|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 

+ ข่าวจากกลุ่มนิเทศ

ข่าวจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ประกาศผลการสอบ LAS ป.2 ป.4 ป.5 ม.1และ ม.2

โพสต์เมื่อ 20 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 8011/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 18.57%-14 ผู้โหวต)
แจ้งผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม.3 ปีกศ.2557

โพสต์เมื่อ 15 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2039/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 17.33%-15 ผู้โหวต)
แจ้งผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2557

โพสต์เมื่อ 14 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 3827/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เชิญวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษประชุม
ด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะดำเนินงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ปี 2558 จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยากรเข้าร่วประชุมวางแผนการดำเนินง
โพสต์เมื่อ 12 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1253/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
รหัสโรงเรียนในการสอบ LAS

โพสต์เมื่อ 3 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1565/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 12.50%-8 ผู้โหวต)
ส่งแบบกรอกคำตอบการสอบ LAS
เรียน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย สพป.มุกดาหาร ส่งแบบกรอกคำตอบการสอบ LAS ป.2 ป.4 ป. 5 ม.1 ม.2 เพื่อให้กรรมการกรอกคำตอบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 มีนาคม 2558 ทาง
โพสต์เมื่อ 3 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2949/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ศูนย์ประสานเครือข่ายการสอบ LAS

โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 968/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบฟอร์มลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ LAS
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 3266/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
คู่มือการจัดสอบ LAS และการกรอกรหัสชั้น ในคอลัมภ์ 12 -13 ในกระดาษคำตอบ
เรียน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1824/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 5.00%-8 ผู้โหวต)
ตารางสอบ LASสอบ 5 มีนาคม 2558

โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 10333/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 6.32%-19 ผู้โหวต)
รายละเอียดค่าแบบทดสอบ LAS

โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 925/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งคำสั่งคณะกรรมการสอบ LAS
เรียน ประธานเครือข่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
โพสต์เมื่อ 1 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1433/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การประชุมสมาชิกชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.มุกดาหาร

โพสต์เมื่อ 26 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 693/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 33.33%-3 ผู้โหวต)
ระเบียบวาระการประชุม
เรียน ประธานเครือข่าย และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
โพสต์เมื่อ 24 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 766/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สนามสอบ LAS ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.มุกดาหาร ขอส่งสนาสอบ LAS ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2
โพสต์เมื่อ 23 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1791/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ NT ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เรียน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกเครือข่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสต์เมื่อ 23 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 3174/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แผนปฏิทินการนิเทศ โครงการจตุรวิถีฯ เครือข่ายเมืองปัจจิม

โพสต์เมื่อ 17 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 705/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ข้อสอบ Pre-NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
โพสต์เมื่อ 16 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 43381/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 26.67%-69 ผู้โหวต)
คู่มือสอบ NT ฉบับใหม่

โพสต์เมื่อ 12 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2831/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 66.67%-3 ผู้โหวต)
แจ้งสนามสอบการสอบ NT ปีการศึกษา 2557

โพสต์เมื่อ 10 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1323/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 5.56%-18 ผู้โหวต)
หลักเกณฑ์การประเมินคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับประจำเขตพื้นที่ฯ

โพสต์เมื่อ 5 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 647/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เลขที่นั่งสอบการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ของแต่ละสนามสอบ

โพสต์เมื่อ 30 ม.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 616/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เลขที่นั่งสอบการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ของแต่ละสนามสอบ

โพสต์เมื่อ 30 ม.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 762/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 9.09%-11 ผู้โหวต)
ส่งระเบียบวาระการประชุมการจัดสอบ O-NET

โพสต์เมื่อ 22 ม.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 997/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่ง power piont การประชุม O-NET

โพสต์เมื่อ 20 ม.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1084/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งแบบทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 และม.3 ครั้งที่ 2

โพสต์เมื่อ 19 ม.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 59764/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 44.08%-49 ผู้โหวต)
การกรอกข้อมูลในระบบการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)

โพสต์เมื่อ 14 ม.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1031/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
คำสั่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายเมืองปัจจิม

โพสต์เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1038/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ปฏิทิน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม กลุ่มที่ ๑, ๒ และ ๓
สมศ ประกาศปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม กลุ่มที่ ๑ กลุ่ม ๒ และกลุ่ม ๓
โพสต์เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1365/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งแบบกรอกคะแนน Pre O-NET ป.6 และ ม.3 ฉบับแก้ไข

โพสต์เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1362/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การกรอกข้อมูลผลการสอบPre-O-NET

โพสต์เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 888/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 8.57%-7 ผู้โหวต)
แบบรายงานโครงการ
ตัวอย่าง แบบรายงานโครงการ
โพสต์เมื่อ 25 พ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1355/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 6.67%-15 ผู้โหวต)
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
สมศ ประกาศรายชื่อกลุ่มการประเมินคุณภาภายนอกรอบสาม และประกาศกำหนดระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โพสต์เมื่อ 25 พ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 975/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบกรอกคะแนน Pre-O-NET ป.๖ ม.๓

โพสต์เมื่อ 24 พ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 4149/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ตัวอย่างร่างประกาศฯ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้านการอ่านฯ

โพสต์เมื่อ 24 พ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 691/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
กรอกข้อมูลโรงเรียนสุจริต ปี 2557
ขอข้อมูลโรงเรียนสุจริต จำนวน 25 โรงเรียน และ โรงเรียนต้นแบบ
โพสต์เมื่อ 21 พ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 859/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ตารางการติดตามตรวจสอบคูณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด โดยคณะกรรมการ

โพสต์เมื่อ 19 พ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 3001/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบติดตาม ตรวจสอบ

โพสต์เมื่อ 17 พ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 861/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบประเมินระบบประกัน

โพสต์เมื่อ 17 พ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 856/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การขอค่าพาหนะรับ ส่งนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
ขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรวมโรงเรียน ขอค่าพาหนะ รับ ส่งนักเรียน ตามเอกสารที่แนบ และส่งเอกสารเป็น excel ที่ goodmdh@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ให้โรงเรียนทำเฉพาะ แบบที่ ๑.๒ เท่
โพสต์เมื่อ 6 พ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1234/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สูจิบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการ ทั้งสองประเภท ปรับปรุง 3 พ ย 57
หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดโทรถาม ชัยมงคล สุขสันรุ่งเรือง 0815442266 มีการปรับวัน เวลา สถานที่ บางรายการ ดูที่คาดสีไว้
โพสต์เมื่อ 29 ต.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1984/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ผล o net 2555และ2554 ใช้คำนวน ตัวบ่งชี้ที่ 5

โพสต์เมื่อ 28 ต.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1148/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
มาตรฐานสถานศึกษา (แก้ไขแล้วครับ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)
มาตรฐานสถานศึกษา เป็นword เปลี่ยนได้ ใช้ตัวอักษร th sarabunpsk
โพสต์เมื่อ 20 ต.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1208/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 3.33%-30 ผู้โหวต)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 255

โพสต์เมื่อ 16 ก.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1393/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 4.17%-24 ผู้โหวต)
รายงานการนิเทศเครือข่ายดอนตาล
บทสรุปผู้บริหารและสรุปรายงานการนิเทศ
โพสต์เมื่อ 15 ก.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 835/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
รายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม ปี ๒๕๕๘(แก้ไขแล้ว)

โพสต์เมื่อ 2 ก.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2356/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 2.22%-18 ผู้โหวต)
เอกสารประกอบการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม
สามารถโหลดเอกสารได้ที่ http://202.143.154.188/edltv/index.php/2014-08-15-05-40-4 หรือ http://www.dlf.ac.th/news_detail.php?news_id=150
โพสต์เมื่อ 1 ก.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 989/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ผลการสอบ o net ป.6 ม 3 ปีการศึกษา 2556
ผลการสอบ o net ป.6 ม 3 ปีการศึกษา 2556 แทนข้อมูลเดิมที่หายไป
โพสต์เมื่อ 28 ส.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1959/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 5.71%-7 ผู้โหวต)
เชิญรับเกียรติบัตรตัวแทนระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63

โพสต์เมื่อ 15 ส.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1262/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
รายงานการประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนมิถุนายน 2557

โพสต์เมื่อ 1 ส.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 797/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 4 จากทั้งหมด 5 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org