สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ปาริชาติ รอบคอบ


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

“สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร” ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 28 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1035 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 27 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 902 ครั้ง

โครงการเรียนร่วมโรงเรียนขนาดเล็ก นาโสกน้อย-แก่นเต่า

วันที่โพสต์ 21 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1553 ครั้ง

การประชุมดำเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่โพสต์ 20 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1052 ครั้ง

การจัดงานวันครู จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 17 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 905 ครั้ง

โครงการเรียนร่วมโรงเรียนขนาดเล็ก นาโสกน้อย-แก่นเต่า

วันที่โพสต์ 15 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1107 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 14 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1038 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร รับการตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานเขตฯ

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 782 ครั้ง

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

วันที่โพสต์ 10 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1077 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานเขต ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 9 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 530 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่โพสต์ 8 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 875 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร นำข้าราชการอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 6 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 866 ครั้ง

ประชุมการดำเนินงานตามมาตรฐานเขต และประชุม รอง ผอ.สพป.และศึกษานิเทศก์

วันที่โพสต์ 5 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 635 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนมุกดาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่โพสต์ 30 ธ.ค. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1590 ครั้ง

การประชุมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำกลุ่มเครือข่ายฯ

วันที่โพสต์ 26 ธ.ค. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 601 ครั้ง

การประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 22 ธ.ค. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 876 ครั้ง

คณะผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 16 ธ.ค. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 669 ครั้ง

การประชุมศึกษานิเทศก์ในสังกัด

วันที่โพสต์ 16 ธ.ค. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 615 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 36 จาก 41 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 17 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน