สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันที่โพสต์ 7 ต.ค. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 827 ครั้ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เครือข่ายดอนตาล

วันที่โพสต์ 7 ต.ค. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 741 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 3 ต.ค. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 890 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

วันที่โพสต์ 30 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 832 ครั้ง

การอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รุ่นที่ ๑

วันที่โพสต์ 30 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 928 ครั้ง

งานมุทิตาจิต “ชื่นชมยินดี สู่ปีที่ ๖๑ ด้วยรัก”

วันที่โพสต์ 26 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 924 ครั้ง

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิวัฒน์ แหวนหล่อ)

วันที่โพสต์ 25 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 881 ครั้ง

การอบรมระบบโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน (Wi-Fi Network) รุ่นที่ ๒

วันที่โพสต์ 24 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 848 ครั้ง

สพฐ. ติดตามการดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติฯ

วันที่โพสต์ 18 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1014 ครั้ง

การประชุมสัมมนา ผอ.เขต และโครงการพัฒนา รอง ผอ.เขต ทั่วประเทศ

วันที่โพสต์ 16 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1292 ครั้ง

โครงการเรารักในหลวง

วันที่โพสต์ 12 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1299 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่โพสต์ 11 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 817 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันที่โพสต์ 10 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 687 ครั้ง

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่โพสต์ 8 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 761 ครั้ง

สพป.มุกดาหารประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

วันที่โพสต์ 4 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 881 ครั้ง

โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน

วันที่โพสต์ 3 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 804 ครั้ง

การอบรมการดำเนินงานขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่โพสต์ 29 ส.ค. 2557 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 833 ครั้ง

การประชุมประจำเดือน รอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

วันที่โพสต์ 28 ส.ค. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 920 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 43 จาก 46 หน้า

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 17 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน