สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

อำเภอหว้านใหญ่


โพสต์โดยอำเภอหว้านใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

เรียนเชิญคณะกรรรมการตัดสินการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทยเข้าร่วมประชุม

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 441 ครั้ง

เชิญประชุม

วันที่โพสต์ 31 พ.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 405 ครั้ง

เชิญประชุมครูเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่

วันที่โพสต์ 18 พ.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 511 ครั้ง

ขอเรียนเชิญประชุม

วันที่โพสต์ 16 พ.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 522 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่โพสต์ 15 พ.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 602 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงานรดน้ำขอพรครูผู้อาวุโส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่โพสต์ 4 เม.ย. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 543 ครั้ง

เชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่

วันที่โพสต์ 24 มี.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 650 ครั้ง

เชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมพัฒนาครูให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 570 ครั้ง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 611 ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ ตรวจข้อสอบ และกรอกคะแนน LAS

วันที่โพสต์ 1 มี.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 645 ครั้ง

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School )

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 656 ครั้ง

ขอเชิญประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 475 ครั้ง

ขอเชิญประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่

วันที่โพสต์ 14 ก.พ. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 462 ครั้ง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่โพสต์ 30 ม.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 544 ครั้ง

เชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่

วันที่โพสต์ 25 ม.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 449 ครั้ง

เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานวันครูของอำเภอหว้านใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่โพสต์ 15 ม.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 452 ครั้ง

เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานวันครูของอำเภอหว้านใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 480 ครั้ง

ประกาศฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2560 โดย บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ่าน 385 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 6 จาก 22 หน้า

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
perm_phone_msg : 042-611532 โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org

perm_phone_msg : 042-611532
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 11 : หน่วยตรวจสอบภายใน
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 17 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน