สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ร.ร.บ้านคำฮีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

โพสต์เมื่อ : 8 ม.ค. 2558 เวลา 12:57 น. IP: 1.1.132.253
แชร์ให้เพื่อน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศ โรงเรียนบ้านคำฮี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านคำฮี เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ฉ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน รายนั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ราย ดังนี้

๑. เริงสำราญธุรกิจ
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผุสดีขนส่ง
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนสิทธิ์การทาง
๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็ม.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์
๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควนิดาก่อสร้าง
๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.น.ยิ่งเจริญการช่าง
๗. แดงพานิช
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายภูวดล พลอยพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำฮี