สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปีงบประมาณ 60

วันที่โพสต์ 3 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 5082 ครั้ง

เรียงลำดับและเปรียบเทียบผลสอบ O-NET ชั้นป.6 และม.3 ปีกศ.59

วันที่โพสต์ 28 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2384 ครั้ง

ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 27 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1294 ครั้ง

ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 25 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3653 ครั้ง

ผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ป.1-4 รายโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1497 ครั้ง

ส่่งผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ.2559

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1740 ครั้ง

ส่่งผลกาารประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(LAS) ชั้นป.2,4,5 และม.1,2

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2769 ครั้ง

เอกสารที่สนามสอบNT จะต้องส่งคืนศูนย์สอบ สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 6 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1513 ครั้ง

แบบฟอร์มกรอกคะแนนการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง (LAS) และจำนวนข้อมูลนักเรียน

วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 14508 ครั้ง

ส่งแก้ไขคำชี้แจงแบบทดสอบ LAS ชั้น ป,4,5 ม.1,2

วันที่โพสต์ 27 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1956 ครั้ง

powerpoint การประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐาน (NT) ชั้น ป.3

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1663 ครั้ง

แนบท้ายคำสั่งการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NTแก้ไข)

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2254 ครั้ง

ส่งตารางสอบการอ่านออกเขียนได้, NT .LAS ไฟล์ pdf

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2155 ครั้ง

แบบกรอกคะแนนสอบป.1-4

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 4634 ครั้ง

ระเบียบวาระการประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษา NT,LAS การอ่าน

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1226 ครั้ง

แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยข้อสอบกลาง ป.2,4,5 ม.1,2

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1602 ครั้ง

แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1-4

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1396 ครั้ง

คู่มือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง LAS

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 5298 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 4 จาก 13 หน้า
บุคลากร
นางวิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง
ศึกษานิเทศก์
นายถาวร บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นางฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์
นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา
ศึกษานิเทศก์
นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล
ศึกษานิเทศก์
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษานิเทศก์
นายคมกริช ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์
นางเณริศรา ว่องไว
ศึกษานิเทศก์
นางชลนภา ประภาศรี
ศึกษานิเทศก์
นางรัตติยา ศรีนาม
ศึกษานิเทศก์
นายอดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์
นางทองพูล งามขำ
ศึกษานิเทศก์
นางปาริชาติ พันพั่ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน