|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 

+ อำเภอเมืองมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ประกาศ จากโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองมุกดาหาร
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET

โพสต์เมื่อ 19 ก.พ. 2559 โดย บ้านกุดโง้ง เมืองมุกดาหาร
อ่าน 586/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สรุปผลการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558

โพสต์เมื่อ 17 ก.พ. 2559 โดย บ้านนาโสกน้อย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 988/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แต่งตั้งกรรมการสอบ LAS ป.2,4,5 ม.1,2 ข่ายสะพานมิตรภาพ

โพสต์เมื่อ 16 ก.พ. 2559 โดย บ้านคำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 533/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แก้ไขประกาศเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประกาศกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2558
โพสต์เมื่อ 15 ก.พ. 2559 โดย บ้านป่าหวาย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 501/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์

โพสต์เมื่อ 11 ก.พ. 2559 โดย บ้านป่าหวาย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 460/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสะพานมิตรภาพประชุม

โพสต์เมื่อ 10 ก.พ. 2559 โดย บ้านคำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 458/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เลี้ยงรับ - เลี้ยงส่ง คุณครู
๑ ก.พ. ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านนาถ่อนเลี้ยงรับ - ส่งคุณครู
โพสต์เมื่อ 3 ก.พ. 2559 โดย บ้านนาถ่อน เมืองมุกดาหาร
อ่าน 934/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 93.33%-6 ผู้โหวต)
เชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายแก้วมุกดาหาร

โพสต์เมื่อ 1 ก.พ. 2559 โดย บ้านกุดโง้ง เมืองมุกดาหาร
อ่าน 406/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
โรงเรียนบ้านป่งโพน เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

โพสต์เมื่อ 31 ม.ค. 2559 โดย บ้านป่งโพน เมืองมุกดาหาร
อ่าน 511/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 14.29%-7 ผู้โหวต)
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

โพสต์เมื่อ 26 ม.ค. 2559 โดย อนุบาลมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
อ่าน 1153/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายโรงเรียนตำบลบางทรายใหญ่

โพสต์เมื่อ 26 ม.ค. 2559 โดย บ้านหนองหอยป่าหวาย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 702/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ประกาศประกาศกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลดงเย็น เรื่อง การเข้าค่าย
ประกาศกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลดงเย็น เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2558
โพสต์เมื่อ 25 ม.ค. 2559 โดย บ้านหนองแคนนาจาน เมืองมุกดาหาร
อ่าน 552/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนบ้านส้มป่อย“รอดนุกูล”
วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. มีพิธีเปิดใช้ห้องสมุดอาเซียน (ASEAN ROOM) ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย“รอดนุกูล” ซึ่งกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จัดสร้างให้ โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ดังนี้
โพสต์เมื่อ 20 ม.ค. 2559 โดย บ้านส้มป่อย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 528/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
พิธีบายศรีสู่ขวัญครูที่ย้ายและครูมาใหม่

โพสต์เมื่อ 20 ม.ค. 2559 โดย บ้านโคกขามเลียน เมืองมุกดาหาร
อ่าน 925/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เชิญกรรมการเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ประชุม

โพสต์เมื่อ 19 ม.ค. 2559 โดย บ้านหนองหญ้าไซย์ เมืองมุกดาหาร
อ่าน 469/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบนิเทศติดตามงานนโยบายและโครงการ กลุ่มเมืองน้ำทิพย์

โพสต์เมื่อ 18 ม.ค. 2559 โดย บ้านโคก 1 เมืองมุกดาหาร
อ่าน 497/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร

โพสต์เมื่อ 15 ม.ค. 2559 โดย อนุบาลมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
อ่าน 679/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การจัดงานวันครูกลุ่มเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์

โพสต์เมื่อ 14 ม.ค. 2559 โดย บ้านโคก 1 เมืองมุกดาหาร
อ่าน 447/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ขอเชิญประชุมผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหาร

โพสต์เมื่อ 13 ม.ค. 2559 โดย บ้านบุ่งอุทัย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 381/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
กิจกรรมวันเด็ก ร.ร.บ้านหนองหญ้าไซย์

โพสต์เมื่อ 13 ม.ค. 2559 โดย บ้านหนองหญ้าไซย์ เมืองมุกดาหาร
อ่าน 530/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
โรงเรียนบ้านม่วงหักจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

โพสต์เมื่อ 11 ม.ค. 2559 โดย บ้านม่วงหัก เมืองมุกดาหาร
อ่าน 511/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ขอเชิญประชุมผู้บริหารและครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์

โพสต์เมื่อ 11 ม.ค. 2559 โดย บ้านโคก 1 เมืองมุกดาหาร
อ่าน 516/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
รร.บ้านนาดี2 รับมอบอาคารอเนกประสงค์จากนักศึกษาม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
รร.บ้านนาดี2 รับมอบอาอาคารอเนกประสงค์จากนักศึกษาม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ชมรมอีสาน จัดค่ายอาสาคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ที่โรงเรียนบ้านนาดี2 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร อาคารอเนกประสงค์ขนาด 8x14
โพสต์เมื่อ 7 ม.ค. 2559 โดย บ้านนาดี 2 เมืองมุกดาหาร
อ่าน 495/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์

โพสต์เมื่อ 7 ม.ค. 2559 โดย บ้านคำฮี / สาขาดอนม่ เมืองมุกดาหาร
อ่าน 601/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนโพนทราย
โรงเรียนชุมชนโพนทราย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์
โพสต์เมื่อ 6 ม.ค. 2559 โดย ชุมชนโพนทราย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 483/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ประกาศค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านดานคำ

โพสต์เมื่อ 5 ม.ค. 2559 โดย บ้านดานคำ เมืองมุกดาหาร
อ่าน 534/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-ยุวกาชาดโรงเรียนบ้านม่วงหัก

โพสต์เมื่อ 4 ม.ค. 2559 โดย บ้านม่วงหัก เมืองมุกดาหาร
อ่าน 527/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายแก้วมุกดาหาร

โพสต์เมื่อ 4 ม.ค. 2559 โดย บ้านกุดโง้ง เมืองมุกดาหาร
อ่าน 386/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
โรงเรียนชุมชนโพนทราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ
โรงเรียนชุมชนโพนทราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ (สาขาวิชา คอมพิวเตอร์)
โพสต์เมื่อ 4 ม.ค. 2559 โดย ชุมชนโพนทราย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 441/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แจ้งกำหนดการนิเทศเครือข่ายสะพานมิตรภาพ 4-6 มกราคม 2559

โพสต์เมื่อ 3 ม.ค. 2559 โดย บ้านคำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 376/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ร.ร.บ้านส้มป่อย ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29
โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
โพสต์เมื่อ 30 ธ.ค. 2558 โดย บ้านส้มป่อย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 361/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์

โพสต์เมื่อ 29 ธ.ค. 2558 โดย บ้านโคก 1 เมืองมุกดาหาร
อ่าน 360/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ภาพกิจกรรมงานแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลคำป่าหลาย "มิตรภาพ ๓ เกมส์"

โพสต์เมื่อ 29 ธ.ค. 2558 โดย บ้านสามขามิตรภาพ 3 เมืองมุกดาหาร
อ่าน 345/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ

โพสต์เมื่อ 28 ธ.ค. 2558 โดย บ้านคำฮี / สาขาดอนม่ เมืองมุกดาหาร
อ่าน 626/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 25.00%-4 ผู้โหวต)
กีฬา เครือข่าย คำอาฮวน ดงเย็น พัฒนศึกษา

โพสต์เมื่อ 28 ธ.ค. 2558 โดย บ้านโคกขามเลียน เมืองมุกดาหาร
อ่าน 640/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 1.43%-14 ผู้โหวต)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลคำป่าหลาย "มิตรภาพ ๓ เกมส์"
เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลคำป่าหลาย "มิตรภาพ ๓ เกมส์" โดยได้รับเกียรติจาด ร.ต.ต.ชัยยุทธ ไมล์วิสัย นายกเทศมนตรี ตำบลคำป่าหลายเป็นประธานในพิธีเปิด
โพสต์เมื่อ 28 ธ.ค. 2558 โดย บ้านสามขามิตรภาพ 3 เมืองมุกดาหาร
อ่าน 452/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
คุมสอบ Pre O-NET ปี 2558 เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์

โพสต์เมื่อ 28 ธ.ค. 2558 โดย บ้านหนองหญ้าไซย์ เมืองมุกดาหาร
อ่าน 447/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ประกาศกลุ่มเครือข่ายการศึกษาตำบลนาโสก
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
โพสต์เมื่อ 25 ธ.ค. 2558 โดย บ้านป่งเปือย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 351/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ด่วน คู่มือการแข่งขันกีฬาตำบลคำป่าหลาย มิตรภาพ 3 เกมส์

โพสต์เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 โดย บ้านสามขามิตรภาพ 3 เมืองมุกดาหาร
อ่าน 417/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
คำสั่งกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร

โพสต์เมื่อ 23 ธ.ค. 2558 โดย บ้านบุ่งอุทัย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 454/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
กีฬาโรงเรียนเครือข่าย ต.ดงเย็น

โพสต์เมื่อ 22 ธ.ค. 2558 โดย บ้านโคกขามเลียน เมืองมุกดาหาร
อ่าน 505/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ด่วน โปรแกรมการแข่งขันกีฬาตำบลคำป่าหลาย
หากรายการใด ไม่ถูกต้อง แจ้ง ครูอุดมทรัพย์ สายสา 0871595284
โพสต์เมื่อ 21 ธ.ค. 2558 โดย บ้านสามขามิตรภาพ 3 เมืองมุกดาหาร
อ่าน 413/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ร.ร.คำฮีเบญจวิทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เอกวิทย์

โพสต์เมื่อ 19 ธ.ค. 2558 โดย บ้านคำฮี / สาขาดอนม่ เมืองมุกดาหาร
อ่าน 826/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 75.00%-24 ผู้โหวต)
โรงเรียนชุมชนโพนทรายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนชุมชนโพนทรายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
โพสต์เมื่อ 16 ธ.ค. 2558 โดย ชุมชนโพนทราย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 883/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 5.88%-17 ผู้โหวต)
ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร

โพสต์เมื่อ 16 ธ.ค. 2558 โดย บ้านบุ่งอุทัย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 408/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เรียนเชิญประชุมครูกีฬา

โพสต์เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 โดย บ้านโคกขามเลียน เมืองมุกดาหาร
อ่าน 422/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน เครือข่ายไตรมิตรฯ ปีการศึกษา 2558

โพสต์เมื่อ 14 ธ.ค. 2558 โดย บ้านหนองหญ้าไซย์ เมืองมุกดาหาร
อ่าน 499/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
โรงเรียนบ้านส้มป่อย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29
โรงเรียนบ้านส้มป่อย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซ
โพสต์เมื่อ 14 ธ.ค. 2558 โดย บ้านส้มป่อย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 379/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายแก้วมุกดาหาร

โพสต์เมื่อ 14 ธ.ค. 2558 โดย บ้านบุ่งอุทัย เมืองมุกดาหาร
อ่าน 375/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ยกเลิกร่างคำสั่งและโปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียนไตรมิตรนวพัฒน์

โพสต์เมื่อ 12 ธ.ค. 2558 โดย บ้านกุดแข้ เมืองมุกดาหาร
อ่าน 419/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 7 จากทั้งหมด 22 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org