สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

การตอบข้อมูลครูภาษาอังกฤษ

วันที่โพสต์ 21 ธ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1076 ครั้ง

การประเมินความพร้อมโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

วันที่โพสต์ 24 พ.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1257 ครั้ง

การขอค่าพาหนะนักเรียนรวมเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 12 พ.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1004 ครั้ง

การสอบแข่งขันนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันที่โพสต์ 12 พ.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 956 ครั้ง

สำรวจ e mail ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และเจ้าหน้าที่ธุระการ

วันที่โพสต์ 3 พ.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1310 ครั้ง

บทสรุปผู้บริหารผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาป

วันที่โพสต์ 22 ต.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1265 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1

วันที่โพสต์ 9 ต.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2632 ครั้ง

ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินฯ กลุ่มการงานอาชีพ(ปรับปรุงใหม่)

วันที่โพสต์ 4 ต.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1147 ครั้ง

ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา(ใหม่)

วันที่โพสต์ 4 ต.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 681 ครั้ง

ตารางแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๕ (ปรับปรุงวันที่ ๓ ตุลา ๕๘)

วันที่โพสต์ 3 ต.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1640 ครั้ง

ส่งคู่มือทดสอบการอ่านออกเขียนได้และแบบกรอกคะแนน ชั้น ป.1

วันที่โพสต์ 29 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1169 ครั้ง

ประกาศสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1442 ครั้ง

เอกสารบรรยาย โรงเรียนสุจริต

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1075 ครั้ง

บัตรคำ bbl

วันที่โพสต์ 12 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 8811 ครั้ง

เอกสารบรรยาย การขับเคลื่อน

วันที่โพสต์ 7 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 892 ครั้ง

แบบสรุปการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการ กิจกรรม ตามนโยบาย

วันที่โพสต์ 4 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 940 ครั้ง

แบบสุรป การนิเทศการจัดการเรียนรู้ (แบบสังเกตนักเรียน)

วันที่โพสต์ 2 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1127 ครั้ง

คู่มือบันทึกผลการเรียน 57 ในระบบโปรแกรมบริหารสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 17 ส.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2417 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 9 จาก 13 หน้า
บุคลากร
นางวิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง
ศึกษานิเทศก์
นายถาวร บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นางฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์
นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา
ศึกษานิเทศก์
นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล
ศึกษานิเทศก์
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษานิเทศก์
นายคมกริช ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์
นางเณริศรา ว่องไว
ศึกษานิเทศก์
นางชลนภา ประภาศรี
ศึกษานิเทศก์
นางรัตติยา ศรีนาม
ศึกษานิเทศก์
นายอดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์
นางทองพูล งามขำ
ศึกษานิเทศก์
นางปาริชาติ พันพั่ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน