|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 
ที่นี่คือบล็อกของ
ปาริชาติ นรจีน
ปาริชาติ นรจีน
-
มุกดาหาร


การประชุมผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือชาวบ้าน

[25 มี.ค. 2559]
....(อ่าน 605/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

[24 มี.ค. 2559]
....(อ่าน 535/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ขับเคลื่อนเขตสุจริต

[21 มี.ค. 2559]
....(อ่าน 606/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ประชุมโครงการส่งเสริมจัดตั้งเครือข่ายชมรมผู้ปกครองคนพิการทางการเรียน

[12 มี.ค. 2559]
....(อ่าน 595/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.มุกดาหาร สอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษฯ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

[12 มี.ค. 2559]
....(อ่าน 889/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

นิเทศโรงเรียนจัดการตนเองแบบสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี

[11 มี.ค. 2559]
....(อ่าน 833/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 20.00%-5 ผู้โหวต)

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๕๙

[10 มี.ค. 2559]
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ....(อ่าน 515/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

การประชุม รอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

[8 มี.ค. 2559]
....(อ่าน 512/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ประชุมสัมมนาสร้างกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่อาเซียน

[8 มี.ค. 2559]
....(อ่าน 601/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[8 มี.ค. 2559]
....(อ่าน 519/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 33.33%-3 ผู้โหวต)

อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการฯ

[7 มี.ค. 2559]
....(อ่าน 544/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

การอบรมผู้มีผลงานดีเด่นฯ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวช

[5 มี.ค. 2559]
....(อ่าน 607/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 33.33%-3 ผู้โหวต)

พิธีเปิดอาคารหอประชุมอนุสรณ์ ๖๗ ปี โรงเรียนบ้านตูมหวาน

[4 มี.ค. 2559]
....(อ่าน 621/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวน

[29 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 859/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 33.33%-3 ผู้โหวต)

ผอ.สพป.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยมการสอบ O-Net

[27 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 564/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

พิธีเปิดค่ายศิลปะเด็ก ซี.ซี.เอฟ

[27 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 576/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

[26 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 676/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.มุกดาหาร รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[25 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 540/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

[24 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 753/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 60.00%-3 ผู้โหวต)

สพฐ.ติดตาม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนบ้านเหล่าคราม

[23 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 757/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 25.00%-4 ผู้โหวต)

สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

[23 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 548/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.มุกดาหาร ขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต

[23 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 697/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

พิธีมอบจักรยานพระราชทาน ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

[16 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 660/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

กลุ่มเครือข่ายเมืองหนองสูงยกระดับผลสัมฤทธิ์

[15 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 538/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘

[12 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 621/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

“สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

[12 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 452/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

เครือข่ายคีรีวงศึกษาเร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์

[11 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 648/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.มุกดาหารพัฒนาภาษาอังกฤษครูเอกชน

[6 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 580/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ประชุมสรุปรายงานผลการนิเทศ

[5 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 614/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กาญจนบุรี เขต ๒

[5 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 421/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 12.50%-8 ผู้โหวต)

การประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๒/๕๙

[4 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 433/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนไทย-เดนมาร์ค

[2 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 546/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 50.00%-2 ผู้โหวต)

การออกเสียงแสดงความสมัครใจถ่ายโอนโรงเรียนเมืองใหม่

[1 ก.พ. 2559]
....(อ่าน 721/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 5.26%-19 ผู้โหวต)

สพป.มุกดาหาร ประชุมคัดเลือกโรงเรียนร่วมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู

[26 ม.ค. 2559]
....(อ่าน 614/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒ ศึกษาดูงาน สพป.มุกดาหาร

[22 ม.ค. 2559]
....(อ่าน 724/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.มุกดาหาร ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการเขตสุจริต

[22 ม.ค. 2559]
....(อ่าน 531/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ ๔

[22 ม.ค. 2559]
....(อ่าน 484/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกศรีหนองคลอง

[21 ม.ค. 2559]
....(อ่าน 589/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

พิธีทำบุญเลี้ยงพระขึ้นบ้านใหม่

[20 ม.ค. 2559]
....(อ่าน 783/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ร.ร.บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง รับการคัดเลือกสถานศึกษาพระราชทานฯ

[18 ม.ค. 2559]
....(อ่าน 630/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
(โหวต 12.50%-8 ผู้โหวต)

พิธี“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

[17 ม.ค. 2559]
....(อ่าน 413/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

งานวันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙

[16 ม.ค. 2559]
....(อ่าน 597/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.มุกดาหาร ประชุม รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร และ ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

[15 ม.ค. 2559]
....(อ่าน 461/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

ประชุมขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต

[15 ม.ค. 2559]
....(อ่าน 534/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

การอบรมโครงการกระตุ้นยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

[14 ม.ค. 2559]
....(อ่าน 730/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

[14 ม.ค. 2559]
....(อ่าน 549/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สพฐ. ติดตาม ตรวจสอบ การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายปี ๖๐

[13 ม.ค. 2559]
....(อ่าน 462/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

การประชุมตรวจติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

[12 ม.ค. 2559]
....(อ่าน 455/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

[12 ม.ค. 2559]
....(อ่าน 541/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

[9 ม.ค. 2559]
....(อ่าน 472/0 ความเห็น)
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 9 จากทั้งหมด 14 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org