สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์ รับการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ.

โพสต์เมื่อ : 8 ม.ค. 2558 เวลา 15:23 น. IP: 1.1.139.140
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๕-๗ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์ โดยนายวุฒิชัย ไชยกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และชุมชน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คณะกรรมการประเมินโดย นางอุราวรรรณ เอื้อประเสริฐ และนายชัยยะ กลิ่นหอม การประเมินเป็นไปอย่างเป็นกัลยาณมิตร ผู้ประเมินให้คำแนะนำ แนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนในทุกด้านเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม
สมศ.รอบสาม