สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 24 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1056 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 22 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 806 ครั้ง

ขอเชิญร่วมโครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษาชิงทุนการศึกษา

วันที่โพสต์ 18 มิ.ย. 2558 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 745 ครั้ง

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์"

วันที่โพสต์ 18 มิ.ย. 2558 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 765 ครั้ง

ขอความร่วมมือนำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษาเรียนรู้พระอัจฉริยภาพ

วันที่โพสต์ 18 มิ.ย. 2558 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 762 ครั้ง

การประชุมองค์กรภาคี ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 717 ครั้ง

การประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 15 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 937 ครั้ง

lสพป.มุกดาหารอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2558 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 839 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหาร

วันที่โพสต์ 13 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1073 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 752 ครั้ง

เร่งรัดการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2558 โดย Administrator อ่าน 1042 ครั้ง

ขอเชิญชวนร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ฯ

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2558 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 611 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่าน

วันที่โพสต์ 6 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 757 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๓

วันที่โพสต์ 5 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1007 ครั้ง

การประชุมเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA 2015)

วันที่โพสต์ 30 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1200 ครั้ง

การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 826 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจงผู้ผ่านการคัดเลือก ผอ.และ รอง ผอ.สถานศึกษา

วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1020 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา

วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 648 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 36 จาก 46 หน้า

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน