สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ประกาศเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด กลุ่มโรงเรียนอ.นิคมคำสร้อย

โพสต์เมื่อ : 23 ธ.ค. 2557 เวลา 10:08 น. IP: 1.1.135.119
แชร์ให้เพื่อน

ด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาวิชาการตำบลกกแดง ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายอำเภอนิคมคำสร้อย ประกอบด้วย โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ โรงเรียนบ้านบะ โรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนบ้านหนองสระพัง โรงเรียนบ้านนาหลวง ๒ โรงเรียนบ้านคำบง ๑ โรงเรียนบ้านคำนางโอก โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์ และโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย ได้กำหนดจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๙ -๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองสระพัง เพื่อให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน และรายละเอียดเพิ่มเติมมาพร้อมนี้