สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

อำเภอหว้านใหญ่


โพสต์โดยอำเภอหว้านใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เพชรบุรี เขต ๑

วันที่โพสต์ 21 ส.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 398 ครั้ง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่

วันที่โพสต์ 17 ส.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 390 ครั้ง

ตารางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

วันที่โพสต์ 17 ส.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 680 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่โพสต์ 11 ส.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 338 ครั้ง

วางพวงหรีดแสดงความอาลัย การจากไปของ คุณตามณี ทองผา

วันที่โพสต์ 11 ส.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 447 ครั้ง

ต้อนรับคณะกรรมการในการติดตามการดำเนินงานโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วันที่โพสต์ 11 ส.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 332 ครั้ง

พิธีมอบชุดเครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำเย็น

วันที่โพสต์ 9 ส.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 418 ครั้ง

เชิญประชุม

วันที่โพสต์ 29 ก.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 423 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 481 ครั้ง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษ

วันที่โพสต์ 24 ก.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 376 ครั้ง

อบรมคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียน

วันที่โพสต์ 17 ก.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 453 ครั้ง

คณะครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ เข้าร่วมประชุม Video Conference

วันที่โพสต์ 17 ก.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 505 ครั้ง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียน

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 452 ครั้ง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

วันที่โพสต์ 6 ก.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 394 ครั้ง

เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ

วันที่โพสต์ 4 ก.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 398 ครั้ง

ร.ร.บ้านหว้านใหญ่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2560

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 477 ครั้ง

โรงเรียนบ้านสองคอน จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2560 โดย บ้านสองคอน หว้านใหญ่ อ่าน 636 ครั้ง

รวมพลังครูอำเภอหว้านใหญ่

วันที่โพสต์ 20 มิ.ย. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 467 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 5 จาก 22 หน้า

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
perm_phone_msg : 042-611532 โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org

perm_phone_msg : 042-611532
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 11 : หน่วยตรวจสอบภายใน
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 17 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน