สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

โครงการเรียนร่วมโรงเรียนขนาดเล็ก นาโสกน้อย-แก่นเต่า

วันที่โพสต์ 21 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1578 ครั้ง

การประชุมดำเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่โพสต์ 20 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1072 ครั้ง

การจัดงานวันครู จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 17 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 926 ครั้ง

โครงการเรียนร่วมโรงเรียนขนาดเล็ก นาโสกน้อย-แก่นเต่า

วันที่โพสต์ 15 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1127 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 14 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1052 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร รับการตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานเขตฯ

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 798 ครั้ง

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

วันที่โพสต์ 10 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1094 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานเขต ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 9 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 544 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่โพสต์ 8 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 891 ครั้ง

ขอเชิญชมกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็ก

วันที่โพสต์ 8 ม.ค. 2558 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 612 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร นำข้าราชการอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 6 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 883 ครั้ง

ประชุมการดำเนินงานตามมาตรฐานเขต และประชุม รอง ผอ.สพป.และศึกษานิเทศก์

วันที่โพสต์ 5 ม.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 647 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนมุกดาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่โพสต์ 30 ธ.ค. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1611 ครั้ง

การประชุมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำกลุ่มเครือข่ายฯ

วันที่โพสต์ 26 ธ.ค. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 618 ครั้ง

การประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 22 ธ.ค. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 892 ครั้ง

คณะผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 16 ธ.ค. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 691 ครั้ง

การประชุมศึกษานิเทศก์ในสังกัด

วันที่โพสต์ 16 ธ.ค. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 626 ครั้ง

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔

วันที่โพสต์ 12 ธ.ค. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1066 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 40 จาก 46 หน้า

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน