สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ร.ร.บ้านคำฮี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2558 เวลา 13:55 น. IP: 1.1.129.79
แชร์ให้เพื่อน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศ โรงเรียนบ้านคำฮี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 

               ตามประกาศ โรงเรียนบ้านคำฮี เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน นพ.002 และ บ้านพักครู สปช.301/26 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๑๒ รายนั้น
               คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑๒ ราย ดังนี้

               ๑. ร้านเพ็ชรรุ่งเรืองก่อสร้าง
               ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวรรณก่อสร้าง
               ๓. เริงสำราญธุรกิจ
               ๔. พยุพลก่อสร้าง
               ๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนสิทธิ์การทาง
               ๖. พี.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์
               ๗. หจก.เมืองทองทวีทรัพย์
               ๘. หจก.ไหมฟ้ามุกดาหาร
               ๙. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติสมิงชัย
               ๑๐. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควนิดาก่อสร้าง
               ๑๑. แดงพานิช
               ๑๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผุสดีขนส่ง
 
 
                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายวีระศักดิ์ สีหะมงคล)
ประธานกรรมการเปิดซอง