สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 3 ต.ค. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 957 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

วันที่โพสต์ 30 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 871 ครั้ง

การอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รุ่นที่ ๑

วันที่โพสต์ 30 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 990 ครั้ง

งานมุทิตาจิต “ชื่นชมยินดี สู่ปีที่ ๖๑ ด้วยรัก”

วันที่โพสต์ 26 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 965 ครั้ง

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิวัฒน์ แหวนหล่อ)

วันที่โพสต์ 25 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 944 ครั้ง

การอบรมระบบโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน (Wi-Fi Network) รุ่นที่ ๒

วันที่โพสต์ 24 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 889 ครั้ง

สพฐ. ติดตามการดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติฯ

วันที่โพสต์ 18 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1069 ครั้ง

การประชุมสัมมนา ผอ.เขต และโครงการพัฒนา รอง ผอ.เขต ทั่วประเทศ

วันที่โพสต์ 16 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1351 ครั้ง

โครงการเรารักในหลวง

วันที่โพสต์ 12 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1361 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่โพสต์ 11 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 883 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันที่โพสต์ 10 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 737 ครั้ง

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่โพสต์ 8 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 804 ครั้ง

สพป.มุกดาหารประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

วันที่โพสต์ 4 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 932 ครั้ง

โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน

วันที่โพสต์ 3 ก.ย. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 860 ครั้ง

การอบรมการดำเนินงานขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่โพสต์ 29 ส.ค. 2557 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 877 ครั้ง

การประชุมประจำเดือน รอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

วันที่โพสต์ 28 ส.ค. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 968 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคนิคการนิเทศแบบ Coaching

วันที่โพสต์ 24 ส.ค. 2557 โดย ปาริชาติ นรจีน อ่าน 1033 ครั้ง

เร่งรัดการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ ในการจัดสรร และประกอบการชี้แจงงบประมาณ

วันที่โพสต์ 15 ส.ค. 2557 โดย Administrator อ่าน 1344 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 44 จาก 47 หน้า

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน