สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ปาริชาติ รอบคอบ


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

การประชุม รอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

วันที่โพสต์ 24 พ.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 732 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ 5Steps และ GPAS

วันที่โพสต์ 22 พ.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 868 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 21 พ.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 830 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 19 พ.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1006 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ฯ รุ่นที่ ๒

วันที่โพสต์ 19 พ.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 908 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร มอบนโยบายพัฒนาคุณภาพ รร.อนุบาลมุกดาหารและคำสายทองวิทยา

วันที่โพสต์ 18 พ.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 904 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา

วันที่โพสต์ 18 พ.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 604 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร นิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 17 พ.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 924 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

วันที่โพสต์ 14 พ.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 848 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร มอบรายงานผล O-NET โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์

วันที่โพสต์ 12 พ.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 902 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร มอบนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมุกดาลัย

วันที่โพสต์ 12 พ.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 841 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร มอบรายงานผลการศึกษาทดสอบทางการศึกษาฯ

วันที่โพสต์ 11 พ.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 768 ครั้ง

“สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร” ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่โพสต์ 11 พ.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 710 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร นิเทศตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 10 พ.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 788 ครั้ง

พิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 10 พ.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 790 ครั้ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่โพสต์ 9 พ.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1382 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร นิเทศตรวจเยี่ยมเครือข่าย “โนนเมืองคำ โมเดล”

วันที่โพสต์ 6 พ.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 970 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองและการส่งเสริมค่านิยมหลักฯ

วันที่โพสต์ 3 พ.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1007 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 38 จาก 42 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน