สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ส่่งผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ.2559

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1693 ครั้ง

ส่่งผลกาารประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(LAS) ชั้นป.2,4,5 และม.1,2

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2581 ครั้ง

เอกสารที่สนามสอบNT จะต้องส่งคืนศูนย์สอบ สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 6 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1462 ครั้ง

แบบฟอร์มกรอกคะแนนการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง (LAS) และจำนวนข้อมูลนักเรียน

วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 11954 ครั้ง

ส่งแก้ไขคำชี้แจงแบบทดสอบ LAS ชั้น ป,4,5 ม.1,2

วันที่โพสต์ 27 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1895 ครั้ง

powerpoint การประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐาน (NT) ชั้น ป.3

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1607 ครั้ง

แนบท้ายคำสั่งการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NTแก้ไข)

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2215 ครั้ง

ส่งตารางสอบการอ่านออกเขียนได้, NT .LAS ไฟล์ pdf

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2114 ครั้ง

แบบกรอกคะแนนสอบป.1-4

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 4482 ครั้ง

ระเบียบวาระการประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษา NT,LAS การอ่าน

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1188 ครั้ง

แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยข้อสอบกลาง ป.2,4,5 ม.1,2

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1550 ครั้ง

แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1-4

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1353 ครั้ง

คู่มือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง LAS

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2978 ครั้ง

คู่มือสอบป.1-4 ฉบับปรุงปรุง

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1287 ครั้ง

คูมือสอบNTฉบับปรับปรุง 16 ก.พ.60

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 974 ครั้ง

ดาวน์โหลด แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี2559

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2560 โดย Administrator อ่าน 27360 ครั้ง

แจ้งรายชื่อหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ การจัดสอบ O-NET ปี กศ.59

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 877 ครั้ง

ส่งแนบท้ายคำสั่งกรรมการคุมสอบ O-NET ป.6 ,ม.3 ฉบับแก้ไขล่าสุด

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 811 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 4 จาก 13 หน้า
บุคลากร
นางวิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง
ศึกษานิเทศก์
นายถาวร บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นางฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์
นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา
ศึกษานิเทศก์
นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล
ศึกษานิเทศก์
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษานิเทศก์
นายคมกริช ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์
นางเณริศรา ว่องไว
ศึกษานิเทศก์
นางชลนภา ประภาศรี
ศึกษานิเทศก์
นางรัตติยา ศรีนาม
ศึกษานิเทศก์
นายอดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์
นางทองพูล งามขำ
ศึกษานิเทศก์
นางปาริชาติ พันพั่ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 17 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน