|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 
ที่นี่คือบล็อกของ
ปาริชาติ นรจีน
ปาริชาติ นรจีน
-
มุกดาหาร


วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

[1 ก.ค. 2559]
....(อ่าน 738/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

[30 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 656/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

รมช.ศธ.ติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

[29 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 645/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 14.29%-14 ผู้โหวต)

การประชุม อกศจ.มุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

[28 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 949/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 50.00%-2 ผู้โหวต)

สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

[22 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 732/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.มุกดาหาร อบรมครูปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

[22 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 1203/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 9.09%-11 ผู้โหวต)

โครงการ “รวมใจจังหวัดมุกดาหาร สานสายธารแห่งพระบารมี”

[21 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 597/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 7.69%-13 ผู้โหวต)

การอบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค)

[20 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 548/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ผอ.สพป.มุกดาหาร มอบนโยบายเครือข่ายแก้วมุกดาหาร

[20 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 490/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โครงการเขตสุจริต

[20 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 517/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.มุกดาหารเตรียมพร้อมประชุมการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

[16 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 573/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

[16 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 460/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๕๙

[14 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 513/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบ

[13 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 616/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

กลุ่มเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษาจัดอบรม PISA

[11 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 550/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

“โครงการนครชัยทัวร์เพื่อสาธารณกุศล” ครั้งที่ ๖๓

[10 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 526/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

การประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

[9 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 592/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

การประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ฯ

[8 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 399/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

เครือข่ายหว้านใหญ่ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

[7 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 575/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.มุกดาหาร ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

[3 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 590/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ(เขตสุจริต)

[1 มิ.ย. 2559]
....(อ่าน 585/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

การอบรมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) จังหวัดมุกดาหาร

[31 พ.ค. 2559]
....(อ่าน 649/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

[27 พ.ค. 2559]
....(อ่าน 638/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.มุกดาหาร ประชุมย่อยเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนภาคเรียนที่ ๑

[27 พ.ค. 2559]
....(อ่าน 508/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โครงการเขตสุจริต

[26 พ.ค. 2559]
....(อ่าน 616/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 12.50%-8 ผู้โหวต)

สพป.มุกดาหาร ประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการปี ๒๕๕๙

[19 พ.ค. 2559]
....(อ่าน 870/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 100.00%-1 ผู้โหวต)

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โครงการเขตสุจริต

[18 พ.ค. 2559]
....(อ่าน 629/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ผอ.สพป.มุกดาหาร มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอดอนตาล

[17 พ.ค. 2559]
....(อ่าน 613/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ผอ.สพป.มุกดาหาร นิเทศตรวจเยี่ยมวันเปิดภาคเรียน

[16 พ.ค. 2559]
....(อ่าน 654/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

การประชุมงาน “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” จังหวัดมุกดาหาร

[13 พ.ค. 2559]
....(อ่าน 699/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

“เครือข่ายโนนเมืองคำโมเดล” ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

[13 พ.ค. 2559]
....(อ่าน 553/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

[12 พ.ค. 2559]
....(อ่าน 658/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.มุกดาหาร ประชุมเตรียมความพร้อมงาน “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”

[10 พ.ค. 2559]
....(อ่าน 679/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

พิธีปิดโครงการ “สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ ๓”

[7 พ.ค. 2559]
....(อ่าน 642/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 11.11%-9 ผู้โหวต)

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ประจำปี ๒๕๕๙

[5 พ.ค. 2559]
....(อ่าน 494/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

กิจกรรมเชิงสัญญลักษณ์ขับเคลื่อนเขตสุจริต

[3 พ.ค. 2559]
....(อ่าน 515/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายที่ ๑๑

[2 พ.ค. 2559]
....(อ่าน 609/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ผอ.สพป.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจไฟไหม้บ้าน ผอ.สุรสิทธิ์ จำปาเทศ

[25 เม.ย. 2559]
....(อ่าน 1210/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

กิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)

[22 เม.ย. 2559]
....(อ่าน 806/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต

[18 เม.ย. 2559]
....(อ่าน 577/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

[12 เม.ย. 2559]
....(อ่าน 934/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 14.29%-7 ผู้โหวต)

พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

[11 เม.ย. 2559]
....(อ่าน 630/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

การประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

[11 เม.ย. 2559]
....(อ่าน 561/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับพระราชทานทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

[5 เม.ย. 2559]
....(อ่าน 602/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 50.00%-2 ผู้โหวต)

โครงการวันครอบครัวเข้มแข็งไร้ความรุนแรง จังหวัดมุกดาหาร

[5 เม.ย. 2559]
....(อ่าน 723/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.มุกดาหารประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา

[5 เม.ย. 2559]
....(อ่าน 453/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 33.33%-3 ผู้โหวต)

กีฬาสมาพันธ์ธุรการโรงเรียนภาคอีสาน ครั้งที่ ๔ “มุกดาหารเกมส์”

[3 เม.ย. 2559]
....(อ่าน 608/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

วันที่ระลึก “มหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้า” และงานวันข้าราชการพลเรือน

[31 มี.ค. 2559]
....(อ่าน 482/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์

[29 มี.ค. 2559]
....(อ่าน 597/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

“สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร” ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

[29 มี.ค. 2559]
....(อ่าน 545/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 8 จากทั้งหมด 14 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org