สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

คู่มือสอบป.1-4 ฉบับปรุงปรุง

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1325 ครั้ง

คูมือสอบNTฉบับปรับปรุง 16 ก.พ.60

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1014 ครั้ง

ดาวน์โหลด แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี2559

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2560 โดย Administrator อ่าน 31825 ครั้ง

แจ้งรายชื่อหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ การจัดสอบ O-NET ปี กศ.59

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 914 ครั้ง

ส่งแนบท้ายคำสั่งกรรมการคุมสอบ O-NET ป.6 ,ม.3 ฉบับแก้ไขล่าสุด

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 840 ครั้ง

ส่งระเบียบวาระการประชุมกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET

วันที่โพสต์ 20 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1118 ครั้ง

ส่งคำสั่งกรรมการคุมสอบO-NET ป.6,ม.3 และคณะกรรมการระดับเครือข่าย

วันที่โพสต์ 20 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2354 ครั้ง

การกรอกข้อมูลใช้ในการสอบ NT ในระบบ NT Access กรณีเด็กพิเศษ

วันที่โพสต์ 20 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2215 ครั้ง

ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1393 ครั้ง

ข้อสอบ Pre -NT ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 8990 ครั้ง

การกรอกข้อมูลใช้ในการสอบ NT ในระบบ NT Access

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3184 ครั้ง

ขอความร่วมมือส่งรายชื่อกรรมการสอบ NT

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 718 ครั้ง

บัญชีรายชื่อสถานศึกษา ผู้บริหารและครูดีเด่น "วัครู 60"

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 927 ครั้ง

ศธ.ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ

วันที่โพสต์ 27 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1209 ครั้ง

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีกศ.2558

วันที่โพสต์ 23 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1037 ครั้ง

แบบกรอกคะแนนผลการสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 21 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 5705 ครั้ง

ส่งแบบพอร์มเสนอชื่อโรงเรียนและครูเพื่อรับรางวัลดีเด่นวันครู

วันที่โพสต์ 21 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 839 ครั้ง

คู่มือการสอบ Pre O-NET และแบบกรอกคะแนน ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 21 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3484 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 5 จาก 13 หน้า
บุคลากร
นางวิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง
ศึกษานิเทศก์
นายถาวร บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นางฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์
นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา
ศึกษานิเทศก์
นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล
ศึกษานิเทศก์
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษานิเทศก์
นายคมกริช ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์
นางเณริศรา ว่องไว
ศึกษานิเทศก์
นางชลนภา ประภาศรี
ศึกษานิเทศก์
นางรัตติยา ศรีนาม
ศึกษานิเทศก์
นายอดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์
นางทองพูล งามขำ
ศึกษานิเทศก์
นางปาริชาติ พันพั่ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน