|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 

+ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่เข้าไปกรอกข้อมูลสมัครสอบ O-NET ปีการศึกษา

เรียน ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลสมัครสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ใคร่ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลตามรายชื่อที่ระบุ ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนระบบจะปิดวันที่ี 31
โพสต์เมื่อ 13 ส.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1095 ครั้ง

ส่งผลการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 จัดกลุ่มสี

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง ขอให้ทางโรงเรียน copy ข้อมูลผลการสอบจัดกลุ่มสี ชั้น ป.6 และ ม.3 ไปใส่ในแบบฟอร์มเพื่อปริ้นรายโรงเรียนออกใหม่ เนื่องจากที่ใส่ซองมอบในวันประชุมผู้บริหารจัดกลุ่มสี ชั้น ป.
โพสต์เมื่อ 26 มิ.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1952 ครั้ง

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมูลนิธิกรุงเทพฯ


โพสต์เมื่อ 22 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 984 ครั้ง

ผลจำนวนนักเรียน O net 2556 - 2557 คำนวนตัวบ่งชี้ที่ 5


โพสต์เมื่อ 19 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1645 ครั้ง

การขอค่าพาหนะ รับ ส่งนักเรียน

ขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรวมโรงเรียน ขอค่าพาหนะ รับ ส่งนักเรียน ตามเอกสารที่แนบ และส่งเอกสารเป็น excel ที่ goodmdh@gmail.com ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ให้โรงเรียนทำเฉพาะ แบบที่ ๑.๒ เท่านั้น)
โพสต์เมื่อ 18 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 903 ครั้ง

ผลประเมินพัฒนาการนักเรียนอนุบาล 2


โพสต์เมื่อ 14 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1046 ครั้ง

แจ้งโรงเรียนที่จะร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการอ่านฯ

แจ้งโรงเรียนที่จะร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค.2558 นั้น ให้ทุกคนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงทั้ง 2 วัน ศน.ประยูรรัตน์ เดชประมวลพล 087-2137706
โพสต์เมื่อ 28 เม.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1253 ครั้ง

แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2557


โพสต์เมื่อ 20 เม.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2949 ครั้ง

ส่งผลการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระฯและเปรียบเทียบ 2ปี


โพสต์เมื่อ 4 เม.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2325 ครั้ง

ประกาศผลการสอบ LAS ป.2 ป.4 ป.5 ม.1และ ม.2


โพสต์เมื่อ 20 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 8204 ครั้ง

แจ้งผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม.3 ปีกศ.2557


โพสต์เมื่อ 15 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2068 ครั้ง

แจ้งผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2557


โพสต์เมื่อ 14 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 3857 ครั้ง

เชิญวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษประชุม

ด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะดำเนินงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ปี 2558 จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยากรเข้าร่วประชุมวางแผนการดำเนินง
โพสต์เมื่อ 12 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1290 ครั้ง

รหัสโรงเรียนในการสอบ LAS


โพสต์เมื่อ 3 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1584 ครั้ง

ส่งแบบกรอกคำตอบการสอบ LAS

เรียน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย สพป.มุกดาหาร ส่งแบบกรอกคำตอบการสอบ LAS ป.2 ป.4 ป. 5 ม.1 ม.2 เพื่อให้กรรมการกรอกคำตอบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 มีนาคม 2558 ทาง
โพสต์เมื่อ 3 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 3042 ครั้ง

ศูนย์ประสานเครือข่ายการสอบ LAS


โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 993 ครั้ง

แบบฟอร์มลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ LAS

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 3507 ครั้ง

คู่มือการจัดสอบ LAS และการกรอกรหัสชั้น ในคอลัมภ์ 12 -13 ในกระดาษคำตอบ

เรียน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1857 ครั้ง

ตารางสอบ LASสอบ 5 มีนาคม 2558


โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 10529 ครั้ง

รายละเอียดค่าแบบทดสอบ LAS


โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 948 ครั้ง

ส่งคำสั่งคณะกรรมการสอบ LAS

เรียน ประธานเครือข่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
โพสต์เมื่อ 1 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1511 ครั้ง

การประชุมสมาชิกชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.มุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 26 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 710 ครั้ง

ระเบียบวาระการประชุม

เรียน ประธานเครือข่าย และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
โพสต์เมื่อ 24 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 828 ครั้ง

สนามสอบ LAS ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.มุกดาหาร ขอส่งสนาสอบ LAS ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2
โพสต์เมื่อ 23 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1819 ครั้ง

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ NT ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เรียน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกเครือข่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสต์เมื่อ 23 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 3411 ครั้ง

แผนปฏิทินการนิเทศ โครงการจตุรวิถีฯ เครือข่ายเมืองปัจจิม


โพสต์เมื่อ 17 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 724 ครั้ง

ข้อสอบ Pre-NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
โพสต์เมื่อ 16 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 43838 ครั้ง

คู่มือสอบ NT ฉบับใหม่


โพสต์เมื่อ 12 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2858 ครั้ง

แจ้งสนามสอบการสอบ NT ปีการศึกษา 2557


โพสต์เมื่อ 10 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1351 ครั้ง

หลักเกณฑ์การประเมินคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับประจำเขตพื้นที่ฯ


โพสต์เมื่อ 5 ก.พ. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 676 ครั้ง

เลขที่นั่งสอบการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ของแต่ละสนามสอบ


โพสต์เมื่อ 30 ม.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 635 ครั้ง

เลขที่นั่งสอบการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ของแต่ละสนามสอบ


โพสต์เมื่อ 30 ม.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 790 ครั้ง

ส่งระเบียบวาระการประชุมการจัดสอบ O-NET


โพสต์เมื่อ 22 ม.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1030 ครั้ง

ส่ง power piont การประชุม O-NET


โพสต์เมื่อ 20 ม.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1107 ครั้ง

ส่งแบบทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 และม.3 ครั้งที่ 2


โพสต์เมื่อ 19 ม.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 60221 ครั้ง

การกรอกข้อมูลในระบบการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)


โพสต์เมื่อ 14 ม.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1061 ครั้ง

คำสั่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายเมืองปัจจิม


โพสต์เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1063 ครั้ง

ปฏิทิน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม กลุ่มที่ ๑, ๒ และ ๓

สมศ ประกาศปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม กลุ่มที่ ๑ กลุ่ม ๒ และกลุ่ม ๓
โพสต์เมื่อ 4 ธ.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1385 ครั้ง

ส่งแบบกรอกคะแนน Pre O-NET ป.6 และ ม.3 ฉบับแก้ไข


โพสต์เมื่อ 3 ธ.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1380 ครั้ง

การกรอกข้อมูลผลการสอบPre-O-NET


โพสต์เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 917 ครั้ง

แบบรายงานโครงการ

ตัวอย่าง แบบรายงานโครงการ
โพสต์เมื่อ 25 พ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1389 ครั้ง

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

สมศ ประกาศรายชื่อกลุ่มการประเมินคุณภาภายนอกรอบสาม และประกาศกำหนดระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โพสต์เมื่อ 25 พ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1002 ครั้ง

แบบกรอกคะแนน Pre-O-NET ป.๖ ม.๓


โพสต์เมื่อ 24 พ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 4251 ครั้ง

ตัวอย่างร่างประกาศฯ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้านการอ่านฯ


โพสต์เมื่อ 24 พ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 709 ครั้ง

กรอกข้อมูลโรงเรียนสุจริต ปี 2557

ขอข้อมูลโรงเรียนสุจริต จำนวน 25 โรงเรียน และ โรงเรียนต้นแบบ
โพสต์เมื่อ 21 พ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 880 ครั้ง

ตารางการติดตามตรวจสอบคูณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด โดยคณะกรรมการ


โพสต์เมื่อ 19 พ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 3338 ครั้ง

แบบติดตาม ตรวจสอบ


โพสต์เมื่อ 17 พ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 884 ครั้ง

แบบประเมินระบบประกัน


โพสต์เมื่อ 17 พ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 882 ครั้ง

การขอค่าพาหนะรับ ส่งนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

ขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรวมโรงเรียน ขอค่าพาหนะ รับ ส่งนักเรียน ตามเอกสารที่แนบ และส่งเอกสารเป็น excel ที่ goodmdh@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ให้โรงเรียนทำเฉพาะ แบบที่ ๑.๒ เท่
โพสต์เมื่อ 6 พ.ย. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1267 ครั้ง

สูจิบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการ ทั้งสองประเภท ปรับปรุง 3 พ ย 57

หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดโทรถาม ชัยมงคล สุขสันรุ่งเรือง 0815442266 มีการปรับวัน เวลา สถานที่ บางรายการ ดูที่คาดสีไว้
โพสต์เมื่อ 29 ต.ค. 2557 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2018 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 4 จากทั้งหมด 5 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org