สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ร.ร.บ้านคำฮี ประกาศผู้ชนะสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียน นพ002และบ้านพักครู

โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2558 เวลา 14:21 น. IP: 1.1.129.79
แชร์ให้เพื่อน

ประกาศผู้ชนะสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียน นพ002และบ้านพักครู สปช301/26


ประกาศโรงเรียนบ้านคำฮี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
               ตามประกาศ โรงเรียนบ้านคำฮี เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน นพ.002 และ บ้านพักครู สปช.301/26 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 ซ่อมแซมอาคารเรียน นพ.002 และ บ้านพักครู สปช.301/26  ร้านเพ็ชรรุ่งเรืองก่อสร้าง ๑๗๐,๐๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวีระศักดิ์ สีหะมงคล)
ประธานกรรมการเปิดซอง