สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

อำเภอเมืองมุกดาหาร


โพสต์โดยอำเภอเมืองมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ปีใหม่58 บ้านกุดแข้

วันที่โพสต์ 7 ม.ค. 2558 โดย บ้านกุดแข้ เมืองมุกดาหาร อ่าน 680 ครั้ง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการฯ

วันที่โพสต์ 6 ม.ค. 2558 โดย ชุมชนนาโสก เมืองมุกดาหาร อ่าน 793 ครั้ง

แก้ไข ประกาศสอบราคาจ้างค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร

วันที่โพสต์ 6 ม.ค. 2558 โดย เมืองใหม่ เมืองมุกดาหาร อ่าน 622 ครั้ง

ประกาศ สอบราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

วันที่โพสต์ 6 ม.ค. 2558 โดย เมืองใหม่ เมืองมุกดาหาร อ่าน 635 ครั้ง

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

วันที่โพสต์ 6 ม.ค. 2558 โดย บ้านคำเขือง เมืองมุกดาหาร อ่าน 465 ครั้ง

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

วันที่โพสต์ 6 ม.ค. 2558 โดย บ้านเหมืองบ่า เมืองมุกดาหาร อ่าน 600 ครั้ง

ประกาศ ยกเลิกสอบราคาซื้้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอน

วันที่โพสต์ 1 ม.ค. 2558 โดย ชุมชนนาโสก เมืองมุกดาหาร อ่าน 806 ครั้ง

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย

วันที่โพสต์ 31 ธ.ค. 2557 โดย บ้านม่วงหัก เมืองมุกดาหาร อ่าน 792 ครั้ง

โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัยจัดค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(o-net)

วันที่โพสต์ 29 ธ.ค. 2557 โดย บ้านบุ่งอุทัย เมืองมุกดาหาร อ่าน 668 ครั้ง

ประกาศแต่งตั้งกรรมการกีฬาเมือง 2 (เพิ่มเติม)

วันที่โพสต์ 28 ธ.ค. 2557 โดย บ้านโค้งสำราญ เมืองมุกดาหาร อ่าน 606 ครั้ง

ม่วงหักเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่ายตำบลโพนทราย

วันที่โพสต์ 27 ธ.ค. 2557 โดย บ้านม่วงหัก เมืองมุกดาหาร อ่าน 801 ครั้ง

เครือข่่ายตำบลโพนทรายจัดกิจกรรมอยู่่ค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาด

วันที่โพสต์ 27 ธ.ค. 2557 โดย บ้านม่วงหัก เมืองมุกดาหาร อ่าน 637 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด

วันที่โพสต์ 27 ธ.ค. 2557 โดย บ้านเหล่าป่าเป้ด เมืองมุก สพป.มุกดา อ่าน 884 ครั้ง

เอกสารงานกีฬากลุ่มเครือข่าย เมือง 2

วันที่โพสต์ 26 ธ.ค. 2557 โดย บ้านโค้งสำราญ เมืองมุกดาหาร อ่าน 744 ครั้ง

ร.ร.บ้านคำฮี ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียนนพ.002,บ้านพักครูสปช301/26

วันที่โพสต์ 25 ธ.ค. 2557 โดย บ้านคำฮี / สาขาดอนม่ เมืองมุกดาหาร อ่าน 773 ครั้ง

ประกาศ ขอยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร

วันที่โพสต์ 25 ธ.ค. 2557 โดย เมืองใหม่ เมืองมุกดาหาร อ่าน 720 ครั้ง

โรงเรียนบ้านคำฮี ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ

วันที่โพสต์ 25 ธ.ค. 2557 โดย บ้านคำฮี / สาขาดอนม่ เมืองมุกดาหาร อ่าน 788 ครั้ง

วันสุดท้ายของการรับการประเมินจาก สมศ. รอบสาม โรงเรียนบ้านดงมอน

วันที่โพสต์ 24 ธ.ค. 2557 โดย บ้านดงมอน เมืองมุกดาหาร อ่าน 550 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 51 จาก 65 หน้า

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน