|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 

+ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

เปิดบ้านนวัตกรรมโรงเรียนในฝันและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ASEAN


โพสต์เมื่อ 26 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 531 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร รับการประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


โพสต์เมื่อ 25 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 521 ครั้ง

การประชุมวางแผนบริหารอัตรากำลังเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา


โพสต์เมื่อ 24 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 583 ครั้ง

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ราษฎรจังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 20 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 656 ครั้ง

การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชนรวมใจเทิดไท้องค์ราชินี ปี ๕๙


โพสต์เมื่อ 19 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 545 ครั้ง

พิธีลงนาม MOU โครงการ“ฉลาดรู้เรื่องเพศ” และโครงการ“อาหารเช้าเพื่อน้อง


โพสต์เมื่อ 15 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 528 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ให้โอวาทแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่


โพสต์เมื่อ 15 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 992 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โครงการเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 15 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 398 ครั้ง

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 12 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 517 ครั้ง

กิจกรรมวันอาเซียน กลุ่มเครือข่ายธารบังอี่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 9 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 546 ครั้ง

พิธีเปิดอาคารเรียนและทำบุญครบรอบ ๑๐๐ ปี โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน


โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 671 ครั้ง

BIG DAY รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ จังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 4 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 443 ครั้ง

มุกดาหารจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ


โพสต์เมื่อ 3 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 449 ครั้ง

พิธีเปิดห้องเรียนมอนเตสซอรี่และสนามเด็กเล่น BBL โรงเรียนบ้านสามขัว


โพสต์เมื่อ 2 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 700 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมรณรงค์ให้ความรู้การออกเสียงประชามติ


โพสต์เมื่อ 1 ส.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 438 ครั้ง

ประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับภาคสงฆ์ รอบแบ่งกลุ่ม


โพสต์เมื่อ 30 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 531 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ขับเคลื่อนเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 30 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 401 ครั้ง

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ PEER Center อำเภอหว้านใหญ่


โพสต์เมื่อ 28 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 484 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก


โพสต์เมื่อ 22 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 550 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ขับเคลื่อนเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 22 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 388 ครั้ง

ประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์


โพสต์เมื่อ 10 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 532 ครั้ง

การอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านยาเสพติด


โพสต์เมื่อ 9 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 768 ครั้ง

Best Practices ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล


โพสต์เมื่อ 8 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1197 ครั้ง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลฯ


โพสต์เมื่อ 8 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 449 ครั้ง

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 7 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 715 ครั้ง

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ


โพสต์เมื่อ 6 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 431 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร สอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน


โพสต์เมื่อ 2 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1230 ครั้ง

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 1 ก.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 679 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 30 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 621 ครั้ง

รมช.ศธ.ติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 577 ครั้ง

การประชุม อกศจ.มุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 896 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 22 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 690 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมครูปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย


โพสต์เมื่อ 22 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1154 ครั้ง

โครงการ “รวมใจจังหวัดมุกดาหาร สานสายธารแห่งพระบารมี”


โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 548 ครั้ง

การอบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค)


โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 511 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร มอบนโยบายเครือข่ายแก้วมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 440 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โครงการเขตสุจริต


โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 473 ครั้ง

สพป.มุกดาหารเตรียมพร้อมประชุมการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 530 ครั้ง

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 428 ครั้ง

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูงประชุมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำแ

วันนี้ (15 มิ.ย.2559) ที่โรงเรียนบ้านงิ้ว อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นมี่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำแ
โพสต์เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 โดย สุพัตรา พรมรักษา
อ่าน 466 ครั้ง

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๕๙


โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 473 ครั้ง

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบ


โพสต์เมื่อ 13 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 562 ครั้ง

กลุ่มเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษาจัดอบรม PISA


โพสต์เมื่อ 11 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 494 ครั้ง

“โครงการนครชัยทัวร์เพื่อสาธารณกุศล” ครั้งที่ ๖๓


โพสต์เมื่อ 10 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 491 ครั้ง

การประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา


โพสต์เมื่อ 9 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 555 ครั้ง

การประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ฯ


โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 370 ครั้ง

เครือข่ายหว้านใหญ่ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา


โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 516 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ


โพสต์เมื่อ 3 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 542 ครั้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ(เขตสุจริต)


โพสต์เมื่อ 1 มิ.ย. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 552 ครั้ง

การอบรมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) จังหวัดมุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 31 พ.ค. 2559 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 598 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 7 จากทั้งหมด 15 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org