วันที่โพสต์ 28 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 877 ครั้ง

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่โพสต์ 28 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 790 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่โพสต์ 28 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 749 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 777 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้มี/เลื่อนวิทยฐานะฯ

วันที่โพสต์ 26 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 955 ครั้ง

การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาชายขอบ

วันที่โพสต์ 23 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 768 ครั้ง

การประชุม รอง ผอ.สพป.และ ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 20 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 651 ครั้ง

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ

วันที่โพสต์ 16 ก.ค. 2558 โดย Administrator อ่าน 1772 ครั้ง

การประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 16 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 2266 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร พัฒนาลูกจ้างประจำในสังกัด

วันที่โพสต์ 15 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 774 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

วันที่โพสต์ 14 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 985 ครั้ง

จุดจอดรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพ 5 องค์คณะบุคคล

วันที่โพสต์ 8 ก.ค. 2558 โดย Administrator อ่าน 1008 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 6 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 717 ครั้ง

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 1 ก.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 982 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุม รอง ผอ.สพป.และ ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 24 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1082 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 35 จาก 46 หน้า

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน