สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ตารางสอบและแบบกรอกคะแนนการสอบ ชั้น ป.2,4,5 ม.1,2

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2155 ครั้ง

กระดาษคำตอบLAS

วันที่โพสต์ 11 มี.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 12873 ครั้ง

รายละเอียดการสอบ NT เพิ่มติมและแก้ไข

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2244 ครั้ง

ตารางสอบและแนวปฏิบัติสอบNT

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 4051 ครั้ง

ส่งตัวอย่างกระดาษคำตอบ ์NT

วันที่โพสต์ 24 ก.พ. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2421 ครั้ง

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 26075 ครั้ง

คู่มือการใช้ข้อสอบกลาง LAS

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 4478 ครั้ง

คู่มือสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3423 ครั้ง

สนามสอบ NT และรายชื่อกรรมการ

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1690 ครั้ง

คู่มือการจัดสอบ NTชั้นปรถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 16 ก.พ. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2288 ครั้ง

ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียน สอบ ป.2,4,5 ม.1,2 ปีการศึกษา 2558

วันที่โพสต์ 13 ก.พ. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1285 ครั้ง

ส่งเอกสารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

วันที่โพสต์ 13 ก.พ. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1221 ครั้ง

นามผู้ใช้และรหัสผ่านเข้ากรอกข้อมูลสอบNT รร.ตชด

วันที่โพสต์ 27 ม.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 919 ครั้ง

นามผู้ใช้และรหัสผ่านเข้ากรอกข้อมูลสอบNT

วันที่โพสต์ 25 ม.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 6224 ครั้ง

การส่งคะแนน pre-O-NET

วันที่โพสต์ 15 ม.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1367 ครั้ง

ส่งกระดาษคำตอบ Pre O-NET ป.6 ม.3

วันที่โพสต์ 28 ธ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 16691 ครั้ง

ส่งแบบกรอกคะแนนการทดสอบ Pre O-NET ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2558

วันที่โพสต์ 25 ธ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3924 ครั้ง

การอบรมครู ๕ กลุ่มสาระ ๑๐ โรงเรียน ระหว่าง ๒๖-๒๗ ธ.ค.๕๘ ที่จ.อุบลฯ

วันที่โพสต์ 23 ธ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1047 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 8 จาก 13 หน้า
บุคลากร
นางวิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง
ศึกษานิเทศก์
นายถาวร บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นางฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์
นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา
ศึกษานิเทศก์
นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล
ศึกษานิเทศก์
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษานิเทศก์
นายคมกริช ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์
นางเณริศรา ว่องไว
ศึกษานิเทศก์
นางชลนภา ประภาศรี
ศึกษานิเทศก์
นางรัตติยา ศรีนาม
ศึกษานิเทศก์
นายอดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์
นางทองพูล งามขำ
ศึกษานิเทศก์
นางปาริชาติ พันพั่ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน