สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

บทสรุปผู้บริหารผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาป

วันที่โพสต์ 22 ต.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1164 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1

วันที่โพสต์ 9 ต.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2556 ครั้ง

ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินฯ กลุ่มการงานอาชีพ(ปรับปรุงใหม่)

วันที่โพสต์ 4 ต.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1109 ครั้ง

ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา(ใหม่)

วันที่โพสต์ 4 ต.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 646 ครั้ง

ตารางแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๕ (ปรับปรุงวันที่ ๓ ตุลา ๕๘)

วันที่โพสต์ 3 ต.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1599 ครั้ง

ส่งคู่มือทดสอบการอ่านออกเขียนได้และแบบกรอกคะแนน ชั้น ป.1

วันที่โพสต์ 29 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1134 ครั้ง

ประกาศสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1407 ครั้ง

เอกสารบรรยาย โรงเรียนสุจริต

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1036 ครั้ง

บัตรคำ bbl

วันที่โพสต์ 12 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 8732 ครั้ง

เอกสารบรรยาย การขับเคลื่อน

วันที่โพสต์ 7 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 856 ครั้ง

แบบสรุปการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการ กิจกรรม ตามนโยบาย

วันที่โพสต์ 4 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 908 ครั้ง

แบบสุรป การนิเทศการจัดการเรียนรู้ (แบบสังเกตนักเรียน)

วันที่โพสต์ 2 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1086 ครั้ง

คู่มือบันทึกผลการเรียน 57 ในระบบโปรแกรมบริหารสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 17 ส.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2365 ครั้ง

แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่เข้าไปกรอกข้อมูลสมัครสอบ O-NET ปีการศึกษา

วันที่โพสต์ 13 ส.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1198 ครั้ง

ส่งผลการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 จัดกลุ่มสี

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2091 ครั้ง

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมูลนิธิกรุงเทพฯ

วันที่โพสต์ 22 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1125 ครั้ง

ผลจำนวนนักเรียน O net 2556 - 2557 คำนวนตัวบ่งชี้ที่ 5

วันที่โพสต์ 19 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1764 ครั้ง

การขอค่าพาหนะ รับ ส่งนักเรียน

วันที่โพสต์ 18 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1061 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 9 จาก 13 หน้า
บุคลากร
นางวิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง
ศึกษานิเทศก์
นายถาวร บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นางฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์
นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา
ศึกษานิเทศก์
นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล
ศึกษานิเทศก์
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษานิเทศก์
นายคมกริช ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์
นางเณริศรา ว่องไว
ศึกษานิเทศก์
นางชลนภา ประภาศรี
ศึกษานิเทศก์
นางรัตติยา ศรีนาม
ศึกษานิเทศก์
นายอดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์
นางทองพูล งามขำ
ศึกษานิเทศก์
นางปาริชาติ พันพั่ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน